Παρακολούθηση
Wolfgang Nejdl
Wolfgang Nejdl
Professor of Computer Science, Leibniz Universität Hannover, L3S Research Center, Hannover, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kbs.uni-hannover.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
EDUTELLA: a P2P networking infrastructure based on RDF
W Nejdl, B Wolf, C Qu, S Decker, M Sintek, A Naeve, M Nilsson, M Palmér, ...
Proceedings of the 11th international conference on World Wide Web, 604-615, 2002
12392002
The adaptive web: methods and strategies of web personalization
P Brusilovski, A Kobsa, W Nejdl
Springer Science & Business Media, 2007
8302007
Latent dirichlet allocation for tag recommendation
R Krestel, P Fankhauser, W Nejdl
Proceedings of the third ACM conference on Recommender systems, 61-68, 2009
6962009
Boilerplate detection using shallow text features
C Kohlschütter, P Fankhauser, W Nejdl
Proceedings of the third ACM international conference on Web search and data …, 2010
6812010
Bias in data‐driven artificial intelligence systems—An introductory survey
E Ntoutsi, P Fafalios, U Gadiraju, V Iosifidis, W Nejdl, ME Vidal, S Ruggieri, ...
Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 10 (3 …, 2020
6642020
How useful are your comments? Analyzing and predicting YouTube comments and comment ratings
S Siersdorfer, S Chelaru, W Nejdl, J San Pedro
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 891-900, 2010
4852010
Super-peer-based routing and clustering strategies for RDF-based peer-to-peer networks
W Nejdl, M Wolpers, W Siberski, C Schmitz, M Schlosser, I Brunkhorst, ...
Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web, 536-543, 2003
4832003
Personalization in distributed e-learning environments
P Dolog, N Henze, W Nejdl, M Sintek
Proceedings of the 13th international World Wide Web conference on Alternate …, 2004
4572004
Can all tags be used for search?
K Bischoff, CS Firan, W Nejdl, R Paiu
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
4372008
Preventing shilling attacks in online recommender systems
PA Chirita, W Nejdl, C Zamfir
Proceedings of the 7th annual ACM international workshop on Web information …, 2005
4232005
Using ODP metadata to personalize search
PA Chirita, W Nejdl, R Paiu, C Kohlschütter
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
4152005
Reasoning and ontologies for personalized e-learning in the semantic web
N Henze, P Dolog, W Nejdl
Journal of Educational Technology & Society 7 (4), 82-97, 2004
4152004
Personalized query expansion for the web
PA Chirita, CS Firan, W Nejdl
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
4022007
HyperCuP—hypercubes, ontologies, and efficient search on peer-to-peer networks
M Schlosser, M Sintek, S Decker, W Nejdl
Agents and Peer-to-Peer Computing: First International Workshop, AP2PC 2002 …, 2003
3532003
A hybrid approach for efficient Web service composition with end-to-end QoS constraints
M Alrifai, T Risse, W Nejdl
ACM Transactions on the Web (TWEB) 6 (2), 1-31, 2012
3142012
How valuable is medical social media data? Content analysis of the medical web
K Denecke, W Nejdl
Information Sciences 179 (12), 1870-1880, 2009
2642009
Progressive distributed top-k retrieval in peer-to-peer networks
WT Balke, W Nejdl, W Siberski, U Thaden
21st International Conference on Data Engineering (ICDE'05), 174-185, 2005
2612005
A scalable and ontology-based P2P infrastructure for semantic web services
M Schlosser, M Sintek, S Decker, W Nejdl
Proceedings. Second International Conference on Peer-to-Peer Computing,, 104-111, 2002
2572002
Adaptation in open corpus hypermedia
N Henze, W Nejdl
International Journal of Artificial Intelligence in Education 12 (4), 325-350, 2001
2532001
The benefit of using tag-based profiles
CS Firan, W Nejdl, R Paiu
2007 Latin American Web Conference (LA-WEB 2007), 32-41, 2007
2392007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20