Παρακολούθηση
Tuuli Toivonen
Tuuli Toivonen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helsinki.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global protected area expansion is compromised by projected land-use and parochialism
F Montesino Pouzols, T Toivonen, E Di Minin, AS Kukkala, P Kullberg, ...
Nature 516 (7531), 383-386, 2014
3482014
Modelling the potential effect of shared bicycles on public transport travel times in Greater Helsinki: An open data approach
S Jäppinen, T Toivonen, M Salonen
Applied Geography 43, 13-24, 2013
2932013
Modelling travel time in urban networks: comparable measures for private car and public transport
M Salonen, T Toivonen
Journal of transport Geography 31, 143-153, 2013
2862013
Social media data can be used to understand tourists’ preferences for nature‐based experiences in protected areas
A Hausmann, T Toivonen, R Slotow, H Tenkanen, A Moilanen, ...
Conservation Letters 11 (1), e12343, 2018
2822018
Instagram, Flickr, or Twitter: Assessing the usability of social media data for visitor monitoring in protected areas
H Tenkanen, E Di Minin, V Heikinheimo, A Hausmann, M Herbst, L Kajala, ...
Scientific reports 7 (1), 1-11, 2017
2802017
Prospects and challenges for social media data in conservation science
E Di Minin, H Tenkanen, T Toivonen
Frontiers in Environmental Science 3, 63, 2015
2392015
Social media data for conservation science: A methodological overview
T Toivonen, V Heikinheimo, C Fink, A Hausmann, T Hiippala, O Järv, ...
Biological Conservation 233, 298-315, 2019
2172019
Analysing botanical collecting effort in Amazonia and correcting for it in species range estimation
L Schulman, T Toivonen, K Ruokolainen
Journal of Biogeography 34 (8), 1388-1399, 2007
2112007
User-generated geographic information for visitor monitoring in a national park: A comparison of social media data and visitor survey
V Heikinheimo, E Di Minin, H Tenkanen, A Hausmann, J Erkkonen, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 6 (3), 85, 2017
1872017
Global priorities for national carnivore conservation under land use change
E Di Minin, R Slotow, LTB Hunter, F Montesino Pouzols, T Toivonen, ...
Scientific reports 6 (1), 1-9, 2016
1772016
Global protected area expansion: creating more than paper parks
E Di Minin, T Toivonen
BioScience 65 (7), 637-638, 2015
1432015
Prediction of total and rare plant species richness in agricultural landscapes from satellite images and topographic data
M Luoto, T Toivonen, RK Heikkinen
Landscape Ecology 17 (3), 195-217, 2002
1272002
Modelling butterfly distribution based on remote sensing data
M Luoto, M Kuussaari, T Toivonen
Journal of Biogeography 29 (8), 1027-1037, 2002
1152002
Dynamic cities: Location-based accessibility modelling as a function of time
O Järv, H Tenkanen, M Salonen, R Ahas, T Toivonen
Applied geography 95, 101-110, 2018
912018
Understanding the use of urban green spaces from user-generated geographic information
V Heikinheimo, H Tenkanen, C Bergroth, O Järv, T Hiippala, T Toivonen
Landscape and Urban Planning 201, 103845, 2020
792020
Social media reveal that charismatic species are not the main attractor of ecotourists to sub-Saharan protected areas
A Hausmann, T Toivonen, V Heikinheimo, H Tenkanen, R Slotow, ...
Scientific Reports 7 (1), 1-9, 2017
772017
The riverscape of Western Amazonia–a quantitative approach to the fluvial biogeography of the region
T Toivonen, S Mäki, R Kalliola
Journal of Biogeography 34 (8), 1374-1387, 2007
752007
Protecting 30% of the planet for nature: costs, benefits and economic implications
A Waldron, V Adams, J Allan, A Arnell, G Asner, S Atkinson, A Baccini, ...
Campaign for Nature, 2020
712020
Matches and mismatches between national and EU-wide priorities: Examining the Natura 2000 network in vertebrate species conservation
AS Kukkala, A Arponen, L Maiorano, A Moilanen, W Thuiller, T Toivonen, ...
Biological Conservation 198, 193-201, 2016
702016
Modelling the spatial distribution of a threatened butterfly: impacts of scale and statistical technique
RK Heikkinen, M Luoto, M Kuussaari, T Toivonen
Landscape and Urban Planning 79 (3-4), 347-357, 2007
652007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20