Παρακολούθηση
kathryn lilley
kathryn lilley
Professor of Cellular Dynamics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A subcellular map of the human proteome
PJ Thul, L Åkesson, M Wiking, D Mahdessian, A Geladaki, H Ait Blal, ...
Science 356 (6340), eaal3321, 2017
25332017
Mitochondrial dysfunction in schizophrenia: evidence for compromised brain metabolism and oxidative stress
S Prabakaran, JE Swatton, MM Ryan, SJ Huffaker, JTJ Huang, JL Griffin, ...
Molecular psychiatry 9 (7), 684-697, 2004
11552004
DIA-NN: neural networks and interference correction enable deep proteome coverage in high throughput
V Demichev, CB Messner, SI Vernardis, KS Lilley, M Ralser
Nature methods 17 (1), 41-44, 2020
9882020
The minimum information about a proteomics experiment (MIAPE)
CF Taylor, NW Paton, KS Lilley, PA Binz, RK Julian Jr, AR Jones, W Zhu, ...
Nature biotechnology 25 (8), 887-893, 2007
8032007
The phage abortive infection system, ToxIN, functions as a protein–RNA toxin–antitoxin pair
PC Fineran, TR Blower, IJ Foulds, DP Humphreys, KS Lilley, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (3), 894-899, 2009
6532009
Cardioprotection by S-nitrosation of a cysteine switch on mitochondrial complex I
ET Chouchani, C Methner, SM Nadtochiy, A Logan, VR Pell, S Ding, ...
Nature medicine 19 (6), 753-759, 2013
6382013
Circadian orchestration of the hepatic proteome
AB Reddy, NA Karp, ES Maywood, EA Sage, M Deery, JS O'Neill, ...
Current Biology 16 (11), 1107-1115, 2006
6212006
Mapping the Arabidopsis organelle proteome
TPJ Dunkley, S Hester, IP Shadforth, J Runions, T Weimar, SL Hanton, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (17), 6518-6523, 2006
6162006
Addressing accuracy and precision issues in iTRAQ quantitation
NA Karp, W Huber, PG Sadowski, PD Charles, SV Hester, KS Lilley
Molecular & Cellular Proteomics 9 (9), 1885-1897, 2010
5802010
Analysis of detergent-resistant membranes in Arabidopsis. Evidence for plasma membrane lipid rafts
GHH Borner, DJ Sherrier, T Weimar, LV Michaelson, ND Hawkins, ...
Plant physiology 137 (1), 104-116, 2005
5742005
Ultra-high-throughput clinical proteomics reveals classifiers of COVID-19 infection
CB Messner, V Demichev, D Wendisch, L Michalick, M White, A Freiwald, ...
Cell systems 11 (1), 11-24. e4, 2020
4652020
Ubiquitination of α-synuclein in Lewy bodies is a pathological event not associated with impairment of proteasome function
GK Tofaris, A Razzaq, B Ghetti, KS Lilley, MG Spillantini
Journal of Biological Chemistry 278 (45), 44405-44411, 2003
4512003
Identification of glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins in Arabidopsis. A proteomic and genomic analysis
GHH Borner, KS Lilley, TJ Stevens, P Dupree
Plant physiology 132 (2), 568-577, 2003
4492003
Two-dimensional gel electrophoresis: recent advances in sample preparation, detection and quantitation
KS Lilley, A Razzaq, P Dupree
Current opinion in chemical biology 6 (1), 46-50, 2002
4182002
Localization of organelle proteins by isotope tagging (LOPIT)
TPJ Dunkley, R Watson, JL Griffin, P Dupree, KS Lilley
Molecular & Cellular Proteomics 3 (11), 1128-1134, 2004
4062004
FlyMine: an integrated database for Drosophila and Anopheles genomics
R Lyne, R Smith, K Rutherford, M Wakeling, A Varley, F Guillier, ...
Genome biology 8, 1-16, 2007
4032007
All about DIGE: quantification technology for differential-display 2D-gel proteomics
KS Lilley, DB Friedman
Expert review of proteomics 1 (4), 401-409, 2004
3642004
i-Tracker: For quantitative proteomics using iTRAQ™
IP Shadforth, TPJ Dunkley, KS Lilley, C Bessant
BMC genomics 6, 1-6, 2005
3522005
MSnbase-an R/Bioconductor package for isobaric tagged mass spectrometry data visualization, processing and quantitation
L Gatto, KS Lilley
Bioinformatics 28 (2), 288-289, 2012
3352012
A systematic approach to modeling, capturing, and disseminating proteomics experimental data
CF Taylor, NW Paton, KL Garwood, PD Kirby, DA Stead, Z Yin, ...
Nature biotechnology 21 (3), 247-254, 2003
3122003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20