Παρακολούθηση
Paolo Biagioni
Paolo Biagioni
Associate Professor, Physics Department, Politecnico di Milano (IT)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nanoantennas for visible and infrared radiation
P Biagioni, JS Huang, B Hecht
Reports on Progress in Physics 75 (2), 024402, 2012
10982012
Mode matching in multiresonant plasmonic nanoantennas for enhanced second harmonic generation
M Celebrano, X Wu, M Baselli, S Großmann, P Biagioni, A Locatelli, ...
Nature nanotechnology 10 (5), 412-417, 2015
5252015
Atomically flat single-crystalline gold nanostructures for plasmonic nanocircuitry
JS Huang, V Callegari, P Geisler, C Brüning, J Kern, JC Prangsma, X Wu, ...
Nature communications 1 (1), 150, 2010
4862010
Impedance matching and emission properties of nanoantennas in an optical nanocircuit
JS Huang, T Feichtner, P Biagioni, B Hecht
Nano letters 9 (5), 1897-1902, 2009
2952009
Cross resonant optical antenna
P Biagioni, JS Huang, L Duo, M Finazzi, B Hecht
Physical review letters 102 (25), 256801, 2009
2392009
Wetting of biopolymer coatings: Contact angle kinetics and image analysis investigation
S Farris, L Introzzi, P Biagioni, T Holz, A Schiraldi, L Piergiovanni
Langmuir 27 (12), 7563-7574, 2011
2342011
Midinfrared plasmon-enhanced spectroscopy with germanium antennas on silicon substrates
L Baldassarre, E Sakat, J Frigerio, A Samarelli, K Gallacher, E Calandrini, ...
Nano letters 15 (11), 7225-7231, 2015
2162015
Mode imaging and selection in strongly coupled nanoantennas
JS Huang, J Kern, P Geisler, P Weinmann, M Kamp, A Forchel, P Biagioni, ...
Nano letters 10 (6), 2105-2110, 2010
1952010
Atomic-scale confinement of resonant optical fields
J Kern, S Großmann, NV Tarakina, T Hackel, M Emmerling, M Kamp, ...
Nano letters 12 (11), 5504-5509, 2012
1712012
Multi-functional coating of cellulose nanocrystals for flexible packaging applications
F Li, P Biagioni, M Bollani, A Maccagnan, L Piergiovanni
Cellulose 20, 2491-2504, 2013
1672013
The fundamentals of flame treatment for the surface activation of polyolefin polymers–A review
S Farris, S Pozzoli, P Biagioni, L Duó, S Mancinelli, L Piergiovanni
Polymer 51 (16), 3591-3605, 2010
1672010
Ultrafast generation and control of an electron vortex beam via chiral plasmonic near fields
GM Vanacore, G Berruto, I Madan, E Pomarico, P Biagioni, RJ Lamb, ...
Nature materials 18 (6), 573-579, 2019
1572019
Dependence of the two-photon photoluminescence yield of gold nanostructures on the laser pulse duration
P Biagioni, M Celebrano, M Savoini, G Grancini, D Brida, S Mátéfi-Tempfli, ...
Physical Review B 80 (4), 045411, 2009
1392009
Near-field polarization shaping by a near-resonant plasmonic cross antenna
P Biagioni, M Savoini, JS Huang, L Duò, M Finazzi, B Hecht
Physical Review B 80 (15), 153409, 2009
1332009
Tunable green oxygen barrier through layer-by-layer self-assembly of chitosan and cellulose nanocrystals
F Li, P Biagioni, M Finazzi, S Tavazzi, L Piergiovanni
Carbohydrate polymers 92 (2), 2128-2134, 2013
1222013
Semiconductor infrared plasmonics
T Taliercio, P Biagioni
Nanophotonics 8 (6), 949-990, 2019
1172019
Dynamics of four-photon photoluminescence in gold nanoantennas
P Biagioni, D Brida, JS Huang, J Kern, L Duò, B Hecht, M Finazzi, ...
Nano Letters 12 (6), 2941-2947, 2012
1072012
Near-field second-harmonic generation in single gold nanoparticles
M Zavelani-Rossi, M Celebrano, P Biagioni, D Polli, M Finazzi, L Duo, ...
Applied physics letters 92 (9), 2008
1002008
Tunability of the dielectric function of heavily doped germanium thin films for mid-infrared plasmonics
J Frigerio, A Ballabio, G Isella, E Sakat, G Pellegrini, P Biagioni, M Bollani, ...
Physical Review B 94 (8), 085202, 2016
952016
Selection rules for second-harmonic generation in nanoparticles
M Finazzi, P Biagioni, M Celebrano, L Duo
Physical Review B 76 (12), 125414, 2007
932007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20