Παρακολούθηση
Vladimiro Sassone
Vladimiro Sassone
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ecs.soton.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PBFT vs proof-of-authority: Applying the CAP theorem to permissioned blockchain
S De Angelis, L Aniello, R Baldoni, F Lombardi, A Margheri, V Sassone
CEUR workshop proceedings 2058, 2018
4982018
A formal model for trust in dynamic networks
M Carbone, M Nielsen, V Sassone
First International Conference onSoftware Engineering and Formal Methods …, 2003
3282003
Blockchain-based database to ensure data integrity in cloud computing environments
E Gaetani, L Aniello, R Baldoni, F Lombardi, A Margheri, V Sassone
2932017
Riskio: A serious game for cyber security awareness and education
S Hart, A Margheri, F Paci, V Sassone
Computers & Security 95, 101827, 2020
1752020
Models for concurrency: Towards a classification
V Sassone, M Nielsen, G Winskel
Theoretical Computer Science 170 (1-2), 297-348, 1996
1671996
A blockchain-based infrastructure for reliable and cost-effective IoT-aided smart grids
F Lombardi, L Aniello, S De Angelis, A Margheri, V Sassone
IET Digital Library, 2018
1362018
A prototype evaluation of a tamper-resistant high performance blockchain-based transaction log for a distributed database
L Aniello, R Baldoni, E Gaetani, F Lombardi, A Margheri, V Sassone
2017 13th European Dependable Computing Conference (EDCC), 151-154, 2017
1162017
Reactive systems over cospans
V Sassone, P Sobocinski
20th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS'05), 311-320, 2005
1052005
A bayesian model for event-based trust
M Nielsen, K Krukow, V Sassone
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 172, 499-521, 2007
1002007
Dynamic congruence vs. progressing bisimulation for CCS
U Montanari, V Sassone
Fundamenta informaticae 16 (2), 171-199, 1992
961992
Relationships between models of concurrency
M Nielsen, V Sassone, G Winskel
A Decade of Concurrency Reflections and Perspectives: REX School/Symposium …, 1994
901994
Higher dimensional transition systems
GL Cattani, V Sassone
Proceedings 11th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 55-62, 1996
861996
A distributed access control system for cloud federations
S Alansari, F Paci, V Sassone
2017 IEEE 37th international conference on distributed computing systems …, 2017
802017
HMM-based trust model
E ElSalamouny, V Sassone, M Nielsen
International Workshop on Formal Aspects in Security and Trust, 21-35, 2009
792009
Process versus unfolding semantics for place/transition Petri nets
J Meseguer, U Montanari, V Sassone
Theoretical Computer Science 153 (1-2), 171-210, 1996
791996
A classification of models for concurrency
V Sassone, M Nielsen, G Winskel
International Conference on Concurrency Theory, 82-96, 1993
791993
Godskesen, Thomas Hildebrandt, and Vladimiro Sassone. A calculus of mobile resources
J Chr
Proceedings of the 13th International Conference on Concurrency Theory, 272-287, 2002
75*2002
Communication interference in mobile boxed ambients
M Bugliesi, S Crafa, M Merro, V Sassone
FST TCS 2002: Foundations of Software Technology and Theoretical Computer …, 2002
752002
Decentralised provenance for healthcare data
A Margheri, M Masi, A Miladi, V Sassone, J Rosenzweig
International Journal of Medical Informatics 141, 104197, 2020
732020
On the semantics of Place/Transition Petri nets
J Meseguer, U Montanari, V Sassone
Mathematical Structures in Computer Science 7 (4), 359-397, 1997
711997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20