Παρακολούθηση
Andrew Paul Nichols
Andrew Paul Nichols
Research Professor, Marshall University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα marshall.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quality control procedures for weigh-in-motion data
AP Nichols, DM Bullock
Purdue University, 2004
512004
Quality control procedures for weigh-in-motion data
AP Nichols, DM Bullock
Purdue University, 2004
512004
Performance measures for adaptive signal control
CM Day, JM Ernst, TM Brennan, CS Chou, AM Hainen, SM Remias, ...
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2012
442012
Bayesian Models for Reidentification of Trucks Over Long Distances on the Basis of Axle Measurement Data
M Cetin, CM Monsere, AP Nichols
Journal of Intelligent Transportation Systems 15 (1), 1-12, 2011
252011
Improving the accuracy of vehicle reidentification algorithms by solving the assignment problem
M Cetin, AP Nichols
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2009
212009
A Bayesian analysis of the effect of estimating annual average daily traffic for heavy-duty trucks using training and validation data-sets
I Tsapakis, WH Schneider IV, AP Nichols
Transportation Planning and Technology 36 (2), 201-217, 2013
202013
Numerical characterization of gross vehicle weight distributions from weigh-in-motion data
AP Nichols, M Cetin
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2007
202007
Deriving a surrogate safety measure for freeway incidents based on predicted end-of-queue properties
CS Chou, AP Nichols
IET Intelligent Transport Systems 9 (1), 22-29, 2014
172014
Key Factors Affecting the Accuracy of Reidentification of Trucks over Long Distances Based on Axle Measurement Data
M Cetin, CM Monsere, AP Nichols, I Ustun
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2011
142011
Assessment of environments for fostering effective critical thinking (EFFECTS) on a first-year civil engineering course
JM Caicedo, J Flora, C Pierce, A Nichols, W Graf, B Timmerman, T Ray
Proceedings of the 2009 ASEE Annual Conference and Exposition, Austin, TX …, 2009
14*2009
Design guidelines for deploying closed loop systems
A Nichols, D Bullock
132001
Comparison of vehicle re-identification models for trucks based on axle spacing measurements
G Basar, M Cetin, AP Nichols
Journal of Intelligent Transportation Systems 22 (6), 517-529, 2018
82018
Alternatives in assigning short‐term counts to seasonal adjustment factor groupings
I Tsapakis, WH Schneider, AP Nichols, J Haworth
Journal of Advanced Transportation 48 (5), 417-430, 2014
82014
Detecting differential drift in weigh-in-motion wheel track sensors
AP Nichols, D Bullock, W Schneider
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2009
82009
Virtual Weigh Station
JG Green, AP Nichols, E Allen, L Nuber, JE Thomaz, DM Bullock, G Boruff, ...
Joint Transportation Research Program, 2002
82002
Alternatives in Assigning Coverage Counts to Factor Groupings for a Precise Estimation of Annual Average Daily Traffic
I Tsapakis, WH Schneider, A Nichols, J Haworth
Journal of Advanced Transportation, 0
8*
Incorporating Queue Length Measurements into Actuated Signal Control: Evaluation of Efficiency Benefits at an Intersection
G Comert, M Cetin, AP Nichols
Transportation Research Board 88th Annual Meeting, 2009
72009
Automatic speed calibration methodology for traffic monitoring sites
AP Nichols, DM Bullock
Journal of transportation engineering 132 (1), 30-39, 2006
72006
Use of reidentified vehicles to evaluate differential calibration accuracy between weigh-in-motion stations
AP Nichols, M Cetin
Transportation Research Record 2527 (1), 37-48, 2015
62015
Exploratory Methods for Truck Re-Identification in a Statewide Network Based on Axle Weight and Axle Spacing Data to Enhance Freight Metrics: Phase II
M Cetin, CM Monsere
6*2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20