Παρακολούθηση
John Canny
John Canny
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.berkeley.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A computational approach to edge detection
J Canny
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 679-698, 1986
410351986
The complexity of robot motion planning
J Canny
MIT press, 1988
21771988
Finding Edges and Lines in Images.
JF Canny
MASSACHUSETTS INST OF TECH CAMBRIDGE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB, 1983
15321983
Planning optimal grasps.
C Ferrari, JF Canny
ICRA 3 (4), 6, 1992
10881992
A fast algorithm for incremental distance calculation.
MC Lin, JF Canny
ICRA 91, 9-12, 1991
7681991
Some algebraic and geometric computations in PSPACE
J Canny
Proceedings of the twentieth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1988
7621988
New lower bound techniques for robot motion planning problems
J Canny, J Reif
28th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1987), 49-60, 1987
7531987
Collaborative filtering with privacy via factor analysis
J Canny
Proceedings of the 25th annual international ACM SIGIR conference on …, 2002
7212002
Collaborative filtering with privacy
J Canny
Proceedings 2002 IEEE Symposium on Security and Privacy, 45-57, 2002
7142002
Kinodynamic motion planning
B Donald, P Xavier, J Canny, J Reif
Journal of the ACM (JACM) 40 (5), 1048-1066, 1993
6171993
Impulse-based simulation of rigid bodies
B Mirtich, J Canny
Proceedings of the 1995 symposium on Interactive 3D graphics, 181-ff., 1995
5061995
Collision detection for moving polyhedra
J Canny
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 200-209, 1986
4871986
Motion of two rigid bodies with rolling constraint
Z Li, J Canny
IEEE Transactions on Robotics and Automation 6 (1), 62-72, 1990
4851990
Efficient inverse kinematics for general 6R manipulators
D Manocha, JF Canny
IEEE transactions on robotics and automation 10 (5), 648-657, 1994
4291994
Nonholonomic motion planning
Z Li, J Canny
Springer Science & Business Media, 1993
3971993
Evaluating protein transfer learning with TAPE
R Rao, N Bhattacharya, N Thomas, Y Duan, P Chen, J Canny, P Abbeel, ...
Advances in neural information processing systems 32, 2019
3862019
Planning smooth paths for mobile robots
P Jacobs, J Canny
Nonholonomic Motion Planning, 271-342, 1993
3511993
Efficiently computing and representing aspect graphs of polyhedral objects
Z Gigus, J Canny, R Seidel
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 13 (6), 542-551, 1991
3141991
Easily computable optimum grasps in 2-D and 3-D
B Mirtich, J Canny
Proceedings of the 1994 IEEE International Conference on Robotics and …, 1994
3041994
Interpretable learning for self-driving cars by visualizing causal attention
J Kim, J Canny
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2942-2950, 2017
2992017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20