Παρακολούθηση
Simon Parsons
Simon Parsons
University of Lincoln, School of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lincoln.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automated negotiation: prospects, methods and challenges
NR Jennings, P Faratin, AR Lomuscio, S Parsons, C Sierra, M Wooldridge
International Journal of Group Decision and Negotiation 10 (2), 199-215, 2001
20502001
Agents that reason and negotiate by arguing
S Parsons, C Sierra, N Jennings
Journal of Logic and computation 8 (3), 261-292, 1998
9371998
Argumentation-based negotiation
I Rahwan, SD Ramchurn, NR Jennings, P McBurney, S Parsons, ...
The Knowledge Engineering Review 18 (4), 343-375, 2003
6992003
A framework for argumentation-based negotiation
C Sierra, NR Jennings, P Noriega, S Parsons
Intelligent Agents IV Agent Theories, Architectures, and Languages: 4th …, 1998
4501998
Modelling dialogues using argumentation
L Amgoud, N Maudet, S Parsons
Proceedings Fourth International Conference on MultiAgent Systems, 31-38, 2000
4282000
Current approaches to handling imperfect information in data and knowledge bases
S Parsons
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 8 (3), 353-372, 1996
4041996
Lecture notes in computer science (including subseries lecture notes in artificial intelligence and lecture notes in bioinformatics): Preface
M Abe, K Aoki, G Ateniese, R Avanzi, Z Beerliová, O Billet, A Biryukov, ...
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in …, 2006
401*2006
Weighted argument systems: Basic definitions, algorithms, and complexity results
PE Dunne, A Hunter, P McBurney, S Parsons, M Wooldridge
Artificial Intelligence 175 (2), 457-486, 2011
3792011
Games that agents play: A formal framework for dialogues between autonomous agents
P McBurney, S Parsons
Journal of logic, language and information 11, 315-334, 2002
3522002
Arguments, dialogue, and negotiation
L Amgoud, S Parsons, N Maudet
a a 10 (11), 02, 2000
3232000
Game theory and decision theory in multi-agent systems
S Parsons, M Wooldridge
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 5, 243-254, 2002
3172002
Negotiation through argumentation—a preliminary report
S Parsons, NR Jennings
Proceedings of the 2nd international conference On multi agent systems, 267-274, 1996
2821996
Properties and complexity of some formal inter-agent dialogues
S Parsons, M Wooldridge, L Amgoud
Journal of Logic and Computation 13 (3), 347-376, 2003
2612003
Qualitative methods for reasoning under uncertainty
S Parsons
Mit Press, 2001
2382001
Auctions and bidding: A guide for computer scientists
S Parsons, JA Rodriguez-Aguilar, M Klein
ACM Computing Surveys (CSUR) 43 (2), 1-59, 2011
2302011
Model checking multi-agent systems with MABLE
M Wooldridge, M Fisher, MP Huget, S Parsons
Proceedings of the first international joint conference on Autonomous agents …, 2002
2152002
A dialogue game protocol for agent purchase negotiations
P McBurney, RM Van Eijk, S Parsons, L Amgoud
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 7, 235-273, 2003
2142003
A generalization of Dung’s abstract framework for argumentation: Arguing with sets of attacking arguments
SH Nielsen, S Parsons
Argumentation in Multi-Agent Systems: Third International Workshop, ArgMAS …, 2007
2022007
The eightfold way of deliberation dialogue
P McBurney, D Hitchcock, S Parsons
International Journal of Intelligent Systems 22 (1), 95-132, 2007
1912007
On augmentation-based negotiation
NR Jennings, S Parsons, P Norriega, C Sierra
1811998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20