Παρακολούθηση
Lars Schmitt
Lars Schmitt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα philips.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novel ISO/IEEE 11073 standards for personal telehealth systems interoperability
L Schmitt, T Falck, F Wartena, D Simons
2007 Joint Workshop on High Confidence Medical Devices, Software, and …, 2007
922007
Continua: The impact of a personal telehealth ecosystem
F Wartena, J Muskens, L Schmitt
2009 International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine …, 2009
742009
Network topologies, communication protocols, and standards
J Espina, T Falck, A Panousopoulou, L Schmitt, O Mülhens, GZ Yang
Body sensor networks, 189-236, 2014
682014
A fixed-lag Kalman smoother to filter power line interference in electrocardiogram recordings
G Warmerdam, R Vullings, L Schmitt, J van Laar, J Bergmans
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2016
452016
Hierarchical probabilistic framework for fetal R-peak detection, using ECG waveform and heart rate information
GJJ Warmerdam, R Vullings, L Schmitt, JOEH Van Laar, JWM Bergmans
IEEE Transactions on Signal Processing 66 (16), 4388-4397, 2018
432018
Continua: The reference architecture of a personal telehealth ecosystem
F Wartena, J Muskens, L Schmitt, M Petković
The 12th IEEE International conference on e-health networking, applications …, 2010
422010
Detection rate of fetal distress using contraction-dependent fetal heart rate variability analysis
GJJ Warmerdam, R Vullings, J Van Laar, JWM Bergmans, L Schmitt, ...
Physiological measurement 39 (2), 025008, 2018
342018
Using uterine activity to improve fetal heart rate variability analysis for detection of asphyxia during labor
G Warmerdam, R Vullings, J van Laar, M Van der Hout-Van der Jagt, ...
Physiological Measurement 37 (3), 387-400, 2016
222016
Towards plug-and-play interoperability for wireless personal telehealth systems
L Schmitt, T Falck, F Wartena, D Simons
4th International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks …, 2007
212007
Biosensor communication technology and standards
L Schmitt, J Espina, T Falck, D Wang
Handbook of Biomedical Telemetry, 330-367, 2014
19*2014
A systematic framework for iterative maximum likelihood receiver design
L Schmitt, H Meyr
IEEE Transactions on Communications 58 (7), 2035-2045, 2010
172010
An extended Kalman filter for fetal heart location estimation during Doppler-based heart rate monitoring
P Hamelmann, R Vullings, M Mischi, AF Kolen, L Schmitt, JWM Bergmans
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 68 (9), 3221-3231, 2018
162018
Prediction of downlink snr for opportunistic beamforming
M Jordan, L Schmitt, G Ascheid, H Meyr
2007 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 2211-2215, 2007
142007
Improved ultrasound transducer positioning by fetal heart location estimation during Doppler based heart rate measurements
P Hamelmann, R Vullings, L Schmitt, AF Kolen, M Mischi, JOEH van Laar, ...
Physiological Measurement 38 (10), 1821, 2017
132017
Maximum ratio combining of correlated diversity branches with imperfect channel state information and colored noise
L Schmitt, T Grundler, C Schreyoegg, I Viering, H Meyr
Eighth IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and …, 2004
132004
Ultrasound transducer positioning aid for fetal heart rate monitoring
P Hamelmann, A Kolen, L Schmitt, J Bergmans
38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2016
102016
Systematic design of iterative ML receivers for flat fading channels
L Schmitt, H Meyr, D Zhang
IEEE Transactions on Communications 58 (7), 1897-1901, 2010
102010
Systolic blood pressure estimation using ECG and PPG in patients undergoing surgery
S Sun, E Bresch, J Muehlsteff, L Schmitt, X Long, R Bezemer, I Paulussen, ...
Biomedical Signal Processing and Control 79, 104040, 2023
92023
Initial synchronization of W-CDMA systems using a power-scaled detector with antenna diversity in frequency-selective Rayleigh fading channels
L Schmitt, V Simon, T Grundler, C Schreyoegg, H Meyr
GLOBECOM'03. IEEE Global Telecommunications Conference (IEEE Cat. No …, 2003
92003
Selective heart rate variability analysis to account for uterine activity during labor and improve classification of fetal distress
G Warmerdam, R Vullings, J van Laar, M Van der Hout-Van der Jagt, ...
38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2016
82016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20