Παρακολούθηση
Friedrich Schneider
Friedrich Schneider
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jku.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Shadow economies: Size, causes, and consequences
F Schneider, DH Enste
Journal of economic literature 38 (1), 77-114, 2000
5865*2000
Economic and political determinants of foreign direct investment
F Schneider, BS Frey
World development 13 (2), 161-175, 1985
20361985
The shadow economy: An international survey
F Schneider, DH Enste
Cambridge University Press, 2013
19472013
Shadow economies around the world: what did we learn over the last 20 years?
L Medina, MF Schneider
International Monetary Fund, 2018
14932018
Shadow economies all over the world: New estimates for 162 countries from 1999 to 2007
F Schneider, A Buehn, CE Montenegro
Handbook on the shadow economy, 2011
14912011
New estimates for the shadow economies all over the world
F Schneider, A Buehn, CE Montenegro
International economic journal 24 (4), 443-461, 2010
12562010
Shadow economies and corruption all over the world: revised estimates for 120 countries
F Schneider, A Buehn
economics 1 (1), 20070009, 2007
11492007
Corruption and the shadow economy: an empirical analysis
A Dreher, F Schneider
Public Choice 144, 215-238, 2010
9632010
The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy
B Torgler, F Schneider
Journal of Economic Psychology 30 (2), 228-245, 2009
9632009
Size and measurement of the informal economy in 110 countries
F Schneider
Workshop of Australian National Tax Centre, ANU, Canberra 17, 1-50, 2002
9342002
An empirical study of politico-economic interaction in the United States
BS Frey, F Schneider
The Review of Economics and Statistics, 174-183, 1978
8041978
Comparing the efficiency of private and public production: The evidence from five countries
TE Borcherding, WW Pommerehne, F Schneider, F Schneider
Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich, 1982
6831982
Shadow economies around the world: novel insights, accepted knowledge, and new estimates
A Buehn, F Schneider
International tax and public finance 19, 139-171, 2012
5632012
Survey on the shadow economy and undeclared earnings in OECD countries
LP Feld, F Schneider
German economic review 11 (2), 109-149, 2010
5602010
What Shapes Attitudes Toward Paying Taxes? Evidence from Multicultural European Countries*
B Torgler, F Schneider
Social Science Quarterly 88 (2), 443-470, 2007
5582007
The Size of the Shadow Economies of 145 Countries all over the World: First Results over the Period 1999 to 2003
F Schneider
Available at SSRN 636661, 2004
553*2004
A politico-economic model of the United Kingdom
BS Frey, F Schneider
The Economic Journal 88 (350), 243-253, 1978
5141978
Estimating the size of the shadow economy: Methods, problems and open questions
F Schneider, A Buehn
CESifo Working Paper Series, 2013
507*2013
The shadow economy and work in the shadow: what do we (not) know?
F Schneider
IZA discussion paper, 2012
4652012
Fiscal illusion, political institutions, and local public spending
WW Pommerehne, F Schneider*
Kyklos 31 (3), 381-408, 1978
4481978
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20