Παρακολούθηση
Effie Tsakalidou
Effie Tsakalidou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role and application of enterococci in food and health
MRF Moreno, P Sarantinopoulos, E Tsakalidou, L De Vuyst
International journal of food microbiology 106 (1), 1-24, 2006
14432006
Probiotic potential of Lactobacillus strains isolated from dairy products
PA Maragkoudakis, G Zoumpopoulou, C Miaris, G Kalantzopoulos, B Pot, ...
International Dairy Journal 16 (3), 189-199, 2006
7742006
Selection of potential probiotic lactic acid bacteria from fermented olives by in vitro tests
AA Argyri, G Zoumpopoulou, KAG Karatzas, E Tsakalidou, GJE Nychas, ...
Food microbiology 33 (2), 282-291, 2013
7132013
Stress physiology of lactic acid bacteria
K Papadimitriou, Á Alegría, PA Bron, M De Angelis, M Gobbetti, ...
Microbiology and Molecular Biology Reviews 80 (3), 837-890, 2016
6172016
In Vitro and In Vivo Inhibition of Helicobacter pylori by Lactobacillus casei Strain Shirota
D Sgouras, P Maragkoudakis, K Petraki, B Martinez-Gonzalez, E Eriotou, ...
Applied and environmental microbiology 70 (1), 518-526, 2004
4872004
Discovering probiotic microorganisms: in vitro, in vivo, genetic and omics approaches
K Papadimitriou, G Zoumpopoulou, B Foligné, V Alexandraki, M Kazou, ...
Frontiers in microbiology 6, 129543, 2015
3742015
Kinetic analysis of the antibacterial activity of probiotic lactobacilli towards Salmonella enterica serovar Typhimurium reveals a role for lactic acid and other inhibitory …
L Makras, V Triantafyllou, D Fayol-Messaoudi, T Adriany, ...
Research in Microbiology 157 (3), 241-247, 2006
3562006
Biochemical properties of enterococci relevant to their technological performance
P Sarantinopoulos, C Andrighetto, MD Georgalaki, MC Rea, A Lombardi, ...
International Dairy Journal 11 (8), 621-647, 2001
2792001
The biodiversity of lactic acid bacteria in Greek traditional wheat sourdoughs is reflected in both composition and metabolite formation
L De Vuyst, V Schrijvers, S Paramithiotis, B Hoste, M Vancanneyt, ...
Applied and Environmental Microbiology 68 (12), 6059-6069, 2002
2582002
Effect of Enterococcus faecium on microbiological, physicochemical and sensory characteristics of Greek Feta cheese
P Sarantinopoulos, G Kalantzopoulos, E Tsakalidou
International Journal of Food Microbiology 76 (1-2), 93-105, 2002
2562002
Functional properties of novel protective lactic acid bacteria and application in raw chicken meat against Listeria monocytogenes and Salmonella enteritidis
PA Maragkoudakis, KC Mountzouris, D Psyrras, S Cremonese, J Fischer, ...
International journal of food microbiology 130 (3), 219-226, 2009
2502009
Lactobacillus fermentum ACA-DC 179 displays probiotic potential in vitro and protects against trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS)-induced colitis and Salmonella infection in …
G Zoumpopoulou, B Foligne, K Christodoulou, C Grangette, B Pot, ...
International journal of food microbiology 121 (1), 18-26, 2008
1992008
Characterization of Pseudomonas spp. Associated with Spoilage of Gilt-Head Sea Bream Stored under Various Conditions
P Tryfinopoulou, E Tsakalidou, GJE Nychas
Applied and Environmental Microbiology 68 (1), 65-72, 2002
1872002
Lactic acid bacteria efficiently protect human and animal intestinal epithelial and immune cells from enteric virus infection
PA Maragkoudakis, W Chingwaru, L Gradisnik, E Tsakalidou, A Cencic
International journal of food microbiology 141, S91-S97, 2010
1732010
Traditional low-alcoholic and non-alcoholic fermented beverages consumed in European countries: A neglected food group
A Baschali, E Tsakalidou, A Kyriacou, N Karavasiloglou, AL Matalas
Nutrition Research Reviews 30 (1), 1-24, 2017
1682017
Interactions between Saccharomyces cerevisiae and lactic acid bacteria in sourdough
S Paramithiotis, S Gioulatos, E Tsakalidou, G Kalantzopoulos
Process Biochemistry 41 (12), 2429-2433, 2006
1632006
Macedocin, a Food-Grade Lantibiotic Produced by Streptococcus macedonicus ACA-DC 198
MD Georgalaki, E Van den Berghe, D Kritikos, B Devreese, ...
Applied and Environmental Microbiology 68 (12), 5891-5903, 2002
1562002
Identification of streptococci from Greek Kasseri cheese and description of Streptococcus macedonicus sp. nov.
E Tsakalidou, E Zoidou, B Pot, L Wassill, W Ludwig, LA Devriese, ...
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 48 (2 …, 1998
1441998
Bacteriocin production by Enterococcus faecium FAIR-E 198 in view of its application as adjunct starter in Greek Feta cheese making
P Sarantinopoulos, F Leroy, E Leontopoulou, MD Georgalaki, ...
International Journal of Food Microbiology 72 (1-2), 125-136, 2002
1412002
Production of traditional Greek yoghurt using Lactobacillus strains with probiotic potential as starter adjuncts
PA Maragkoudakis, C Miaris, P Rojez, N Manalis, F Magkanari, ...
International dairy journal 16 (1), 52-60, 2006
1222006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20