Παρακολούθηση
Nikolaus Vahrenkamp
Nikolaus Vahrenkamp
Post Doc, Institute for Anthropomatics, KIT, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ARMAR-III: An integrated humanoid platform for sensory-motor control
T Asfour, K Regenstein, P Azad, J Schroder, A Bierbaum, N Vahrenkamp, ...
2006 6th IEEE-RAS international conference on humanoid robots, 169-175, 2006
5042006
The KIT whole-body human motion database
C Mandery, Ö Terlemez, M Do, N Vahrenkamp, T Asfour
2015 International Conference on Advanced Robotics (ICAR), 329-336, 2015
2302015
Promp: Proximal meta-policy search
J Rothfuss, D Lee, I Clavera, T Asfour, P Abbeel
arXiv preprint arXiv:1810.06784, 2018
2262018
Humanoid motion planning for dual-arm manipulation and re-grasping tasks
N Vahrenkamp, D Berenson, T Asfour, J Kuffner, R Dillmann
2009 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2009
2262009
Robot placement based on reachability inversion
N Vahrenkamp, T Asfour, R Dillmann
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1970-1975, 2013
1722013
Toward humanoid manipulation in human-centred environments
T Asfour, P Azad, N Vahrenkamp, K Regenstein, A Bierbaum, K Welke, ...
Robotics and Autonomous Systems 56 (1), 54-65, 2008
1472008
Manipulability analysis
N Vahrenkamp, T Asfour, G Metta, G Sandini, R Dillmann
2012 12th ieee-ras international conference on humanoid robots (humanoids …, 2012
1412012
Visual servoing for humanoid grasping and manipulation tasks
N Vahrenkamp, S Wieland, P Azad, D Gonzalez, T Asfour, R Dillmann
Humanoids 2008-8th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 406-412, 2008
1102008
Unifying representations and large-scale whole-body motion databases for studying human motion
C Mandery, Ö Terlemez, M Do, N Vahrenkamp, T Asfour
IEEE Transactions on Robotics 32 (4), 796-809, 2016
1072016
Simultaneous grasp and motion planning: Humanoid robot ARMAR-III
N Vahrenkamp, T Asfour, R Dillmann
IEEE Robotics & Automation Magazine 19 (2), 43-57, 2012
1032012
Grasping of unknown objects using deep convolutional neural networks based on depth images
P Schmidt, N Vahrenkamp, M Wächter, T Asfour
2018 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 6831-6838, 2018
952018
Master Motor Map (MMM)—Framework and toolkit for capturing, representing, and reproducing human motion on humanoid robots
Ö Terlemez, S Ulbrich, C Mandery, M Do, N Vahrenkamp, T Asfour
2014 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 894-901, 2014
882014
Integrated grasp and motion planning
N Vahrenkamp, M Do, T Asfour, R Dillmann
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2883-2888, 2010
882010
Grasping known objects with humanoid robots: A box-based approach
K Huebner, K Welke, M Przybylski, N Vahrenkamp, T Asfour, D Kragic, ...
2009 International Conference on Advanced Robotics, 1-6, 2009
832009
The robot software framework armarx
N Vahrenkamp, M Wächter, M Kröhnert, K Welke, T Asfour
it-Information Technology 57 (2), 99-111, 2015
772015
Simox: A robotics toolbox for simulation, motion and grasp planning
N Vahrenkamp, M Kröhnert, S Ulbrich, T Asfour, G Metta, R Dillmann, ...
Intelligent Autonomous Systems 12: Volume 1 Proceedings of the 12th …, 2013
712013
Representing the robot’s workspace through constrained manipulability analysis
N Vahrenkamp, T Asfour
Autonomous Robots 38, 17-30, 2015
672015
Part-based grasp planning for familiar objects
N Vahrenkamp, L Westkamp, N Yamanobe, EE Aksoy, T Asfour
2016 IEEE-RAS 16th international conference on humanoid robots (humanoids …, 2016
582016
The OpenGRASP benchmarking suite: An environment for the comparative analysis of grasping and dexterous manipulation
S Ulbrich, D Kappler, T Asfour, N Vahrenkamp, A Bierbaum, M Przybylski, ...
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
562011
Workspace analysis for planning human-robot interaction tasks
N Vahrenkamp, H Arnst, M Wächter, D Schiebener, P Sotiropoulos, ...
2016 IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2016
452016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20