Παρακολούθηση
Siniša Djurović
Siniša Djurović
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Condition monitoring of wind turbine induction generators with rotor electrical asymmetry
S Djurovic, CJ Crabtree, PJ Tavner, AC Smith
IET Renewable Power Generation 6 (4), 207-216, 2012
1322012
Estimation of Composite Load Model Parameters Using an Improved Particle Swarm Optimization Method
P Regulski, DS Vilchis-Rodriguez, S Djurovic, V Terzija
IEEE Transactions on Power Delivery, 1, 2014
1302014
Origins of stator current spectra in DFIGs with winding faults and excitation asymmetries
S Williamson, S Djurovic
2009 IEEE International Electric Machines and Drives Conference, 563-570, 2009
902009
Stator winding fault thermal signature monitoring and analysis by in situ FBG sensors
A Mohammed, JI Melecio, S Djurović
IEEE Transactions on Industrial Electronics 66 (10), 8082-8092, 2018
782018
Dynamic model for doubly-fed induction generators with unbalanced excitation, both with and without winding faults
S Djurovic, S Williamson, A Renfrew
IET Electric Power Applications 3 (3), 171-177, 2009
642009
An effective approach for rotor electrical asymmetry detection in wind turbine DFIGs
RK Ibrahim, SJ Watson, S Djurović, CJ Crabtree
IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018
632018
Electrical & Mechanical Diagnostic Indicators of Wind Turbine Induction Generator Rotor Faults
D Zappala', N Sarma, S Djurović, C Crabtree, A Mohammad, P Tavner
Renewable Energy, 2018
622018
Stator Winding Internal Thermal Stress Monitoring and Analysis Using in-situ FBG Sensing Technology
A Mohammed, S Djurović
IEEE Transactions on Energy Conversion, 2018
582018
Supply Induced Interharmonic Effects in Wound Rotor and Doubly-Fed Induction Generators
S Djurovic, DS Vilchis-Rodriguez, AC Smith
IEEE Transactions on Energy Conversion, 10.1109/TEC.2015.2427295, 1-12, 2015
452015
Vibration monitoring for wound rotor induction machine winding fault detection
S Djurović, D Vilchis-Rodriguez, AC Smith
2012 XXth International Conference on Electrical Machines, 1906-1912, 2012
412012
FBG Thermal Sensing Features for Hot Spot Monitoring in Random Wound Electric Machine Coils
A Mohammed, S Djurović
IEEE Sensors Journal, 2017
402017
Condition monitoring of a wind turbine DFIG by current or power analysis
CJ Crabtree, S Djurović, PJ Tavner, AC Smith
IET Digital Library, 2010
382010
Investigation of wound rotor induction machine vibration signal under stator electrical fault conditions
S Djurović, DS Vilchis-Rodriguez, AC Smith
The IET Journal of Engineering 1 (1), 2014
372014
Condition monitoring artefacts for detecting winding faults in wind turbine DFIGs
S Djurovic, S Williamson, PJ Tavner, W Yang
in Proc. EWEC 2009, Scientific Track - Wind Turbine Electrical Systems …, 2009
362009
Electrical Machine Permanent Magnets Health Monitoring and Diagnosis Using an Air-gap Magnetic Sensor
A Mohammed, I Melecio, S Djurović
IEEE Sensors Journal, 2020
352020
Open-circuit fault detection in stranded PMSM windings using embedded FBG thermal sensors
A Mohammed, JI Melecio, S Djurović
IEEE Sensors Journal 19 (9), 3358-3367, 2019
352019
Machine learning-based condition monitoring for PV systems: State of the art and future prospects
T Berghout, M Benbouzid, T Bentrcia, X Ma, S Djurović, LH Mouss
Energies 14 (19), 6316, 2021
342021
Distributed Thermal Monitoring of Wind Turbine Power Electronic Modules Using FBG Sensing Technology
A Mohammed, B Hu, Z Hu, S Djurović, L Ran, M Barnes, P Mawby
IEEE Sensors Journal, 2020
342020
Intelligent condition monitoring of wind power systems: State of the art review
M Benbouzid, T Berghout, N Sarma, S Djurović, Y Wu, X Ma
Energies 14 (18), 5967, 2021
332021
Influence of supply harmonic voltages on DFIG stator current and power spectrum
S Djurović, S Williamson
The XIX International Conference on Electrical Machines-ICEM 2010, 1-6, 2010
332010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20