Παρακολούθηση
Gianfranco Vannucci
Gianfranco Vannucci
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ingv.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kinematics of the Western Africa-Eurasia plate boundary from focal mechanisms and GPS data
E Serpelloni, G Vannucci, S Pondrelli, A Argnani, G Casula, M Anzidei, ...
Geophysical Journal International 169 (3), 1180-1200, 2007
6592007
The Italian CMT dataset from 1977 to the present
S Pondrelli, S Salimbeni, G Ekström, A Morelli, P Gasperini, G Vannucci
Physics of the Earth and Planetary Interiors 159 (3-4), 286-303, 2006
5212006
A seismic source zone model for the seismic hazard assessment of the Italian territory
C Meletti, F Galadini, G Valensise, M Stucchi, R Basili, S Barba, ...
Tectonophysics 450 (1-4), 85-108, 2008
3942008
The location and sizing of historical earthquakes using the attenuation of macroseismic intensity with distance
P Gasperini, G Vannucci, D Tripone, E Boschi
Bulletin of the Seismological Society of America 100 (5A), 2035-2066, 2010
1722010
The new release of the database of Earthquake Mechanisms of the Mediterranean Area (EMMA Version 2)
G Vannucci, P Gasperini
Annals of Geophysics, 2004
1722004
An atlas of Mediterranean seismicity
G Vannucci, S Pondrelli, A Argnani, A Morelli, P Gasperini, E Boschi
Annals of Geophysics, 2004
1462004
European–Mediterranean regional centroid moment tensor catalog: solutions for 2005–2008
S Pondrelli, S Salimbeni, A Morelli, G Ekström, L Postpischl, G Vannucci, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 185 (3-4), 74-81, 2011
1302011
Coastal structure, sea-level changes and vertical motion of the land in the Mediterranean
M Anzidei, K Lambeck, F Antonioli, S Furlani, G Mastronuzzi, E Serpelloni, ...
Geological Society, London, Special Publications 388 (1), 453-479, 2014
1192014
Empirical calibration of local magnitude data sets versus moment magnitude in Italy
P Gasperini, B Lolli, G Vannucci
Bulletin of the Seismological Society of America 103 (4), 2227-2246, 2013
1092013
Kinematics, seismotectonics and seismic potential of the eastern sector of the European Alps from GPS and seismic deformation data
E Serpelloni, G Vannucci, L Anderlini, RA Bennett
Tectonophysics 688, 157-181, 2016
1012016
Empirical conversion between teleseismic magnitudes (mb and Ms) and moment magnitude (Mw) at the Global, Euro-Mediterranean and Italian scale
B Lolli, P Gasperini, G Vannucci
Geophysical Journal International 199 (2), 805-828, 2014
832014
The effect of a mainshock on the size distribution of the aftershocks
L Gulia, AP Rinaldi, T Tormann, G Vannucci, B Enescu, S Wiemer
Geophysical Research Letters 45 (24), 13,277-13,287, 2018
822018
The new Italian seismic hazard model (MPS19)
C Meletti, W Marzocchi, V D'amico, G Lanzano, L Luzi, F Martinelli, ...
Annals of Geophysics 64 (1), 2021
802021
A comparison of moment magnitude estimates for the European—Mediterranean and Italian regions
P Gasperini, B Lolli, G Vannucci, E Boschi
Geophysical Journal International 190 (3), 1733-1745, 2012
752012
A database of revised fault plane solutions for Italy and surrounding regions
G Vannucci, P Gasperini
Computers & Geosciences 29 (7), 903-909, 2003
592003
Late Pliocene–Quaternary evolution of outermost hinterland basins of the Northern Apennines (Italy), and their relevance to active tectonics
F Sani, M Bonini, L Piccardi, G Vannucci, D Delle Donne, M Benvenuti, ...
Tectonophysics 476 (1-2), 336-356, 2009
562009
Insights from scaled analogue modelling into the seismotectonics of the Iranian region
M Bonini, G Corti, D Sokoutis, G Vannucci, P Gasperini, S Cloetingh
Tectonophysics 376 (3-4), 137-149, 2003
532003
Carta sismotettonica della Regione Emilia Romagna, scala 1/250000, Note Illustrative
M Boccaletti, M Bonini, G Corti, P Gasperini, LPL Martelli, P Severi, ...
SELCA Editrice, 2004
522004
FPSPACK: a package of FORTRAN subroutines to manage earthquake focal mechanism data
P Gasperini, G Vannucci
Computers & Geosciences 29 (7), 893-901, 2003
472003
The homogenized instrumental seismic catalog (HORUS) of Italy from 1960 to present
B Lolli, D Randazzo, G Vannucci, P Gasperini
Seismological Society of America 91 (6), 3208-3222, 2020
462020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20