Παρακολούθηση
Zechao Li (李泽超)
Zechao Li (李泽超)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα njust.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling Multimodal Clues in a Hybrid Deep Learning Framework for Video Classification
YG Jiang, Z Wu, J Tang, Z Li, X Xue, SF Chang
IEEE Transactions on Multimedia 20 (11), 3137-3147, 2018
557*2018
Unsupervised Feature Selection Using Nonnegative Spectral Analysis
Z Li, Y Yang, J Liu, X Zhou, H Lu
AAAI 2012, 2012
5042012
Robust Structured Subspace Learning for Data Representation
Z Li, J Liu, J Tang, H Lu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 37 (10), 2085 …, 2015
3382015
Clustering-Guided Sparse Structural Learning for Unsupervised Feature Selection
Z Li, J Liu, Y Yang, X Zhou, H Lu
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 26 (9), 1041-4347, 2014
3132014
Single Image Dehazing via Conditional Generative Adversarial Network
R Li, J Pan, Z Li, J Tang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018
2902018
Deep Collaborative Embedding for Social Image Understanding
Z Li, J Tang, T Mei
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 41 (9), 2070-2083, 2019
2322019
Generalized Deep Transfer Networks for Knowledge Propagation in Heterogeneous Domains
J Tang, X Shu, Z Li, GJ Qi, J Wang
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2016
210*2016
Weakly Supervised Deep Matrix Factorization for Social Image Understanding
Z Li, J Tang
IEEE Transactions on Image Processing 26 (1), 276-288, 2017
1892017
Personalized Age Progression with Bi-level Aging Dictionary Learning
X Shu, J Tang, Z Li, H Lai, L Zhang, S Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 40 (4), 905-917, 2018
188*2018
Robust Structured Nonnegative Matrix Factorization for Image Representation
Z Li, J Tang, X He
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 29 (5), 1947-1960, 2018
1872018
Neighborhood Discriminant Hashing for Large-Scale Image Retrieval
J Tang, Z Li, M Wang, RZ Zhao
IEEE Transactions on Image Processing 24 (9), 2827-2840, 2015
1772015
Weakly Supervised Deep Metric Learning for Community-Contributed Image Retrieval
Z Li, J Tang
IEEE Transactions on Multimedia 17 (11), 1989 - 1999, 2015
1722015
Unsupervised Feature Selection Via Nonnegative Spectral Analysis and Redundancy Control
Z Li, J Tang
IEEE Transactions on Image Processing 24 (12), 5343-5355, 2015
1672015
Learning Dual Convolutional Neural Networks for Low-level Vision
J Pan, S Liu, D Sun, J Zhang, Y Liu, J Ren, Z Li, J Tang, H Lu, YW Tai, ...
Proceedings of the IEEE conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
1352018
Multi-part boosting LSTMS for skeleton based human activity analysis
Y Song, C Ning, L Fa, X Liu, X Shu, Z Li, J Tang
2017 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW …, 2017
130*2017
Participation-contributed Temporal Dynamic Model for Group Activity Recognition
R Yan, J Tang, X Shu, Z Li, Q Tian
Proceedings of the 26th ACM International Conference on Multimedia, 1292-1300, 2018
126*2018
Tri-clustered Tensor Completion for Social-aware Image Tag Refinement
J Tang, X Shu, GJ Qi, Z Li, M Wang, S Yan, R Jain
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 39 (8), 1662-1674, 2017
1212017
Few-shot Image Recognition with Knowledge Transfer
Z Peng, Z Li, J Zhang, Y Li, GJ Qi, J Tang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 441-449, 2019
1122019
Concurrence-aware Long Short-term Sub-memories for Person-person Action Recognition
X Shu, J Tang, GJ Qi, Y Song, Z Li, L Zhang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
112*2017
Global-guided selective context network for scene parsing
J Jiang, J Liu, J Fu, X Zhu, Z Li, H Lu
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2020
111*2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20