Παρακολούθηση
Siddharth Karamcheti
Siddharth Karamcheti
PhD Student - Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the Opportunities and Risks of Foundation Models
R Bommasani, DA Hudson, E Adeli, R Altman, S Arora, S von Arx, ...
arXiv preprint arXiv:2108.07258, 2021
4392021
Learning to Speak and Act in a Fantasy Text Adventure Game
J Urbanek, A Fan, S Karamcheti, S Jain, S Humeau, E Dinan, ...
Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 673–683, 2019
1072019
Accurately and Efficiently Interpreting Human-Robot Instructions of Varying Granularities
D Arumugam, S Karamcheti, N Gopalan, LLS Wong, S Tellex
Robotics: Science and Systems (RSS), 2017
552017
Mind Your Outliers! Investigating the Negative Impact of Outliers on Active Learning for Visual Question Answering
S Karamcheti, R Krishna, L Fei-Fei, CD Manning
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th …, 2021
312021
Adaptive Grey-Box Fuzz-Testing with Thompson Sampling
S Karamcheti, G Mann, D Rosenberg
11th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security (AISEC), 37-47, 2018
312018
Finding Generalizable Evidence by Learning to Convince Q&A Models
E Perez, S Karamcheti, R Fergus, J Weston, D Kiela, K Cho
Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2402–2411, 2019
252019
Grounding Natural Language Instructions to Semantic Goal Representations for Abstraction and Generalization
D Arumugam, S Karamcheti, N Gopalan, EC Williams, M Rhee, LLS Wong, ...
Autonomous Robots 43 (2), 449-468, 2019
232019
Learning Adaptive Language Interfaces through Decomposition
S Karamcheti, D Sadigh, P Liang
First Workshop on Interactive and Executable Semantic Parsing (IntEx-SemPar …, 2020
192020
A Tale of Two DRAGGNs: A Hybrid Approach for Interpreting Action-Oriented and Goal-Oriented Instructions
S Karamcheti, EC Williams, D Arumugam, M Rhee, N Gopalan, LLS Wong, ...
First Workshop on Language Grounding for Robotics @ ACL, 67–75, 2017
192017
Generating Interactive Worlds with Text.
A Fan, J Urbanek, P Ringshia, E Dinan, E Qian, S Karamcheti, ...
AAAI, 1693-1700, 2020
182020
ELLA: Exploration through Learned Language Abstraction
S Mirchandani, S Karamcheti, D Sadigh
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 2021
142021
Learning Visually Guided Latent Actions for Assistive Teleoperation
S Karamcheti, AJ Zhai, DP Losey, D Sadigh
Learning for Dynamics and Control, 1230-1241, 2021
112021
Modeling Latent Attention within Neural Networks
C Grimm, D Arumugam, S Karamcheti, D Abel, LLS Wong, ML Littman
arXiv preprint arXiv:1706.00536, 2017
11*2017
LILA: Language-Informed Latent Actions
S Karamcheti, M Srivastava, P Liang, D Sadigh
Conference on Robot Learning, 1379-1390, 2022
62022
Interpreting Human-Robot Instructions
S Tellex, D Arumugam, S Karamcheti, N Gopalan, LLS Wong
US Patent 10,606,898, 2020
32020
Improving Grey-Box Fuzzing by Modeling Program Behavior
S Karamcheti, G Mann, D Rosenberg
Workshop on Machine Learning for Software Engineering (ML4SE), 2018
22018
Targeted Data Acquisition for Evolving Negotiation Agents
M Kwon, S Karamcheti, MF Cuellar, D Sadigh
International Conference on Machine Learning, 5894-5904, 2021
12021
Eliciting Compatible Demonstrations for Multi-Human Imitation Learning
K Gandhi, S Karamcheti, M Liao, D Sadigh
arXiv preprint arXiv:2210.08073, 2022
2022
Shared Autonomy for Robotic Manipulation with Language Corrections
S Karamcheti, R Palleti, Y Cui, P Liang, D Sadigh
ACL Workshop on Learning with Natural Language Supervision, 2022
2022
Grounding Natural Language to Goals for Abstraction, Generalization, and Interpretability
S Karamcheti
Brown University, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20