Παρακολούθηση
Lantao Liu
Lantao Liu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large-scale multi-robot task allocation via dynamic partitioning and distribution
L Liu, DA Shell
Autonomous Robots 33 (3), 291-307, 2012
952012
Assessing optimal assignment under uncertainty: An interval-based algorithm
L Liu, DA Shell
The International Journal of Robotics Research 30 (7), 936-953, 2011
832011
Comparative genomic analysis of the endosymbionts of herbivorous insects reveals eco-environmental adaptations: biotechnology applications
W Shi, S Xie, X Chen, S Sun, X Zhou, L Liu, P Gao, NC Kyrpides, EG No, ...
PLoS genetics 9 (1), e1003131, 2013
812013
Data‐driven learning and planning for environmental sampling
KC Ma, L Liu, HK Heidarsson, GS Sukhatme
Journal of Field Robotics 35 (5), 643-661, 2018
642018
Informative planning and online learning with sparse gaussian processes
KC Ma, L Liu, GS Sukhatme
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4292-4298, 2017
622017
Optimal Market-based Multi-Robot Task Allocation via Strategic Pricing.
L Liu, DA Shell
Robotics: Science and Systems 9 (1), 33-40, 2013
502013
Autoq: Automated kernel-wise neural network quantization
Q Lou, F Guo, M Kim, L Liu, L Jiang
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020
452020
HDX-analyzer: a novel package for statistical analysis of protein structure dynamics
S Liu, L Liu, U Uzuner, X Zhou, M Gu, W Shi, Y Zhang, SY Dai, JS Yuan
BMC bioinformatics 12 (1), 1-10, 2011
412011
An information-driven and disturbance-aware planning method for long-term ocean monitoring
KC Ma, L Liu, GS Sukhatme
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
392016
A Solution to Time-Varying Markov Decision Processes
L Liu, G Sukhatme
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1631-1638, 2018
362018
Multi-Robot Informative and Adaptive Planning for Persistent Environmental Monitoring
KC Ma, Z Ma, L Liu, GS Sukhatme.
International Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems, 2016
312016
A distributable and computation-flexible assignment algorithm: From local task swapping to global optimality
L Liu, DA Shell
Robotics: Science and Systems, 257-264, 2012
302012
Multi-level partitioning and distribution of the assignment problem for large-scale multi-robot task allocation
L Liu, DA Shell
Robotics: Science and Systems VII; MIT Press: Cambridge, MA, USA, 26-33, 2011
302011
Application of an improved proteomics method for abundant protein cleanup: molecular and genomic mechanisms study in plant defense
Y Zhang, P Gao, Z Xing, S Jin, Z Chen, L Liu, N Constantino, X Wang, ...
Molecular & Cellular Proteomics 12 (11), 3431-3442, 2013
292013
An anytime assignment algorithm: From local task swapping to global optimality
L Liu, DA Shell
Autonomous Robots 35 (4), 271-286, 2013
272013
Pareto Monte Carlo Tree Search for Multi-Objective Informative Planning
W Chen, L Liu
Robotics: Science and Systems, 2019
262019
Communication constrained task allocation with optimized local task swaps
L Liu, N Michael, DA Shell
Autonomous Robots 39 (3), 429-444, 2015
192015
Energy-aware aerial vehicle deployment via bipartite graph matching
L Liu, N Michael
2014 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 189-194, 2014
152014
Physically routing robots in a multi-robot network: Flexibility through a three-dimensional matching graph
L Liu, DA Shell
The International Journal of Robotics Research 32 (12), 1475-1494, 2013
152013
Autoqb: Automl for network quantization and binarization on mobile devices
Q Lou, L Liu, M Kim, L Jiang
arXiv preprint arXiv:1902.05690 2 (8), 2019
132019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20