Παρακολούθηση
Shane Markstrum
Shane Markstrum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A framework for implementing pluggable type systems
C Andreae, J Noble, S Markstrum, T Millstein
Proceedings of the 21st annual ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2006
3432006
Semantic type qualifiers
B Chin, S Markstrum, T Millstein
ACM SIGPLAN Notices 40 (6), 85-95, 2005
942005
Staking claims: a history of programming language design claims and evidence: a positional work in progress
S Markstrum
Evaluation and usability of programming languages and tools, 1-5, 2010
522010
JavaCOP: Declarative pluggable types for Java
S Markstrum, D Marino, M Esquivel, T Millstein, C Andreae, J Noble
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 32 (2), 1-37, 2010
502010
Inference of user-defined type qualifiers and qualifier rules
B Chin, S Markstrum, T Millstein, J Palsberg
Programming Languages and Systems: 15th European Symposium on Programming …, 2006
422006
Towards concurrency refactoring for x10
SA Markstrum, RM Fuhrer, TD Millstein
ACM Sigplan Notices 44 (4), 303-304, 2009
292009
Securing nomads: The case for quarantine, examination, and decontamination
K Eustice, L Kleinrock, S Markstrum, G Popek, V Ramakrishna, P Reiher
Proceedings of the 2003 workshop on New security paradigms, 123-128, 2003
252003
Mobile contagion: Simulation of infection & defense
E Anderson, K Eustice, S Markstrum, M Hansen, P Reiher
Workshop on Principles of Advanced and Distributed Simulation (PADS'05), 80-87, 2005
232005
Enabling Secure Ubiquitous Interactions.
K Eustice, L Kleinrock, S Markstrum, GJ Popek, V Ramakrishna, ...
Middleware Workshops, 76-80, 2003
122003
Extracting concurrency via refactoring in X10
SA Markstrum, RM Fuhrer
Proceedings of the 3rd ACM Workshop on Refactoring Tools, WRT 9, 2009
52009
Static checking for dynamic resource management in sensor network systems
R Shea, S Markstrum, T Millstein, R Majumdar, MB Srivastava
Technical Report TRUCLA-NESL-200611-02, UCLA, 2006
52006
Practical enforcement and testing of pluggable type systems
S Markstrum, D Marino, M Esquivel, T Millstein
Technical Report CSD-TR-080013, UCLA, 2008
42008
Evaluation and usability of programming languages and tools (PLATEAU)
E Murphy-Hill, S Markstrum, C Anslow
Proceedings of the ACM international conference companion on Object oriented …, 2010
22010
Evaluation and usability of programming languages and tools (plateau)
C Anslow, S Markstrum, E Murphy-Hill
Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN conference companion on Object oriented …, 2009
22009
Enforcing and validating user-defined programming disciplines
SA Markstrum
University of California, Los Angeles, 2009
12009
Enforcing and validating user-defined programming disciplines
B Chin, D Marino, S Markstrum, T Millstein
Proceedings of the 7th ACM SIGPLAN-SIGSOFT workshop on Program analysis for …, 2007
12007
WiFi Nomads and their Unprotected Devices: The Case for QED—Quarantine, Examination, and Decontamination
K Eustice, L Kleinrock, S Markstrum, G Popek, V Ramakrishna, P Reiher
1
Evaluation and usability of programming languages and tools (PLATEAU)
S Markstrum, E Murphy-Hill, C Sadowski
Proceedings of the 3rd annual conference on Systems, programming, and …, 2012
2012
Proceedings of the ACM 4th annual workshop on Evaluation and usability of programming languages and tools (PLATEAU)
E Murphy-Hill, C Sadowski, S Markstrum
2012
Using Graph Theory Visualization to Motivate Software Engineering Concepts
S Markstrum, GM Haggard
2011 ASEE Annual Conference & Exposition, 22.1621. 1-22.1621. 16, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20