Παρακολούθηση
Katerina D. Tzimourta
Katerina D. Tzimourta
PostDoctoral Researcher, Dept. of Electrical & Computer Eng., University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Epileptic seizures classification based on long-term EEG signal wavelet analysis
KD Tzimourta, AT Tzallas, N Giannakeas, LG Astrakas, DG Tsalikakis, ...
International Conference on Biomedical and Health Informatics, 165-169, 2017
612017
A robust methodology for classification of epileptic seizures in EEG signals
KD Tzimourta, AT Tzallas, N Giannakeas, LG Astrakas, DG Tsalikakis, ...
Health and Technology 9 (2), 135-142, 2019
602019
EEG-based automatic sleep stage classification
KD Tzimourta, A Tsilimbaris, K Tzioukalia, AT Tzallas, MG Tsipouras, ...
Biomed J 1 (6), 2018
462018
Wavelet based classification of epileptic seizures in EEG signals
KD Tzimourta, LG Astrakas, MG Tsipouras, N Giannakeas, AT Tzallas, ...
2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2017
312017
EEG window length evaluation for the detection of Alzheimer’s disease over different brain regions
KD Tzimourta, N Giannakeas, AT Tzallas, LG Astrakas, T Afrantou, ...
Brain sciences 9 (4), 81, 2019
252019
Machine Learning Algorithms and Statistical Approaches for Alzheimer's Disease Analysis based on resting-state EEG Recordings: A Systematic Review
KD Tzimourta, V Christou, AT Tzallas, N Giannakeas, LG Astrakas, ...
International Journal of Neural Systems, 2020
242020
Analysis of electroencephalographic signals complexity regarding Alzheimer's Disease
KD Tzimourta, T Afrantou, P Ioannidis, M Karatzikou, AT Tzallas, ...
Computers & Electrical Engineering 76, 198-212, 2019
242019
EEG-based eye movement recognition using brain–computer interface and random forests
E Antoniou, P Bozios, V Christou, KD Tzimourta, K Kalafatakis, ...
Sensors 21 (7), 2339, 2021
212021
EEG classification and short-term epilepsy prognosis using brain computer interface software
AT Tzallas, N Giannakeas, KN Zoulis, MG Tsipouras, E Glavas, ...
2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2017
192017
Evaluation of window size in classification of epileptic short-term EEG signals using a Brain Computer Interface software
KD Tzimourta, LG Astrakas, AM Gianni, AT Tzallas, N Giannakeas, ...
Engineering, Technology & Applied Science Research 8 (4), 3093-3097, 2018
152018
Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia: A robust classification method of EEG signals and a comparison of validation methods
A Miltiadous, KD Tzimourta, N Giannakeas, MG Tsipouras, T Afrantou, ...
Diagnostics 11 (8), 1437, 2021
122021
Direct assessment of alcohol consumption in mental state using brain computer interfaces and grammatical evolution
KD Tzimourta, I Tsoulos, T Bilero, AT Tzallas, MG Tsipouras, ...
Inventions 3 (3), 51, 2018
122018
Classification of EEG signals from young adults with dyslexia combining a Brain Computer Interface device and an Interactive Linguistic Software Tool
P Christodoulides, A Miltiadous, KD Tzimourta, D Peschos, G Ntritsos, ...
Biomedical Signal Processing and Control 76, 103646, 2022
42022
Active touch classification using EEG signals
V Aspiotis, D Peschos, KD Tzimourta, MG Tsipouras, E Antoniou, ...
2021 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2021
22021
THE CONTRIBUTION OF EEG RECORDINGS TO THE AUDIOVISUAL RECOGNITION OF WORDS IN UNIVERSITY STUDENTS WITH DYSLEXIA
P Christodoulides, V Zakopoulou, KD Tzimourta, AT Tzallas, D Peschos
International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT 2021), 2021
12021
Assessing Electroencephalography as a Stress Indicator: A VR High-Altitude Scenario Monitored through EEG and ECG
V Aspiotis, A Miltiadous, K Kalafatakis, KD Tzimourta, N Giannakeas, ...
Sensors 22 (15), 5792, 2022
2022
Intra-User Analysis Based on Brain-Computer Interface Controlled Game
K Glavas, G Prapas, KD Tzimourta, AT Tzallas, N Giannakeas, ...
2022 45th International Conference on Telecommunications and Signal …, 2022
2022
Pediatric Epilepsy Assessment Based on EEG Analysis
Y Misirlis, KD Tzimourta, P Angelidis, N Giannakeas, AT Tzallas, ...
2022 45th International Conference on Telecommunications and Signal …, 2022
2022
Towards Correct and Safe Diagnosis of Specific Learning Disorder in Preschool Age. The perspective of Early Multi-collector Diagnostic Approaches. A Pilot Study
V Zakopoulou, KD Tzimourta, G Ntritsos, AT Tzallas, MG Tsipouras, ...
Acta Scientific Neurology (ISSN: 2582-1121) 4 (6), 2021
2021
Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε συνδυασμό με δεδομένα από φορέσιμες συσκευές για τη μελέτη νευρολογικών διαταραχών και γνωσιακών καταστάσεων
ΑΔ Τζημούρτα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας …, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20