Παρακολούθηση
Katerina D. Tzimourta
Katerina D. Tzimourta
PostDoctoral Researcher, Dept. of Electrical & Computer Eng., University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A robust methodology for classification of epileptic seizures in EEG signals
KD Tzimourta, AT Tzallas, N Giannakeas, LG Astrakas, DG Tsalikakis, ...
Health and Technology 9, 135-142, 2019
962019
Epileptic seizures classification based on long-term EEG signal wavelet analysis
KD Tzimourta, AT Tzallas, N Giannakeas, LG Astrakas, DG Tsalikakis, ...
Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health: ICBHI 2017 …, 2018
682018
EEG-based automatic sleep stage classification
KD Tzimourta, A Tsilimbaris, K Tzioukalia, AT Tzallas, MG Tsipouras, ...
Biomed J 1 (6), 2018
582018
EEG window length evaluation for the detection of Alzheimer’s disease over different brain regions
KD Tzimourta, N Giannakeas, AT Tzallas, LG Astrakas, T Afrantou, ...
Brain sciences 9 (4), 81, 2019
492019
Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia: A robust classification method of EEG signals and a comparison of validation methods
A Miltiadous, KD Tzimourta, N Giannakeas, MG Tsipouras, T Afrantou, ...
Diagnostics 11 (8), 1437, 2021
472021
Analysis of electroencephalographic signals complexity regarding Alzheimer's Disease
KD Tzimourta, T Afrantou, P Ioannidis, M Karatzikou, AT Tzallas, ...
Computers & Electrical Engineering 76, 198-212, 2019
462019
Machine Learning Algorithms and Statistical Approaches for Alzheimer's Disease Analysis based on resting-state EEG Recordings: A Systematic Review
KD Tzimourta, V Christou, AT Tzallas, N Giannakeas, LG Astrakas, ...
International Journal of Neural Systems, 2020
422020
EEG-based eye movement recognition using brain–computer interface and random forests
E Antoniou, P Bozios, V Christou, KD Tzimourta, K Kalafatakis, ...
Sensors 21 (7), 2339, 2021
412021
Wavelet based classification of epileptic seizures in EEG signals
KD Tzimourta, LG Astrakas, MG Tsipouras, N Giannakeas, AT Tzallas, ...
2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2017
352017
EEG classification and short-term epilepsy prognosis using brain computer interface software
AT Tzallas, N Giannakeas, KN Zoulis, MG Tsipouras, E Glavas, ...
2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2017
262017
Evaluation of window size in classification of epileptic short-term EEG signals using a Brain Computer Interface software
KD Tzimourta, LG Astrakas, AM Gianni, AT Tzallas, N Giannakeas, ...
Engineering, Technology & Applied Science Research 8 (4), 3093-3097, 2018
202018
Classification of EEG signals from young adults with dyslexia combining a Brain Computer Interface device and an Interactive Linguistic Software Tool
P Christodoulides, A Miltiadous, KD Tzimourta, D Peschos, G Ntritsos, ...
Biomedical Signal Processing and Control 76, 103646, 2022
152022
Assessing Electroencephalography as a Stress Indicator: A VR High-Altitude Scenario Monitored through EEG and ECG
V Aspiotis, A Miltiadous, K Kalafatakis, KD Tzimourta, N Giannakeas, ...
Sensors 22 (15), 5792, 2022
142022
Direct assessment of alcohol consumption in mental state using brain computer interfaces and grammatical evolution
KD Tzimourta, I Tsoulos, T Bilero, AT Tzallas, MG Tsipouras, ...
Inventions 3 (3), 51, 2018
132018
Machine Learning Algorithms for Epilepsy Detection Based on Published EEG Databases: A Systematic Review
A Miltiadous, KD Tzimourta, N Giannakeas, MG Tsipouras, E Glavas, ...
IEEE Access, 2022
72022
DICE-net: a novel convolution-transformer architecture for Alzheimer detection in EEG signals
A Miltiadous, E Gionanidis, KD Tzimourta, N Giannakeas, AT Tzallas
IEEE Access, 2023
62023
A Dataset of Scalp EEG Recordings of Alzheimer’s Disease, Frontotemporal Dementia and Healthy Subjects from Routine EEG
A Miltiadous, KD Tzimourta, T Afrantou, P Ioannidis, N Grigoriadis, ...
Data 8 (6), 95, 2023
62023
a dataset of 88 eeg recordings from: Alzheimer’s disease, frontotemporal dementia and healthy subjects
A Miltiadous, KD Tzimourta, T Afrantou, P Ioannidis, N Grigoriadis, ...
OpenNeuro.[Dataset] doi: doi 10, 2023
62023
Evaluating the Window Size’s Role in Automatic EEG Epilepsy Detection
V Christou, A Miltiadous, I Tsoulos, E Karvounis, KD Tzimourta, ...
Sensors 22 (23), 9233, 2022
62022
Motor Imagery Approach for BCI Game Development
G Prapas, K Glavas, AT Tzallas, KD Tzimourta, N Giannakeas, ...
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
52022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20