Παρακολούθηση
Christos Zaroliagis
Christos Zaroliagis
Professor of Algorithm Design, Analysis and Engineering, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient models for timetable information in public transportation systems
E Pyrga, F Schulz, D Wagner, C Zaroliagis
Journal of Experimental Algorithmics (JEA) 12, 1-39, 2008
3172008
Using multi-level graphs for timetable information in railway systems
F Schulz, D Wagner, C Zaroliagis
Workshop on Algorithm Engineering and Experimentation, 43-59, 2002
2132002
Timetable information: Models and algorithms
M Müller-Hannemann, F Schulz, D Wagner, C Zaroliagis
Algorithmic Methods for Railway Optimization: International Dagstuhl …, 2007
1752007
Geometric containers for efficient shortest-path computation
D Wagner, T Willhalm, C Zaroliagis
Journal of Experimental Algorithmics (JEA) 10, 1.3-es, 2005
1582005
Planar spanners and approximate shortest path queries among obstacles in the plane
S Arikati, DZ Chen, LP Chew, G Das, M Smid, CD Zaroliagis
Algorithms—ESA'96: Fourth Annual European Symposium Barcelona, Spain …, 1996
1561996
The eCOMPASS multimodal tourist tour planner
D Gavalas, V Kasapakis, C Konstantopoulos, G Pantziou, N Vathis, ...
Expert systems with Applications 42 (21), 7303-7316, 2015
1372015
Multiobjective optimization: Improved FPTAS for shortest paths and non-linear objectives with applications
G Tsaggouris, C Zaroliagis
Theory of Computing Systems 45 (1), 162-186, 2009
1212009
A parallel priority queue with constant time operations
GS Brodal, JL Träff, CD Zaroliagis
Journal of Parallel and Distributed Computing 49 (1), 4-21, 1998
1001998
Shortest paths in digraphs of small treewidth. Part I: Sequential algorithms
S Chaudhuri, CD Zaroliagis
Algorithmica 27, 212-226, 2000
942000
Mobile Augmented Reality Guides in Cultural Heritage.
P Galatis, D Gavalas, V Kasapakis, GE Pantziou, CD Zaroliagis
MobiCASE, 11-19, 2016
742016
Computing shortest paths and distances in planar graphs
HN Djidjev, GE Pantziou, CD Zaroliagis
Automata, Languages and Programming: 18th International Colloquium Madrid …, 1991
661991
Experimental Comparison of Shortest Path Approaches for Timetable Information.
E Pyrga, F Schulz, D Wagner, CD Zaroliagis
ALENEX/ANALC, 88-99, 2004
612004
A simple parallel algorithm for the single-source shortest path problem on planar digraphs
JL Träff, CD Zaroliagis
International Workshop on Parallel Algorithms for Irregularly Structured …, 1996
58*1996
An experimental study of basic communication protocols in ad-hoc mobile networks
I Chatzigiannakis, S Nikoletseas, N Paspallis, P Spirakis, C Zaroliagis
Algorithm Engineering: 5th International Workshop, WAE 2001 Århus, Denmark …, 2001
562001
On-line and dynamic algorithms for shortest path problems
HN Djidjev, GE Pantziou, CD Zaroliagis
STACS 95: 12th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science …, 1995
541995
Non-additive shortest paths
G Tsaggouris, C Zaroliagis
European Symposium on Algorithms, 822-834, 2004
532004
Improved alternative route planning
A Paraskevopoulos, C Zaroliagis
ATMOS-13th Workshop on Algorithmic Approaches for Transportation Modelling …, 2013
502013
Robust and online large-scale optimization: models and techniques for transportation systems
RK Ahuja, RH Möhring, CD Zaroliagis
Springer, 2009
502009
Improved bounds for finger search on a RAM
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
Algorithms-ESA 2003: 11th Annual European Symposium, Budapest, Hungary …, 2003
472003
Multiobjective optimization: Improved FPTAS for shortest paths and non-linear objectives with applications
G Tsaggouris, C Zaroliagis
International Symposium on Algorithms and Computation, 389-398, 2006
462006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20