Παρακολούθηση
Antonios Kouloumpis
Antonios Kouloumpis
Department of Chemistry, University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties
AB Bourlinos, G Trivizas, MA Karakassides, M Baikousi, A Kouloumpis, ...
Carbon 83, 173-179, 2015
3262015
Gd (III)-doped carbon dots as a dual fluorescent-MRI probe
AB Bourlinos, A Bakandritsos, A Kouloumpis, D Gournis, M Krysmann, ...
Journal of Materials Chemistry 22 (44), 23327-23330, 2012
2342012
Hydrophilic nanotube supported graphene–water dispersible carbon superstructure with excellent conductivity
V Georgakilas, A Demeslis, E Ntararas, A Kouloumpis, K Dimos, ...
Advanced Functional Materials 25 (10), 1481-1487, 2015
882015
Synthesis, characterization and non-linear optical response of organophilic carbon dots
AB Bourlinos, MA Karakassides, A Kouloumpis, D Gournis, ...
Carbon 61, 640-643, 2013
752013
Laccase-functionalized graphene oxide assemblies as efficient nanobiocatalysts for oxidation reactions
M Patila, A Kouloumpis, D Gournis, P Rudolf, H Stamatis
Sensors 16 (3), 287, 2016
542016
Graphene oxide derivatives with variable alkyl chain length and terminal functional groups as supports for stabilization of cytochrome c
M Patila, IV Pavlidis, A Kouloumpis, K Dimos, K Spyrou, P Katapodis, ...
International Journal of Biological Macromolecules 84, 227-235, 2016
502016
Performance of layer-by-layer deposited low dimensional building blocks of graphene-prussian blue onto graphite screen-printed electrodes as sensors for hydrogen peroxide
A Michopoulos, A Kouloumpis, D Gournis, MI Prodromidis
Electrochimica Acta 146, 477-484, 2014
492014
Top-down and bottom-up approaches to transparent, flexible and luminescent nitrogen-doped carbon nanodot-clay hybrid films
K Dimos, F Arcudi, A Kouloumpis, IB Koutselas, P Rudolf, D Gournis, ...
Nanoscale 9 (29), 10256-10262, 2017
442017
Graphene/carbon dot hybrid thin films prepared by a modified langmuir–schaefer method
A Kouloumpis, E Thomou, N Chalmpes, K Dimos, K Spyrou, AB Bourlinos, ...
ACS omega 2 (5), 2090-2099, 2017
432017
Fe (III)-functionalized carbon dots—Highly efficient photoluminescence redox catalyst for hydrogenations of olefins and decomposition of hydrogen peroxide
AB Bourlinos, AK Rathi, MB Gawande, K Hola, A Goswami, S Kalytchuk, ...
Applied Materials Today 7, 179-184, 2017
412017
Hybrid nanomaterials of magnetic iron nanoparticles and graphene oxide as matrices for the immobilization of β-glucosidase: synthesis, characterization, and biocatalytic properties
G Orfanakis, M Patila, AV Catzikonstantinou, KM Lyra, A Kouloumpis, ...
Frontiers in Materials 5, 25, 2018
402018
A bottom-up approach for the synthesis of highly ordered fullerene-intercalated graphene hybrids
A Kouloumpis, K Spyrou, K Dimos, V Georgakilas, P Rudolf, D Gournis
Frontiers in Materials 2, 10, 2015
352015
Synthesis of 2d germanane (geh): a new, fast, and facile approach
T Giousis, G Potsi, A Kouloumpis, K Spyrou, Y Georgantas, N Chalmpes, ...
Angewandte Chemie 133 (1), 364-369, 2021
282021
One‐step synthesis of Janus fluorographene derivatives
A Kouloumpis, DD Chronopoulos, G Potsi, M Pykal, J Vlček, M Scheibe, ...
Chemistry–A European Journal 26 (29), 6518-6524, 2020
262020
Hydrogenated fluorographene: a 2D counterpart of graphane with enhanced nonlinear optical properties
I Papadakis, Z Bouza, S Couris, AB Bourlinos, V Mouselimis, ...
The Journal of Physical Chemistry C 121 (40), 22567-22575, 2017
252017
Determination of phenolic compounds using spectral and color transitions of rhodium nanoparticles
V Gatselou, DC Christodouleas, A Kouloumpis, D Gournis, DL Giokas
Analytica Chimica Acta 932, 80-87, 2016
222016
Layer-by-layer assembly of clay–carbon nanotube hybrid superstructures
N Chalmpes, A Kouloumpis, P Zygouri, N Karouta, K Spyrou, P Stathi, ...
ACS omega 4 (19), 18100-18107, 2019
202019
Graphene nanobuds: Synthesis and selective organic derivatisation
V Georgakilas, AB Bourlinos, E Ntararas, A Ibraliu, D Gournis, K Dimos, ...
Carbon 110, 51-55, 2016
192016
Carbon nanostructures containing polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS)
KS Antoniou, MA Karakassides, D Gournis, P Rudolf
Chemistry 20 (6), 662-673, 2016
192016
Tuning the Dispersibility of Carbon Nanostructures from Organophilic to Hydrophilic: Towards the Preparation of New Multipurpose Carbon‐Based Hybrids
V Georgakilas, A Kouloumpis, D Gournis, A Bourlinos, C Trapalis, R Zboril
Chemistry–A European Journal 19 (38), 12884-12891, 2013
192013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20