Παρακολούθηση
Ramesh Vasudeva Rao
Ramesh Vasudeva Rao
Scientist, National Aerospace Laboratories, Bangalore India
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nal.res.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Theory and application of 3‐D LSKUM based on entropy variables
SM Deshpande, K Anandhanarayanan, C Praveen, V Ramesh
International journal for numerical methods in fluids 40 (1‐2), 47-62, 2002
362002
Least squares grid free kinetic upwind method
V Ramesh
Ph. D. Thesis, Dept. of Aerospace Engg., Indian Institute of Science, Bangalore, 2001
332001
Least squares kinetic upwind method on moving grids for unsteady Euler computations
V Ramesh, SM Deshpande
Computers & fluids 30 (5), 621-641, 2001
182001
Unsteady flow computations for flow past multiple moving boundaries using LSKUM
V Ramesh, SM Deshpande
Computers & fluids 36 (10), 1592-1608, 2007
172007
Euler computations on arbitrary grids using LSKUM
V Ramesh, SM Deshpande
Computational Fluid Dynamics 2000, 783-784, 2001
132001
Low dissipation grid free upwind kinetic scheme with modified CIR splitting
V Ramesh, SM Deshpande
Fluid Mechanics Report, 2004
122004
Kinetic treatment of the far-field boundary condition
V Ramesh, JS Mathur, SM Deshpande
Fluid Mechanics Report 97, 1997
101997
q-LSKUM-A new higher order kinetic method for Euler equations using entropy variables
MZ Dauhoo, AK Ghosh, V Ramesh, SM Deshpande
Proceedings ISCFD 99, 1999
91999
q-LSKUM-A new higher order kinetic upwind method for euler equations using entropy variables
MZ Dauhoo, AK Ghosh, V Ramesh, SM Deshpande
Computational Fluid Dynamics Journal 9 (1), 2000
82000
Implicit scheme for meshless compressible Euler solver
MK Singh, V Ramesh, N Balakrishnan
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 9 (1), 382-398, 2015
72015
Least squares kinetic upwind mesh-free method
SM Deshpande, V Ramesh, K Malagi, K Arora
Defence Science Journal 60 (6), 583, 2010
72010
Single Large Cloud Generation Technique for complex configurations
CK Niranjanan, S Keshav Malagi, KN Kaushik, V Ramesh, ...
16th Annual CFD Symposium, AeSI, 2014
42014
Convergence acceleration of mesh-less Euler solver
MK Singh, V Ramesh, N Balakrishnan
12th Annual CFD Symposium, Bangalore, 2010
42010
Least squares kinetic upwind method with modified CIR splitting
V Ramesh, SM Deshpande
Proc. 7th Annual CFD symp, 11-12, 2004
42004
Navier-Stokes analysis of GA (W)-2 aerofoil with deflected flap and redesign of HANSA flap for better performance
SK Chakrabartty, K Dhanalakshmi, V Ramesh
Computational Fluid Dynamics Journal 12 (1), 89-97, 2003
42003
Adaptive cloud refinement (ACR)-adaptation in meshless framework
M Somasekhar, S Vivek, KS Malagi, V Ramesh, SM Deshpande
Communications in Computational Physics 11 (4), 1372-1385, 2012
32012
Kinetic meshless methods for unsteady moving boundaries
V Ramesh, S Vivek, SM Deshpande
Meshfree methods for partial differential equations V, 189-206, 2011
32011
Navier-Stokes analysis and design of aerofoil-flap configurations for low speed aircraft
SK Chakrabartty, K Dhanalakshmi, V Ramesh
Computational Fluid Dynamics Journal 11 (3), 285-289, 2002
32002
Aerodynamic design and analysis of SARAS aircraft
JS Mathur, K Dhanalakshmi, V Ramesh, SK Chakrabartty
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS JOURNAL 16 (3), 320, 2008
22008
A STORE SEPARATION SUITE USING DISTRIBUTED MEMORY PARALLEL MESH FREE CFD SOLVER
CK Niranjanan, K Malagi, V Ramesh, SM Deshpande
17 th annual CFD symposium, 2015
12015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20