Παρακολούθηση
Spiros Fotopoulos
Spiros Fotopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based images
A Kazantzidis, P Tzoumanikas, AF Bais, S Fotopoulos, G Economou
Atmospheric Research 113, 80-88, 2012
2142012
Tracking brain dynamics via time-dependent network analysis
SI Dimitriadis, NA Laskaris, V Tsirka, M Vourkas, S Micheloyannis, ...
Journal of neuroscience methods 193 (1), 145-155, 2010
1312010
Pose-based human action recognition via sparse representation in dissimilarity space
I Theodorakopoulos, D Kastaniotis, G Economou, S Fotopoulos
Journal of Visual Communication and Image Representation 25 (1), 12-23, 2014
1252014
A framework for gait-based recognition using Kinect
D Kastaniotis, I Theodorakopoulos, C Theoharatos, G Economou, ...
Pattern Recognition Letters 68, 327-335, 2015
1162015
A region dissimilarity relation that combines feature-space and spatial information for color image segmentation
S Makrogiannis, G Economou, S Fotopoulos
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 35 …, 2005
1032005
Biometric identification based on the eye movements and graph matching techniques
I Rigas, G Economou, S Fotopoulos
Pattern Recognition Letters 33 (6), 786-792, 2012
1002012
Segmentation of color images using multiscale clustering and graph theoretic region synthesis
S Makrogiannis, G Economou, S Fotopoulos, NG Bourbakis
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2005
922005
Hep-2 cells classification via sparse representation of textural features fused into dissimilarity space
I Theodorakopoulos, D Kastaniotis, G Economou, S Fotopoulos
Pattern Recognition 47 (7), 2367-2378, 2014
712014
A generic scheme for color image retrieval based on the multivariate Wald-Wolfowitz test
C Theoharatos, NA Laskaris, G Economou, S Fotopoulos
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 17 (6), 808-819, 2005
652005
Online signature verification based on signatures turning angle representation using longest common subsequence matching
K Barkoula, G Economou, S Fotopoulos
International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR) 16, 261-272, 2013
582013
Color edge detection using the minimal spanning tree
C Theoharatos, G Economou, S Fotopoulos
Pattern recognition 38 (4), 603-606, 2005
582005
Gait-based gender recognition using pose information for real time applications
D Kastaniotis, I Theodorakopoulos, G Economou, S Fotopoulos
2013 18th international conference on digital signal processing (DSP), 1-6, 2013
562013
Hep-2 cells classification via fusion of morphological and textural features
I Theodorakopoulos, D Kastaniotis, G Economou, S Fotopoulos
2012 IEEE 12th International Conference on Bioinformatics & Bioengineering …, 2012
542012
Human eye movements as a trait for biometrical identification
I Rigas, G Economou, S Fotopoulos
2012 IEEE fifth international conference on biometrics: theory, applications …, 2012
522012
Affective gaming: A comprehensive survey
I Kotsia, S Zafeiriou, S Fotopoulos
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
432013
Dictionary based color image retrieval
A Macedonas, D Besiris, G Economou, S Fotopoulos
Journal of Visual Communication and Image Representation 19 (7), 464-470, 2008
432008
Multivariate image similarity in the compressed domain using statistical graph matching
C Theoharatos, VK Pothos, NA Laskaris, G Economou, S Fotopoulos
Pattern Recognition 39 (10), 1892-1904, 2006
432006
Color image edge detection based on nonparametric density estimation
G Economou, A Fotinos, S Makrogiannis, S Fotopoulos
Proceedings 2001 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2001
372001
Robust moving averages, with Hopfield neural network implementation, for monitoring evoked potential signals
N Laskaris, S Fotopoulos, P Papathanasopoulos, A Bezerianos
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials …, 1997
361997
Algorithms for color image edge enhancement using potential functions
D Sindoukas, N Laskaris, S Fotopoulos
IEEE Signal Processing Letters 4 (9), 269-272, 1997
341997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20