Παρακολούθηση
Dimitrios M. Thilikos
Dimitrios M. Thilikos
Department of Mathematics, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα thilikos.info - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An annotated bibliography on guaranteed graph searching
FV Fomin, DM Thilikos
Theoretical computer science 399 (3), 236-245, 2008
4232008
Subexponential parameterized algorithms on bounded-genus graphs and H-minor-free graphs
ED Demaine, FV Fomin, M Hajiaghayi, DM Thilikos
Journal of the ACM (JACM) 52 (6), 866-893, 2005
3872005
Subexponential parameterized algorithms on bounded-genus graphs and H-minor-free graphs
ED Demaine, FV Fomin, M Hajiaghayi, DM Thilikos
Journal of the ACM (JACM) 52 (6), 866-893, 2005
3872005
Dominating sets in planar graphs: branch-width and exponential speed-up
FV Fomin, DM Thilikos
SIAM Journal on Computing 36 (2), 281-309, 2006
2172006
Bidimensionality and kernels
FV Fomin, D Lokshtanov, S Saurabh, DM Thilikos
Proceedings of the twenty-first annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2010
2112010
(Meta) kernelization
HL Bodlaender, FV Fomin, D Lokshtanov, E Penninkx, S Saurabh, ...
Journal of the ACM (JACM) 63 (5), 1-69, 2016
1682016
Fugitive-search games on graphs and related parameters
ND Dendris, LM Kirousis, DM Thilikos
Theoretical Computer Science 172 (1-2), 233-254, 1997
1621997
D-cores: measuring collaboration of directed graphs based on degeneracy
C Giatsidis, DM Thilikos, M Vazirgiannis
Knowledge and information systems 35 (2), 311-343, 2013
1462013
Fixed-parameter algorithms for (k, r)-center in planar graphs and map graphs
ED Demaine, FV Fomin, MT Hajiaghayi, DM Thilikos
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 1 (1), 33-47, 2005
1462005
Evaluating cooperation in communities with the k-core structure
C Giatsidis, DM Thilikos, M Vazirgiannis
2011 International conference on advances in social networks analysis and …, 2011
1402011
Constructive linear time algorithms for branchwidth
HL Bodlaender, DM Thilikos
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 627-637, 1997
1131997
Bidimensional parameters and local treewidth
ED Demaine, FV Fomin, MT Hajiaghayi, DM Thilikos
SIAM Journal on Discrete Mathematics 18 (3), 501-511, 2004
1072004
Searching is not jumping
L Barriere, P Fraigniaud, N Santoro, DM Thilikos
International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, 34-45, 2003
1042003
Parameterized complexity of finding regular induced subgraphs
H Moser, DM Thilikos
Journal of Discrete Algorithms 7 (2), 181-190, 2009
1002009
Bidimensionality and EPTAS
FV Fomin, D Lokshtanov, V Raman, S Saurabh
Proceedings of the twenty-second annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2011
972011
Treewidth for graphs with small chordality
HL Bodlaender, DM Thilikos
Discrete Applied Mathematics 79 (1-3), 45-61, 1997
971997
On graph powers for leaf-labeled trees
N Nishimura, P Ragde, DM Thilikos
Journal of Algorithms 42 (1), 69-108, 2002
942002
Algorithms and obstructions for linear-width and related search parameters
DM Thilikos
Discrete Applied Mathematics 105 (1-3), 239-271, 2000
842000
Cutwidth I: A linear time fixed parameter algorithm
DM Thilikos, M Serna, HL Bodlaender
Journal of Algorithms 56 (1), 1-24, 2005
832005
On exact algorithms for treewidth
HL Bodlaender, FV Fomin, AMCA Koster, D Kratsch, DM Thilikos
European Symposium on Algorithms, 672-683, 2006
792006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20