Παρακολούθηση
Dimitrios M. Thilikos
Dimitrios M. Thilikos
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα thilikos.info - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An annotated bibliography on guaranteed graph searching
FV Fomin, DM Thilikos
Theoretical computer science 399 (3), 236-245, 2008
4482008
Subexponential parameterized algorithms on bounded-genus graphs and H-minor-free graphs
ED Demaine, FV Fomin, M Hajiaghayi, DM Thilikos
Journal of the ACM (JACM) 52 (6), 866-893, 2005
3742005
Bidimensionality and kernels
FV Fomin, D Lokshtanov, S Saurabh, DM Thilikos
SIAM Journal on Computing 49 (6), 1397-1422, 2020
2272020
Dominating sets in planar graphs: branch-width and exponential speed-up
FV Fomin, DM Thilikos
SIAM Journal on Computing 36 (2), 281-309, 2006
2252006
(Meta) kernelization
HL Bodlaender, FV Fomin, D Lokshtanov, E Penninkx, S Saurabh, ...
Journal of the ACM (JACM) 63 (5), 1-69, 2016
1772016
D-cores: measuring collaboration of directed graphs based on degeneracy
C Giatsidis, DM Thilikos, M Vazirgiannis
Knowledge and information systems 35 (2), 311-343, 2013
1722013
Evaluating cooperation in communities with the k-core structure
C Giatsidis, DM Thilikos, M Vazirgiannis
2011 International conference on advances in social networks analysis and …, 2011
1602011
Fugitive-search games on graphs and related parameters
ND Dendris, LM Kirousis, DM Thilikos
Theoretical Computer Science 172 (1-2), 233-254, 1997
1601997
Fixed-parameter algorithms for (k, r)-center in planar graphs and map graphs
ED Demaine, FV Fomin, MT Hajiaghayi, DM Thilikos
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 1 (1), 33-47, 2005
1592005
Constructive linear time algorithms for branchwidth
HL Bodlaender, DM Thilikos
Automata, Languages and Programming: 24th International Colloquium, ICALP'97 …, 1997
1151997
Bidimensional parameters and local treewidth
ED Demaine, FV Fomin, MT Hajiaghayi, DM Thilikos
SIAM Journal on Discrete Mathematics 18 (3), 501-511, 2004
1102004
Parameterized complexity of finding regular induced subgraphs
H Moser, DM Thilikos
Journal of Discrete Algorithms 7 (2), 181-190, 2009
1052009
Treewidth for graphs with small chordality
HL Bodlaender, DM Thilikos
Discrete Applied Mathematics 79 (1-3), 45-61, 1997
1051997
Bidimensionality and EPTAS
FV Fomin, D Lokshtanov, V Raman, S Saurabh
Proceedings of the twenty-second annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2011
1022011
Searching is not jumping
L Barrière, P Fraigniaud, N Santoro, DM Thilikos
International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, 34-45, 2003
1022003
Cutwidth I: A linear time fixed parameter algorithm
DM Thilikos, M Serna, HL Bodlaender
Journal of Algorithms 56 (1), 1-24, 2005
982005
On graph powers for leaf-labeled trees
N Nishimura, P Ragde, DM Thilikos
Journal of Algorithms 42 (1), 69-108, 2002
972002
Algorithms and obstructions for linear-width and related search parameters
DM Thilikos
Discrete Applied Mathematics 105 (1-3), 239-271, 2000
942000
Catalan structures and dynamic programming in H-minor-free graphs
F Dorn, FV Fomin, DM Thilikos
Journal of Computer and System Sciences 78 (5), 1606-1622, 2012
902012
On exact algorithms for treewidth
HL Bodlaender, FV Fomin, AMCA Koster, D Kratsch, DM Thilikos
European Symposium on Algorithms, 672-683, 2006
832006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20