Παρακολούθηση
Christine PAULIN-MOHRING
Christine PAULIN-MOHRING
LMF, Université Paris-Saclay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα universite-paris-saclay.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inductive definitions in the system Coq rules and properties
C Paulin-Mohring
International Conference on Typed Lambda Calculi and Applications, 328-345, 1993
7191993
Inductively defined types
T Coquand, C Paulin
COLOG 417, 1990
6411990
The Coq proof assistant reference manual: Version 6.1
B Barras, S Boutin, C Cornes, J Courant, JC Filliatre, E Gimenez, ...
Inria, 1997
3441997
Extracting programs from proofs in the calculus of constructions
C Paulin-Mohring
Proceedings of the 16th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1989
2731989
The krakatoa tool for certificationof java/javacard programs annotated in jml
C Marché, C Paulin-Mohring, X Urbain
The Journal of Logic and Algebraic Programming 58 (1-2), 89-106, 2004
2612004
Inductively defined types in the Calculus of Constructions
F Pfenning, C Paulin-Mohring
Mathematical Foundations of Programming Semantics: 5th International …, 1990
1951990
The coq proof assistant a tutorial
G Huet, G Kahn, C Paulin-Mohring
Rapport Technique 178, 1997
184*1997
Synthesis of ML programs in the system Coq
C Paulin-Mohring, B Werner
Journal of Symbolic Computation 15 (5-6), 607-640, 1993
1811993
Extraction de programmes dans le Calcul des Constructions
C Paulin-Mohring
Université Paris-Diderot-Paris VII, 1989
1731989
The Coq proof assistant user's guide: version 5.8
G Dowek, A Felty, H Herbelin, G Huet, C Parent, C Paulin-Mohring, ...
INRIA, 1993
1371993
Proofs of randomized algorithms in Coq
P Audebaud, C Paulin-Mohring
Science of Computer Programming 74 (8), 568-589, 2009
1332009
The Coq proof assistant reference manual
B Barras, S Boutin, C Cornes, J Courant, Y Coscoy, D Delahaye, ...
INRIA, version 6 (11), 1999
1281999
Définitions Inductives en Théorie des Types
C Paulin-Mohring
Université Claude Bernard-Lyon I, 1996
861996
Introduction to the calculus of inductive constructions
C Paulin-Mohring
All about Proofs, Proofs for All 55, 2015
782015
Circuits as streams in Coq: Verification of a sequential multiplier
C Paulin-Mohring
International Workshop on Types for Proofs and Programs, 216-230, 1995
711995
Introduction to the Coq proof-assistant for practical software verification
C Paulin-Mohring
LASER Summer School on Software Engineering, 45-95, 2011
622011
The Coq proof assistant reference manual
C Cornes, J Courant, JC Filliâtre, G Huet, P Manoury, C Paulin-Mohring, ...
Rapport Technique 177, 1995
621995
The coq proof assistant, reference manual, version 5.10
C Cornes, J Courant, JC Filliâtre, G Huet, P Manoury, C Munoz, C Murthy, ...
INRIA, 1995
621995
Algorithm development in the calculus of constructions
C Mohring
LICS, 84-91, 1986
491986
Proofs of Randomized Algorithms in Coq
P Audebaud, C Paulin-Mohring
International Conference on Mathematics of Program Construction, 49-68, 2006
452006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20