Παρακολούθηση
Philip H. Bucksbaum
Philip H. Bucksbaum
Stanford University and SLAC National Accelerator Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
First lasing and operation of an ångstrom-wavelength free-electron laser
P Emma, R Akre, J Arthur, R Bionta, C Bostedt, J Bozek, A Brachmann, ...
nature photonics 4 (9), 641-647, 2010
35642010
Above-threshold ionization with subpicosecond laser pulses
RR Freeman, PH Bucksbaum, H Milchberg, S Darack, D Schumacher, ...
Physical review letters 59 (10), 1092, 1987
10291987
Femtosecond electronic response of atoms to ultra-intense X-rays
L Young, EP Kanter, B Kraessig, Y Li, AM March, ST Pratt, R Santra, ...
Nature 466 (7302), 56-61, 2010
9102010
Weak interactions of leptons and quarks
ED Commins, PH Bucksbaum
cambridge university press, 1983
7801983
Softening of the H 2+ molecular bond in intense laser fields
PH Bucksbaum, A Zavriyev, HG Muller, DW Schumacher
Physical review letters 64 (16), 1883, 1990
7341990
Controlling the shape of a quantum wavefunction
TC Weinacht, J Ahn, PH Bucksbaum
Nature 397 (6716), 233-235, 1999
5551999
High Harmonic Generation from Multiple Orbitals in N2
BK McFarland, JP Farrell, PH Bucksbaum, M Guhr
Science 322 (5905), 1232-1235, 2008
5532008
Generation of high-power sub-single-cycle 500-fs electromagnetic pulses
D You, RR Jones, PH Bucksbaum, DR Dykaar
Optics letters 18 (4), 290-292, 1993
5511993
Time-resolved x-ray diffraction from coherent phonons during a laser-induced phase transition
AM Lindenberg, I Kang, SL Johnson, T Missalla, PA Heimann, Z Chang, ...
Physical review letters 84 (1), 111, 2000
4792000
Ultrafast bond softening in bismuth: Mapping a solid's interatomic potential with x-rays
DM Fritz, DA Reis, B Adams, RA Akre, J Arthur, C Blome, PH Bucksbaum, ...
Science 315 (5812), 633-636, 2007
4732007
Ionization and dissociation of H 2 in intense laser fields at 1.064 μm, 532 nm, and 355 nm
A Zavriyev, PH Bucksbaum, HG Muller, DW Schumacher
Physical Review A 42 (9), 5500, 1990
4271990
Atomic-scale visualization of inertial dynamics
AM Lindenberg, J Larsson, K Sokolowski-Tinten, KJ Gaffney, C Blome, ...
Science 308 (5720), 392-395, 2005
4102005
Ionization of Rydberg atoms by subpicosecond half-cycle electromagnetic pulses
RR Jones, D You, PH Bucksbaum
Physical review letters 70 (9), 1236, 1993
3941993
Information storage and retrieval through quantum phase
J Ahn, TC Weinacht, PH Bucksbaum
Science 287 (5452), 463-465, 2000
3792000
Rings in above-threshold ionization: A quasiclassical analysis
M Lewenstein, KC Kulander, KJ Schafer, PH Bucksbaum
Physical Review A 51 (2), 1495, 1995
3741995
Clocking femtosecond X rays
AL Cavalieri, DM Fritz, SH Lee, PH Bucksbaum, DA Reis, J Rudati, ...
Physical review letters 94 (11), 114801, 2005
3562005
Tunable isolated attosecond X-ray pulses with gigawatt peak power from a free-electron laser
J Duris, S Li, T Driver, EG Champenois, JP MacArthur, AA Lutman, ...
Nature Photonics 14 (1), 30-36, 2020
3492020
Investigations of above-threshold ionization using subpicosecond laser pulses
RR Freeman, PH Bucksbaum
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 24 (2), 325, 1991
3481991
Light-induced vibrational structure in H 2+ and D 2+ in intense laser fields
A Zavriyev, PH Bucksbaum, J Squier, F Saline
Physical review letters 70 (8), 1077, 1993
3391993
Roadmap of ultrafast x-ray atomic and molecular physics
L Young, K Ueda, M Gühr, PH Bucksbaum, M Simon, S Mukamel, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 51 (3), 032003, 2018
3012018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20