Παρακολούθηση
Hans-Christian Hege
Hans-Christian Hege
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zib.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Amira: a highly interactive system for visual data analysis
D Stalling, M Westerhoff, HC Hege
The Visualization Handbook, 749-767, 2005
756*2005
Fast and resolution independent line integral convolution
D Stalling, HC Hege
Siggraph 95. Proceedings of the 22nd Annual Conference on Computer Graphics …, 1995
5461995
Three-dimensional coherent structures in a swirling jet undergoing vortex breakdown: stability analysis and empirical mode construction
K Oberleithner, M Sieber, CN Nayeri, CO Paschereit, C Petz, HC Hege, ...
Journal of fluid mechanics 679, 383-414, 2011
3942011
Interactive visualization of 3D-vector fields using illuminated stream lines
M Zöckler, D Stalling, HC Hege
Visualization '96, Proceedings of Seventh Annual IEEE, 107-113, 1996
3481996
Three‐dimensional average‐shape atlas of the honeybee brain and its applications
R Brandt, T Rohlfing, J Rybak, S Krofczik, A Maye, M Westerhoff, ...
Journal of Comparative Neurology 492 (1), 1-19, 2005
2872005
Saddle connectors-an approach to visualizing the topological skeleton of complex 3D vector fields
H Theisel, T Weinkauf, HC Hege, HP Seidel
IEEE Visualization, 2003. VIS 2003, 225-232, 2003
2222003
Overview and state-of-the-art of uncertainty visualization
GP Bonneau, HC Hege, CR Johnson, MM Oliveira, K Potter, P Rheingans, ...
Scientific Visualization, 3-27, 2014
2132014
Large-eddy simulations over Germany using ICON: a comprehensive evaluation
R Heinze, A Dipankar, CC Henken, C Moseley, O Sourdeval, S Trömel, ...
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 143 (702), 69-100, 2017
1822017
Membrane protein structure, function, and dynamics: a perspective from experiments and theory
Z Cournia, TW Allen, I Andricioaei, B Antonny, D Baum, G Brannigan, ...
Journal of Membrane Biology 248 (4), 611-640, 2015
1682015
The Cactus code: a problem solving environment for the grid
G Allen, W Benger, T Goodale, HC Hege, G Lanfermann, A Merzky, ...
High-Performance Distributed Computing, 2000. Proceedings. The Ninth …, 2000
1672000
Automated segmentation of electron tomograms for a quantitative description of actin filament networks
A Rigort, D Günther, R Hegerl, D Baum, B Weber, S Prohaska, O Medalia, ...
Journal of Structural Biology 177 (1), 135-144, 2012
1612012
Positional uncertainty of isocontours: condition analysis and probabilistic measures
K Pöthkow, HC Hege
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 17 (10), 1393-1406, 2011
1482011
Fast and intuitive generation of geometric shape transitions
M Zöckler, D Stalling, HC Hege
The Visual Computer 16 (5), 241-253, 2000
1482000
Tuner: principled parameter finding for image segmentation algorithms using visual response surface exploration
T Torsney-Weir, A Saad, T Moller, HC Hege, B Weber, JM Verbavatz, ...
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 17 (12), 1892-1901, 2011
1462011
Fast line integral convolution for arbitrary surfaces in 3D
H Battke, D Stalling, HC Hege
Visualization and Mathematics: Experiments, Simulations, and Environments …, 1997
144*1997
Probabilistic marching cubes
K Pöthkow, B Weber, HC Hege
Computer Graphics Forum 30 (3), 931-940, 2011
1362011
A generalized marching cubes algorithm based on non-binary classifications
HC Hege, M Seebass, D Stalling, M Zöckler
ZIB Preprint SC, 07-05, 1997
1351997
A 3D statistical shape model of the pelvic bone for segmentation
H Lamecker, M Seebaß, HC Hege, P Deuflhard
Medical Imaging 2004, 1341-1351, 2004
1342004
Fast display of illuminated field lines
D Stalling, M Zöckler, HC Hege
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 3 (2), 118-128, 1997
1321997
Atlas-based 3D-shape reconstruction from X-ray images
H Lamecker, TH Wenckebach, HC Hege
18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06) 1, 371-374, 2006
1282006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20