Παρακολούθηση
Zachary Friggstad
Zachary Friggstad
Associate Professor at the University of Alberta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ualberta.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Local Search Yields a PTAS for -Means in Doubling Metrics
Z Friggstad, M Rezapour, MR Salavatipour
SIAM Journal on Computing 48 (2), 452-480, 2019
1422019
Minimizing movement in mobile facility location problems
Z Friggstad, MR Salavatipour
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 7 (3), 1-22, 2011
792011
A logarithmic approximation for unsplittable flow on line graphs
N Bansal, Z Friggstad, R Khandekar, MR Salavatipour
Proceedings of the Twentieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2009
672009
Approximation schemes for clustering with outliers
Z Friggstad, K Khodamoradi, M Rezapour, MR Salavatipour
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 15 (2), 1-26, 2019
532019
Orienteering algorithms for generating travel itineraries
Z Friggstad, S Gollapudi, K Kollias, T Sarlos, C Swamy, A Tomkins
Proceedings of the eleventh ACM international conference on web search and …, 2018
532018
Local-search based approximation algorithms for mobile facility location problems
S Ahmadian, Z Friggstad, C Swamy
Proceedings of the twenty-fourth annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2013
452013
Approximation algorithms for regret-bounded vehicle routing and applications to distance-constrained vehicle routing
Z Friggstad, C Swamy
Proceedings of the forty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2014
402014
Linear programming hierarchies suffice for directed steiner tree
Z Friggstad, J Könemann, Y Kun-Ko, A Louis, M Shadravan, M Tulsiani
International Conference on Integer Programming and Combinatorial …, 2014
302014
Asymmetric traveling salesman path and directed latency problems
Z Friggstad, MR Salavatipour, Z Svitkina
SIAM Journal on Computing 42 (4), 1596-1619, 2013
242013
Minimizing total sensor movement for barrier coverage by non-uniform sensors on a line
R Benkoczi, Z Friggstad, D Gaur, M Thom
Algorithms for Sensor Systems: 11th International Symposium on Algorithms …, 2015
212015
Superabundant numbers and the Riemann hypothesis
A Akbary, Z Friggstad
The American Mathematical Monthly 116 (3), 273-275, 2009
212009
Exact Algorithms and Lower Bounds for Stable Instances of Euclidean k-MEANS
Z Friggstad, K Khodamoradi, MR Salavatipour
Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2019
182019
Approximability of packing disjoint cycles
Z Friggstad, MR Salavatipour
Proceedings of the 18th international conference on Algorithms and …, 2007
182007
On linear programming relaxations for unsplittable flow in trees
Z Friggstad, Z Gao
Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and …, 2015
162015
Approximability of packing disjoint cycles
Z Friggstad, MR Salavatipour
Algorithmica 60 (2), 395-400, 2011
162011
Compact, provably-good LPs for orienteering and regret-bounded vehicle routing
Z Friggstad, C Swamy
International Conference on Integer Programming and Combinatorial …, 2017
152017
Tight analysis of a multiple-swap heuristic for budgeted red-blue median
Z Friggstad, Y Zhang
arXiv preprint arXiv:1603.00973, 2016
142016
A logarithmic approximation for unsplittable flow on line graphs
N Bansal, Z Friggstad, R Khandekar, MR Salavatipour
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 10 (1), 1-15, 2014
142014
Approximating connected facility location with lower and upper bounds via LP rounding
Z Friggstad, M Rezapour, MR Salavatipour
15th Scandinavian Symposium and Workshops on Algorithm Theory (SWAT 2016), 2016
132016
Approximating minimum-cost connected T-joins
J Cheriyan, Z Friggstad, Z Gao
Algorithmica 72 (1), 126-147, 2015
122015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20