Παρακολούθηση
Sofia Anastasiadou
Sofia Anastasiadou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reliability and validity testing of a new scale for measuring attitudes toward learning statistics with technology.
S Anastasiadou
Acta Didactica Napocensia 4 (1), 1-10, 2011
1402011
The beliefs of electrical and computer engineering students’ regarding computer programming
A Anastasiadou, S., Karakos
The International Journal of Technology, Knowledge and Society 7 (1), 37-51, 2011
852011
Factorial validity evaluation of a measurement through principal components analysis and implicative statistical analysis.
S Anastasiadou
In D.X.Xatzidimou, K. Mpikos, P.A. Stravakou, & K.D. Xatzidimou (eds), 5th …, 2006
582006
The roadmaps of total quality management in the Greek education system according to Deming, Juran, and Crosby in light of the EFQM model
S Anastasiadou
Procedia Economics and Finance 33, 562-572, 2015
362015
Reliability and validity testing of a new scale for monitoring attitudes toward electronics and electrical constructions subject
S Anastasiadou, L Anastasiadis
International Journal of Applied Science and Technology 1 (1), 1-10, 2011
342011
EFQM dimensions in Greek primary education system
P Anastasiadou, S., Zirinoglou
Procedia Economics and Finance 33, 411-431, 2015
312015
Lifelong learning policy agenda in the European union: A bi-level analysis
EA Panitsides, S Anastasiadou
Open Review of Educational Research 2 (1), 128-142, 2015
282015
Reliability testing of EFQM scale: The case of Greek secondary teachers
P Anastasiadou, S. Zirinoglou
Procedia-Social and Behavioral Sciences 143, 990-994, 2014
262014
Malcolm baldrige national quality award (MBNQA) dimensions in greek tertiary education system
A Lazaros, A Sofia, I George
KnE Social Sciences, 436-455, 2017
252017
A structural equation model describes factors affecting Greek students’ consumer behavior
S Anastasiadou
Procedia Economics and Finance 9 (1), 402-406, 2014
252014
Pipelined dynamic scheduling of big data streams
S Souravlas, S Anastasiadou
Applied Sciences 10 (14), 4796, 2020
212020
What does Critical Thinking mean? A statistical data analysis of pre-service teachers’ defining statements
S Anastasiadou, A Dimitriadou
International Journal of Humanities and Social Science 1 (7), 73-83, 2011
192011
A Multidimensional Statistical Analysis of Students' Attitudes toward Physics: The Case of 11th Grade Students of First-generation Immigrants in Greece.
S Anastasiadou, I Angeletos, T., Vandikas
International Journal of Diversity in Organisations, Communities & Nations …, 2010
192010
Comparison of contemporary advanced statistical methods regarding construct validity evaluation of TEIque-SF instrument: Statistical Implicative Analysis vs. Principal …
S Anastasiadou
Principal Components Analysis, 148-163, 2019
182019
Quality assurance in education in the light of the effectiveness of transformational school leadership
S Anastasiadou, L Anastasiadis
Economic and Financial Challenges for Eastern Europe, 323-344, 2019
182019
Leadership according to EFQM Model in Tertiary education: Τhe case of Greek Universities
S Anastasiadou
10th International Conference EBEEC 2018 - The Economies of the Balkan and …, 2018
172018
Estimation of Vocational Training School (IEK) students’ contentment in relation to quality of their studies
L Anastasiadou, S., Fotiadou, X, Anastasiadis
New Trends and Issues Proceedings on Humanities & Social Sciences, 9-18, 2016
172016
On Modeling and Simulation of Resource Allocation Policies in Cloud Computing Using Colored Petri Nets
S Souravlas, S Katsavounis, S Anastasiadou
Applied Sciences 10 (16), 5644, 2020
162020
Total quality management: implementation of the six sigma methodology for improving quality in higher education
S Anastasiadou, E Taraza
ICERI2019 Proceedings, 9533-9537, 2019
162019
Gap analysis between perceived and expected of service quality in Greek Tertiary Education.
S Anastasiadou
Proceedings of EDULEARN18: 10th annual International Conference on Education …, 2018
162018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20