Παρακολούθηση
Sofia Anastasiadou
Sofia Anastasiadou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reliability and validity testing of a new scale for measuring attitudes toward learning statistics with technology.
S Anastasiadou
Acta Didactica Napocensia 4 (1), 1-10, 2011
1522011
The beliefs of electrical and computer engineering students’ regarding computer programming
A Anastasiadou, S., Karakos
The International Journal of Technology, Knowledge and Society 7 (1), 37-51, 2011
1082011
COVID-19 pandemic: the impact of the social media technology on higher education
C Papademetriou, S Anastasiadou, G Konteos, S Papalexandris
Education Sciences 12 (4), 261, 2022
852022
Factorial validity evaluation of a measurement through principal components analysis and implicative statistical analysis.
S Anastasiadou
In D.X.Xatzidimou, K. Mpikos, P.A. Stravakou, & K.D. Xatzidimou (eds), 5th …, 2006
672006
The roadmaps of total quality management in the Greek education system according to Deming, Juran, and Crosby in light of the EFQM model
S Anastasiadou
Procedia Economics and Finance 33, 562-572, 2015
522015
A fair, dynamic load balanced task distribution strategy for heterogeneous cloud platforms based on Markov process modeling
S Souravlas, SD Anastasiadou, N Tantalaki, S Katsavounis
IEEE Access 10, 26149-26162, 2022
502022
EFQM dimensions in Greek primary education system
P Anastasiadou, S., Zirinoglou
Procedia Economics and Finance 33, 411-431, 2015
49*2015
On modeling and simulation of resource allocation policies in cloud computing using colored petri nets
S Souravlas, S Katsavounis, S Anastasiadou
Applied Sciences 10 (16), 5644, 2020
452020
Pipelined dynamic scheduling of big data streams
S Souravlas, S Anastasiadou
Applied Sciences 10 (14), 4796, 2020
452020
Malcolm baldrige national quality award (MBNQA) dimensions in greek tertiary education system
A Lazaros, A Sofia, I George
KnE Social Sciences, 436-455, 2017
442017
Reliability and validity testing of a new scale for monitoring attitudes toward electronics and electrical constructions subject
S Anastasiadou, L Anastasiadis
International Journal of Applied Science and Technology 1 (1), 1-10, 2011
392011
Lifelong learning policy agenda in the European union: A bi-level analysis
EA Panitsides, S Anastasiadou
Open Review of Educational Research 2 (1), 128-142, 2015
362015
More on pipelined dynamic scheduling of big data streams
S Souravlas, S Anastasiadou, S Katsavounis
Applied Sciences 11 (1), 61, 2020
352020
Reliability testing of EFQM scale: The case of Greek secondary teachers
P Anastasiadou, S. Zirinoglou
Procedia-Social and Behavioral Sciences 143, 990-994, 2014
322014
A structural equation model describes factors affecting Greek students’ consumer behavior
S Anastasiadou
Procedia Economics and Finance 9 (1), 402-406, 2014
312014
The European Foundation Quality Management evaluation of Greek Primary and Secondary Education
G Anastasiadou, S., Zirinoglou, P., Florou
Procedia-Social and Behavioral Sciences 143, 932-940, 2014
302014
A survey on the recent advances of deep community detection
S Souravlas, S Anastasiadou, S Katsavounis
Applied Sciences 11 (16), 7179, 2021
292021
Affective reactions and attitudes of the last class of greek high school students towards statistics
S Anastasiadou
Proceedings of CERME IV, European Research in Mathematics Education. Sant …, 2005
272005
Total quality management: implementation of the six sigma methodology for improving quality in higher education
S Anastasiadou, E Taraza
ICERI2019 Proceedings, 9533-9537, 2019
262019
Leadership according to EFQM Model in Tertiary education: Τhe case of Greek Universities
S Anastasiadou
10th International Conference EBEEC 2018 - The Economies of the Balkan and …, 2018
252018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20