Παρακολούθηση
Sofia Anastasiadou
Sofia Anastasiadou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reliability and validity testing of a new scale for measuring attitudes toward learning statistics with technology.
S Anastasiadou
Acta Didactica Napocensia 4 (1), 1-10, 2011
1492011
The beliefs of electrical and computer engineering students’ regarding computer programming
A Anastasiadou, S., Karakos
The International Journal of Technology, Knowledge and Society 7 (1), 37-51, 2011
992011
Factorial validity evaluation of a measurement through principal components analysis and implicative statistical analysis.
S Anastasiadou
In D.X.Xatzidimou, K. Mpikos, P.A. Stravakou, & K.D. Xatzidimou (eds), 5th …, 2006
642006
COVID-19 pandemic: the impact of the social media technology on higher education
C Papademetriou, S Anastasiadou, G Konteos, S Papalexandris
Education Sciences 12 (4), 261, 2022
512022
The roadmaps of total quality management in the Greek education system according to Deming, Juran, and Crosby in light of the EFQM model
S Anastasiadou
Procedia Economics and Finance 33, 562-572, 2015
442015
EFQM dimensions in Greek primary education system
P Anastasiadou, S., Zirinoglou
Procedia Economics and Finance 33, 411-431, 2015
372015
Reliability and validity testing of a new scale for monitoring attitudes toward electronics and electrical constructions subject
S Anastasiadou, L Anastasiadis
International Journal of Applied Science and Technology 1 (1), 1-10, 2011
372011
Pipelined dynamic scheduling of big data streams
S Souravlas, S Anastasiadou
Applied Sciences 10 (14), 4796, 2020
342020
Lifelong learning policy agenda in the European union: A bi-level analysis
EA Panitsides, S Anastasiadou
Open Review of Educational Research 2 (1), 128-142, 2015
332015
Malcolm baldrige national quality award (MBNQA) dimensions in greek tertiary education system
A Lazaros, A Sofia, I George
KnE Social Sciences, 436-455, 2017
302017
Reliability testing of EFQM scale: The case of Greek secondary teachers
P Anastasiadou, S. Zirinoglou
Procedia-Social and Behavioral Sciences 143, 990-994, 2014
292014
On Modeling and Simulation of Resource Allocation Policies in Cloud Computing Using Colored Petri Nets
S Souravlas, S Katsavounis, S Anastasiadou
Applied Sciences 10 (16), 5644, 2020
282020
A structural equation model describes factors affecting Greek students’ consumer behavior
S Anastasiadou
Procedia Economics and Finance 9 (1), 402-406, 2014
282014
Affective reactions and attitudes of the last class of greek high school students towards statistics
S Anastasiadou
Proceedings of CERME IV, European Research in Mathematics Education. Sant …, 2005
282005
A Fair, Dynamic Load Balanced Task Distribution Strategy for Heterogeneous Cloud Platforms Based on Markov Process Modeling
S Souravlas, SD Anastasiadou, N Tantalaki, S Katsavounis
IEEE Access 10, 26149-26162, 2022
262022
Teachers’ screening estimations of speech–language impairments in primary school children in Nepal
KB Thapa, A Okalidou, S Anastasiadou
International Journal of Language & Communication Disorders 51 (3), 310-327, 2016
242016
Quality Assurance in Education in the Light of the Effectiveness of Transformational School Leadership.
AL Anastasiadou S.
. In: Sykianakis N., Polychronidou P., Karasavvoglou A. (eds) Economic and …, 2019
232019
The European Foundation Quality Management evaluation of Greek Primary and Secondary Education
G Anastasiadou, S., Zirinoglou, P., Florou
Procedia-Social and Behavioral Sciences 143, 932-940, 2014
232014
A Multidimensional Statistical Analysis of Students' Attitudes toward Physics: The Case of 11th Grade Students of First-generation Immigrants in Greece.
S Anastasiadou, I Angeletos, T., Vandikas
International Journal of Diversity in Organisations, Communities & Nations …, 2010
232010
More on Pipelined Dynamic Scheduling of Big Data Streams
S Souravlas, S Anastasiadou, S Katsavounis
Applied Sciences 11 (1), 61, 2020
222020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20