Παρακολούθηση
Mohammad Reza Mousavi
Mohammad Reza Mousavi
Professor of Software Engineering, King's College London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kcl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Throughput analysis of synchronous data flow graphs
AH Ghamarian, MCW Geilen, S Stuijk, T Basten, BD Theelen, ...
Sixth International Conference on Application of Concurrency to System …, 2006
3492006
Modeling and analysis of communicating systems
JF Groote, MR Mousavi
MIT press, 2014
3122014
SOS formats and meta-theory: 20 years after
MR Mousavi, MA Reniers, JF Groote
Theoretical Computer Science 373 (3), 238-272, 2007
1042007
A classification of product sampling for software product lines
M Varshosaz, M Al-Hajjaji, T Thüm, T Runge, MR Mousavi, I Schaefer
Proceedings of the 22nd International Systems and Software Product Line …, 2018
852018
CPP2XMI: reverse engineering of UML class, sequence, and activity diagrams from C++ source code
E Korshunova, M Petkovic, MGJ Van Den Brand, MR Mousavi
2006 13th Working Conference on Reverse Engineering, 297-298, 2006
812006
Liveness and boundedness of synchronous data flow graphs
AH Ghamarian, MCW Geilen, T Basten, BD Theelen, MR Mousavi, ...
2006 Formal Methods in Computer Aided Design, 68-75, 2006
762006
Towards model checking executable UML specifications in mCRL2
HH Hansen, J Ketema, B Luttik, MR Mousavi, J van de Pol
Innovations in Systems and Software Engineering 6, 83-90, 2010
622010
On the search for industry-relevant regression testing research
NB Ali, E Engström, M Taromirad, MR Mousavi, NM Minhas, D Helgesson, ...
Empirical Software Engineering 24, 2020-2055, 2019
612019
Formal modeling of evolving self-adaptive systems
N Khakpour, S Jalili, C Talcott, M Sirjani, M Mousavi
Science of Computer Programming 78 (1), 3-26, 2012
612012
Notions of bisimulation and congruence formats for SOS with data
MR Mousavi, MA Reniers, JF Groote
Information and Computation 200 (1), 107-147, 2005
592005
Model learning and model-based testing
BK Aichernig, W Mostowski, MR Mousavi, M Tappler, M Taromirad
Machine Learning for Dynamic Software Analysis: Potentials and Limits …, 2018
562018
Property-based testing of quantum programs in Q#
S Honarvar, MR Mousavi, R Nagarajan
Proceedings of the IEEE/ACM 42nd International Conference on Software …, 2020
542020
Formal semantics and analysis of component connectors in Reo
MR Mousavi, M Sirjani, F Arbab
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 154 (1), 83-99, 2006
462006
Operational and epistemic approaches to protocol analysis: Bridging the gap
F Dechesne, MR Mousavi, S Orzan
International Conference on Logic for Programming Artificial Intelligence …, 2007
432007
Symmetry and partial order reduction techniques in model checking Rebeca
MM Jaghoori, M Sirjani, MR Mousavi, E Khamespanah, A Movaghar
Acta Informatica 47, 33-66, 2010
422010
Basic behavioral models for software product lines: Expressiveness and testing pre-orders
H Beohar, M Varshosaz, MR Mousavi
Science of Computer Programming 123, 42-60, 2016
412016
Modeling and validating globally asynchronous design in synchronous frameworks
MR Mousavi, P Le Guernic, JP Talpin, SK Shukla, T Basten
Proceedings Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition …, 2004
412004
A rule format for associativity
S Cranen, MR Mousavi, MA Reniers
CONCUR 2008-Concurrency Theory: 19th International Conference, CONCUR 2008 …, 2008
372008
Automated verification of executable UML models
H Hvid Hansen, J Ketema, B Luttik, MR Mousavi, J van de Pol, ...
Formal Methods for Components and Objects: 9th International Symposium, FMCO …, 2012
342012
PobSAM: policy-based managing of actors in self-adaptive systems
N Khakpour, S Jalili, C Talcott, M Sirjani, MR Mousavi
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 263, 129-143, 2010
342010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20