Παρακολούθηση
Adam Vrechopoulos
Adam Vrechopoulos
Associate Professor, Athens University of Economics and Business, School of Business, Department of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Corporate social responsibility: attributions, loyalty, and the mediating role of trust
PA Vlachos, A Tsamakos, AP Vrechopoulos, PK Avramidis
Journal of the academy of marketing science 37, 170-180, 2009
13202009
Virtual store layout: an experimental comparison in the context of grocery retail
AP Vrechopoulos, RM O’keefe, GI Doukidis, GJ Siomkos
Journal of retailing 80 (1), 13-22, 2004
4302004
Consumer‐retailer emotional attachment: Some antecedents and the moderating role of attachment anxiety
PA Vlachos, A Theotokis, K Pramatari, A Vrechopoulos
European Journal of Marketing 44 (9/10), 1478-1499, 2010
3682010
From multichannel to “omnichannel” retailing: review of the literature and calls for research
C Lazaris, A Vrechopoulos
2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues,(ICCMI) 6, 1-6, 2014
3332014
Store atmosphere in web retailing
EE Manganari, GJ Siomkos, AP Vrechopoulos
European Journal of Marketing 43 (9/10), 1140-1153, 2009
3012009
Internet shopping adoption by Greek consumers
AP Vrechopoulos, GJ Siomkos, GI Doukidis
European Journal of Innovation Management 4 (3), 142-153, 2001
2522001
Determinants of behavioral intentions in the mobile internet services market
PA Vlachos, AP Vrechopoulos
Journal of Services Marketing 22 (4), 280-291, 2008
1992008
Consumer–retailer love and attachment: Antecedents and personality moderators
PA Vlachos, AP Vrechopoulos
Journal of Retailing and Consumer Services 19 (2), 218-228, 2012
1892012
The critical role of consumer behaviour research in mobile commerce
A Vrechopoulos, I Constantiou, I Sideris, G Doukidis, N Mylonopoulos
International Journal of Mobile Communications 1 (3), 239-340, 2003
1832003
Virtual store layout effects on consumer behaviour: Applying an environmental psychology approach in the online travel industry
EE Manganari, GJ Siomkos, ID Rigopoulou, AP Vrechopoulos
Internet Research 21 (3), 326-346, 2011
1772011
CRM literature: conceptual and functional insights by keyword analysis
EK Kevork, AP Vrechopoulos
Marketing Intelligence & Planning 27 (1), 48-85, 2009
1532009
Enhancing user experience through pervasive information systems: The case of pervasive retailing
PE Kourouthanassis, GM Giaglis, AP Vrechopoulos
International Journal of Information Management 27 (5), 319-335, 2007
1222007
Store layout effects on consumer behavior in 3D online stores
I Krasonikolakis, A Vrechopoulos, A Pouloudi, S Dimitriadis
European Journal of Marketing 52 (5/6), 1223-1256, 2018
1122018
Exploring the “Omnichannel” shopper behaviour
C Lazaris, A Vrechopoulos, K Fraidaki, G Doukidis
AMA SERVSIG, International Service Research Conference, 13-15, 2014
722014
Mass customisation challenges in Internet retailing through information management
AP Vrechopoulos
International Journal of Information Management 24 (1), 59-71, 2004
712004
Store selection criteria and sales prediction in virtual worlds
I Krasonikolakis, A Vrechopoulos, A Pouloudi
Information & Management 51 (6), 641-652, 2014
662014
Who controls store atmosphere customization in electronic retailing?
AP Vrechopoulos
International Journal of Retail & Distribution Management 38 (7), 518-537, 2010
642010
Critical success factors for accelerating mobile commerce diffusion in Europe
AP Vrechopoulos, ID Constantiou, N Mylonopoulos, I Sideris
Proceedings of the 15th Bled Electronic Commerce Conference, 17-19, 2002
612002
Virtual reality retailing on the web: emerging consumer behavioural patterns
A Vrechopoulos, K Apostolou, V Koutsiouris
The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 19 (5 …, 2009
532009
Web banking layout effects on consumer behavioural intentions
A Vrechopoulos, E Atherinos
International Journal of Bank Marketing 27 (7), 524-546, 2009
512009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20