Παρακολούθηση
Jie Li
Jie Li
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sjtu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Big Data Meet Green Challenges: Big Data Toward Green Applications
J Wu, S Guo, J Li, D Zeng
IEEE Systems Journal 10 (3), 888-900, 2016
3262016
Optimal load balancing in distributed computer systems
H Kameda, J Li, C Kim, Y Zhang
Springer Science & Business Media, 2012
2822012
ACPN: a novel authentication framework with conditional privacy-preservation and non-repudiation for VANETs
J Li, H Lu, M Guizani
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 26 (4), 938-948, 2015
2662015
Optimal dynamic mobility management for PCS networks
J Li, H Kameda, K Li
IEEE/ACM Transactions on Networking 8 (3), 319-327, 2000
2322000
Big data meet green challenges: Greening big data
J Wu, S Guo, J Li, D Zeng
IEEE Systems Journal 10 (3), 873-887, 2016
2262016
Future trust management framework for mobile ad hoc networks
J Li, R Li, J Kato
IEEE Communications Magazine 46 (4), 108-114, 2008
2192008
Secure and efficient data transmission for cluster-based wireless sensor networks
H Lu, J Li, M Guizani
IEEE transactions on parallel and distributed systems 25 (3), 750-761, 2014
2162014
The evolution of sink mobility management in wireless sensor networks: A survey
Y Gu, F Ren, Y Ji, J Li
IEEE Communications Surveys & Tutorials 18 (1), 507-524, 2016
1832016
Federated Learning for Vehicular Internet of Things: Recent Advances and Open Issues
Z Du, C Wu, T Yoshinaga, KLA Yau, Y Ji, J Li
IEEE Open Journal of the Computer Society 1, 45-61, 2020
1452020
Adaptive location updates for mobile sinks in wireless sensor networks
G Wang, T Wang, W Jia, M Guo, J Li
The Journal of Supercomputing 47 (2), 127-145, 2009
1372009
A PSO-optimized real-time fault-tolerant task allocation algorithm in wireless sensor networks
W Guo, J Li, G Chen, Y Niu, C Chen
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 26 (12), 3236-3249, 2015
1362015
Load balancing problems for multiclass jobs in distributed/parallel computer systems
J Li, H Kameda
IEEE Transactions on Computers 47 (3), 322-332, 1998
1341998
Analysis of dynamic location management for PCS networks
J Li, Y Pan, X Jia
IEEE Transactions on Vehicular Technology 51 (5), 1109-1119, 2002
1292002
ESWC: efficient scheduling for the mobile sink in wireless sensor networks with delay constraint
Y Gu, Y Ji, J Li, B Zhao
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 24 (7), 1310-1320, 2013
1182013
Throughput, delay, and mobility in wireless ad hoc networks
P Li, Y Fang, J Li
2010 Proceedings IEEE INFOCOM, 1-9, 2010
1082010
A novel ID-based authentication framework with adaptive privacy preservation for VANETs
H Lu, J Li, M Guizani
Computing, Communications and Applications Conference (ComComAp), 2012, 345-350, 2012
1052012
Design and analysis of location management for 3G cellular networks
Y Xiao, Y Pan, J Li
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 15 (4), 339-349, 2004
1042004
Paws: Passive human activity recognition based on wifi ambient signals
Y Gu, F Ren, J Li
IEEE Internet of Things Journal 3 (5), 796-805, 2016
942016
Collaborative Learning of Communication Routes in Edge-enabled Multi-access Vehicular Environment
C Wu, Z Liu, F Liu, T Yoshinaga, Y Ji, J Li
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2020
892020
Distributed duty cycle control for delay improvement in wireless sensor networks
Z Chen, A Liu, Z Li, Y Choi, J Li
Peer-to-Peer Networking and Applications 10 (3), 559-578, 2017
852017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20