Παρακολούθηση
Karim HASSAN
Karim HASSAN
Head of Silicon Photonics Lab, CEA-Leti, Grenoble, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cea.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fabrication and characterization of thermo-plasmonic routers for telecom applications
K Hassan
Université de Bourgogne, 2013
2222013
A versatile silicon-silicon nitride photonics platform for enhanced functionalities and applications
Q Wilmart, H El Dirani, N Tyler, D Fowler, S Malhouitre, S Garcia, ...
Applied Sciences 9 (2), 255, 2019
1022019
Active plasmonics in WDM traffic switching applications
S Papaioannou, D Kalavrouziotis, K Vyrsokinos, JC Weeber, K Hassan, ...
Nature Scientific Reports 2 (652), 2012
952012
Dielectric‐loaded plasmonic waveguide components: going practical
A Kumar, J Gosciniak, VS Volkov, S Papaioannou, D Kalavrouziotis, ...
Laser & Photonics Reviews 7 (6), 938-951, 2013
732013
Thermo-optic plasmo-photonic mode interference switches based on dielectric loaded waveguides
K Hassan, JC Weeber, L Markey, A Dereux, A Pitilakis, O Tsilipakos, ...
Applied Physics Letters 99 (24), 2011
692011
A 320 Gb/s-throughput capable 2× 2 silicon-plasmonic router architecture for optical interconnects
S Papaioannou, K Vyrsokinos, O Tsilipakos, A Pitilakis, K Hassan, ...
Journal of Lightwave Technology 29 (21), 3185-3195, 2011
672011
Low-crosstalk fabrication-insensitive echelle grating demultiplexers on silicon-on-insulator
C Sciancalepore, RJ Lycett, JA Dallery, S Pauliac, K Hassan, J Harduin, ...
IEEE Photonics Technology Letters 27 (5), 494-497, 2014
602014
Hybrid III–V/silicon technology for laser integration on a 200-mm fully CMOS-compatible silicon photonics platform
B Szelag, K Hassan, L Adelmini, E Ghegin, P Rodriguez, F Nemouchi, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 25 (5), 1-10, 2019
592019
1310 nm hybrid InP/InGaAsP on silicon distributed feedback laser with high side-mode suppression ratio
H Duprez, A Descos, T Ferrotti, C Sciancalepore, C Jany, K Hassan, ...
Optics express 23 (7), 8489-8497, 2015
582015
Interfacing dielectric-loaded plasmonic and silicon photonic waveguides: theoretical analysis and experimental demonstration
O Tsilipakos, A Pitilakis, TV Yioultsis, S Papaioannou, K Vyrsokinos, ...
IEEE Journal of Quantum Electronics 48 (5), 678-687, 2012
572012
Toward athermal silicon-on-insulator (de) multiplexers in the O-band
K Hassan, C Sciancalepore, J Harduin, T Ferrotti, S Menezo, BB Bakir
Optics letters 40 (11), 2641-2644, 2015
482015
0.48 Tb/s (12x40Gb/s) WDM transmission and high-quality thermo-optic switching in dielectric loaded plasmonics
D Kalavrouziotis, S Papaioannou, G Giannoulis, D Apostolopoulos, ...
Optics Express 20 (7), 7655-7662, 2012
432012
Thermo-optical control of dielectric loaded plasmonic racetrack resonators
K Hassan, JC Weeber, L Markey, A Dereux
Journal of Applied Physics 110 (2), 2011
392011
Hong–Ou–Mandel interference between independent III–V on silicon waveguide integrated lasers
C Agnesi, B Da Lio, D Cozzolino, L Cardi, BB Bakir, K Hassan, ...
Optics letters 44 (2), 271-274, 2019
382019
Photo-thermal modulation of surface plasmon polariton propagation at telecommunication wavelengths
S Kaya, JC Weeber, F Zacharatos, K Hassan, T Bernardin, B Cluzel, ...
Optics express 21 (19), 22269-22284, 2013
362013
Robust shape and topology optimization of nanophotonic devices using the level set method
N Lebbe, C Dapogny, E Oudet, K Hassan, A Gliere
Journal of Computational Physics 395, 710-746, 2019
352019
Multiple wavelength silicon photonic 200 mm R+ D platform for 25Gb/s and above applications
B Szelag, B Blampey, T Ferrotti, V Reboud, K Hassan, S Malhouitre, ...
Silicon Photonics and Photonic Integrated Circuits V 9891, 225-239, 2016
332016
Silicon photonics for terabit/s communication in data centers and exascale computers
S Bernabe, Q Wilmart, K Hasharoni, K Hassan, Y Thonnart, P Tissier, ...
Solid-State Electronics 179, 107928, 2021
322021
Data transmission and thermo-optic tuning performance of dielectric-loaded plasmonic structures hetero-integrated on a silicon chip
G Giannoulis, D Kalavrouziotis, D Apostolopoulos, S Papaioannou, ...
IEEE Photonics Technology Letters 24 (5), 374-376, 2011
312011
Momentum-space spectroscopy for advanced analysis of dielectric-loaded surface plasmon polariton coupled and bent waveguides
K Hassan, A Bouhelier, T Bernardin, G Colas-des-Francs, JC Weeber, ...
Phys. Rev. B 87 (19), 195428, 2013
272013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20