Παρακολούθηση
Alistair J. Hobday
Alistair J. Hobday
CSIRO Environment
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being
GT Pecl, MB Araújo, JD Bell, J Blanchard, TC Bonebrake, IC Chen, ...
Science 355 (6332), eaai9214, 2017
29302017
Longer and more frequent marine heatwaves over the past century
ECJ Oliver, MG Donat, MT Burrows, PJ Moore, DA Smale, LV Alexander, ...
Nature communications 9 (1), 1-12, 2018
14852018
A hierarchical approach to defining marine heatwaves
AJ Hobday, LV Alexander, SE Perkins, DA Smale, SC Straub, ECJ Oliver, ...
Progress in oceanography 141, 227-238, 2016
13902016
Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services
DA Smale, T Wernberg, ECJ Oliver, M Thomsen, BP Harvey, SC Straub, ...
Nature Climate Change 9 (4), 306-312, 2019
12042019
Automated acoustic tracking of aquatic animals: scales, design and deployment of listening station arrays
MR Heupel, JM Semmens, AJ Hobday
Marine and Freshwater Research 57 (1), 1-13, 2006
7352006
Ecological risk assessment for the effects of fishing
AJ Hobday, ADM Smith, IC Stobutzki, C Bulman, R Daley, JM Dambacher, ...
Fisheries Research 108 (2-3), 372-384, 2011
6742011
Identification of global marine hotspots: sentinels for change and vanguards for adaptation action
AJ Hobday, GT Pecl
Reviews in Fish Biology and Fisheries 24, 415-425, 2014
6502014
Long‐term shifts in abundance and distribution of a temperate fish fauna: a response to climate change and fishing practices
PR Last, WT White, DC Gledhill, AJ Hobday, R Brown, GJ Edgar, G Pecl
Global Ecology and Biogeography 20 (1), 58-72, 2011
5862011
Pelagic protected areas: the missing dimension in ocean conservation
ET Game, HS Grantham, AJ Hobday, RL Pressey, AT Lombard, ...
Trends in ecology & evolution 24 (7), 360-369, 2009
5632009
Australia and New Zealand
KB Hennessy, B Fitzharris, BC Bates, N Harvey, S Howden, L Hughes, ...
Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group II Contribution to the …, 2007
5182007
Scientific tools to support the practical implementation of ecosystem-based fisheries management
ADM Smith, EJ Fulton, AJ Hobday, DC Smith, P Shoulder
ICES Journal of Marine Science 64 (4), 633-639, 2007
5072007
Categorizing and naming marine heatwaves
AJ Hobday, ECJ Oliver, AS Gupta, JA Benthuysen, MT Burrows, ...
Oceanography 31 (2), 162-173, 2018
5032018
The unprecedented 2015/16 Tasman Sea marine heatwave
ECJ Oliver, JA Benthuysen, NL Bindoff, AJ Hobday, NJ Holbrook, ...
Nature communications 8 (1), 16101, 2017
4972017
Pushing the limits in marine species distribution modelling: lessons from the land present challenges and opportunities
LM Robinson, J Elith, AJ Hobday, RG Pearson, BE Kendall, ...
Global Ecology and Biogeography 20 (6), 789-802, 2011
4912011
Improving knowledge exchange among scientists and decision-makers to facilitate the adaptive governance of marine resources: a review of knowledge and research needs
C Cvitanovic, AJ Hobday, L van Kerkhoff, SK Wilson, K Dobbs, ...
Ocean & Coastal Management 112, 25-35, 2015
4882015
Dynamic ocean management: Defining and conceptualizing real-time management of the ocean
SM Maxwell, EL Hazen, RL Lewison, DC Dunn, H Bailey, SJ Bograd, ...
Marine Policy 58, 42-50, 2015
4672015
A global assessment of marine heatwaves and their drivers
NJ Holbrook, HA Scannell, A Sen Gupta, JA Benthuysen, M Feng, ...
Nature communications 10 (1), 2624, 2019
4572019
Climate change and Australian marine life
ES Poloczanska, RC Babcock, A Butler, AJ Hobday, O Hoegh-Guldberg, ...
Oceanography and marine biology 45, 407, 2007
4542007
Species traits and climate velocity explain geographic range shifts in an ocean‐warming hotspot
JM Sunday, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, N Hill, NJ Holbrook, ...
Ecology letters 18 (9), 944-953, 2015
4402015
Climate‐driven range extension of a sea urchin: inferring future trends by analysis of recent population dynamics
SD Ling, CR Johnson, K Ridgway, AJ Hobday, M Haddon
Global Change Biology 15 (3), 719-731, 2009
4252009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20