Παρακολούθηση
PASCARIU PETRONELA
PASCARIU PETRONELA
“P. Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icmpp.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preparation and characterization of Ni, Co doped ZnO nanoparticles for photocatalytic applications
P Pascariu, IV Tudose, M Suchea, E Koudoumas, N Fifere, A Airinei
Applied surface science 448, 481-488, 2018
1522018
Novel rare earth (RE-La, Er, Sm) metal doped ZnO photocatalysts for degradation of Congo-Red dye: Synthesis, characterization and kinetic studies
DT P. Pascariu, C. Cojocaru, N. Olaru, P. Samoila, A. Airinei, M. Ignat, L ...
Journal of Environmental Management 239, 225–234, 2019
1362019
Preparation of La doped ZnO ceramic nanostructures by electrospinning–calcination method: Effect of La3+ doping on optical and photocatalytic properties
P Pascariu, M Homocianu, C Cojocaru, P Samoila, A Airinei, M Suchea
Applied Surface Science 476, 16-27, 2019
1222019
Microstructure, electrical and humidity sensor properties of electrospun NiO–SnO2 nanofibers
P Pascariu, A Airinei, N Olaru, I Petrila, V Nica, L Sacarescu, F Tudorache
Sensors and Actuators B: Chemical 222, 1024-1031, 2016
1162016
Photocatalytic degradation of Rhodamine B dye using ZnO–SnO2 electrospun ceramic nanofibers
P Pascariu, A Airinei, N Olaru, L Olaru, V Nica
Ceramics International 42 (6), 6775-6781, 2016
1072016
Remarkable catalytic properties of rare-earth doped nickel ferrites synthesized by sol-gel auto-combustion with maleic acid as fuel for CWPO of dyes
AR Petrisor Samoilaa, Corneliu Cojocaru, Liviu Sacarescu, Petronela Pascariu ...
Applied Catalysis B: Environmental 202, 21-32, 2017
952017
ZnO-based ceramic nanofibers: Preparation, properties and applications
P Pascariu, M Homocianu
Ceramics International 45 (9), 11158-11173, 2019
862019
Structural, optical and magnetic properties of Ni doped SnO2 nanoparticles
P Pascariu, A Airinei, M Grigoras, N Fifere, L Sacarescu, N Lupu, ...
Journal of Alloys and Compounds 668, 65-72, 2016
802016
Design and evaluation of electrospun polysulfone fibers and polysulfone/NiFe 2 O 4 nanostructured composite as sorbents for oil spill cleanup
C Cojocaru, PP Dorneanu, A Airinei, N Olaru, P Samoila, A Rotaru
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 70, 267–281, 2017
702017
Preparation and characterization of NiO, ZnO and NiO–ZnO composite nanofibers by electrospinning method
PP Dorneanu, A Airinei, N Olaru, M Homocianu, V Nica, F Doroftei
Materials Chemistry and Physics 148 (3), 1029-1035, 2014
612014
Chemical and physical methods for multifunctional nanostructured interface fabrication
IV Tudose, F Comanescu, P Pascariu, S Bucur, L Rusen, F Iacomi, ...
Functional nanostructured interfaces for environmental and biomedical …, 2019
582019
Electrospun PVDF fibers and a novel PVDF/CoFe2O4 fibrous composite as nanostructured sorbent materials for oil spill cleanup
PP Dorneanu, C Cojocaru, N Olaru, P Samoila, A Airinei, L Sacarescu
Applied Surface Science 424, 389-396, 2017
502017
Chitosan-based magnetic adsorbent for removal of water-soluble anionic dye: Artificial neural network modeling and molecular docking insights
C Cojocaru, P Samoila, P Pascariu
International journal of biological macromolecules 123, 587-599, 2019
452019
Electrochemical deposition of FeGa∕ NiFe magnetic multilayered films and nanowire arrays
N Lupu, H Chiriac, P Pascariu
Journal of Applied Physics 103 (7), 2008
422008
Photocatalytic and antimicrobial activity of electrospun ZnO: Ag nanostructures
P Pascariu, C Cojocaru, P Samoila, A Airinei, N Olaru, D Rusu, I Rosca, ...
Journal of Alloys and Compounds 834, 155144, 2020
382020
Novel electrospun membranes based on PVDF fibers embedding lanthanide doped ZnO for adsorption and photocatalytic degradation of dye organic pollutants
P Pascariu, C Cojocaru, P Samoila, N Olaru, A Bele, A Airinei
Materials Research Bulletin 141, 111376, 2021
352021
New La3+ doped TiO2 nanofibers for photocatalytic degradation of organic pollutants: Effects of thermal treatment and doping loadings
P Pascariu, C Cojocaru, M Homocianu, P Samoila, A Dascalu, M Suchea
Ceramics International 48 (4), 4953-4964, 2022
342022
Metal–polymer nanocomposites based on Ni nanoparticles and polythiophene obtained by electrochemical method
P Pascariu, A Airinei, M Grigoras, L Vacareanu, F Iacomi
Applied Surface Science 352, 95-102, 2015
322015
Novel fibrous composites based on electrospun PSF and PVDF ultrathin fibers reinforced with inorganic nanoparticles: evaluation as oil spill sorbents
P Pascariu Dorneanu, C Cojocaru, P Samoila, N Olaru, A Airinei, ...
Polymers for Advanced Technologies 29 (5), 1435-1446, 2018
312018
Electrospun polymer-inorganic nanostructured materials and their applications
M Homocianu, P Pascariu
Polymer Reviews 60 (3), 493-541, 2020
292020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20