Παρακολούθηση
Ioannis A. Katsoyiannis
Ioannis A. Katsoyiannis
Associate Professor, Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Removal of arsenic from contaminated water sources by sorption onto iron-oxide-coated polymeric materials
IA Katsoyiannis, AI Zouboulis
Water research 36 (20), 5141-5155, 2002
5532002
Application of biological processes for the removal of arsenic from groundwaters
IA Katsoyiannis, AI Zouboulis
Water research 38 (1), 17-26, 2004
4852004
pH dependence of Fenton reagent generation and As (III) oxidation and removal by corrosion of zero valent iron in aerated water
IA Katsoyiannis, T Ruettimann, SJ Hug
Environmental science & technology 42 (19), 7424-7430, 2008
4332008
Efficiency and energy requirements for the transformation of organic micropollutants by ozone, O3/H2O2 and UV/H2O2
IA Katsoyiannis, S Canonica, U von Gunten
Water Research 45 (13), 3811-3822, 2011
4032011
Biological treatment of Mn (II) and Fe (II) containing groundwater: kinetic considerations and product characterization
IA Katsoyiannis, AI Zouboulis
Water research 38 (7), 1922-1932, 2004
3552004
The application of bioflocculant for the removal of humic acids from stabilized landfill leachates
AI Zouboulis, XL Chai, IA Katsoyiannis
Journal of Environmental Management 70 (1), 35-41, 2004
3092004
Arsenic removal using iron oxide loaded alginate beads
AI Zouboulis, IA Katsoyiannis
Industrial & engineering chemistry research 41 (24), 6149-6155, 2002
2342002
Legislation for the reuse of biosolids on agricultural land in Europe: Overview
MC Collivignarelli, A Abbà, A Frattarola, M Carnevale Miino, S Padovani, ...
Sustainability 11 (21), 6015, 2019
2142019
As (III) removal from groundwaters using fixed-bed upflow bioreactors
I Katsoyiannis, A Zouboulis, H Althoff, H Bartel
Chemosphere 47 (3), 325-332, 2002
1912002
Novel and conventional technologies for landfill leachates treatment: A review
V Torretta, N Ferronato, IA Katsoyiannis, AK Tolkou, M Airoldi
Sustainability 9 (1), 9, 2016
1862016
Recent advances in the bioremediation of arsenic-contaminated groundwaters
AI Zouboulis, IA Katsoyiannis
Environment international 31 (2), 213-219, 2005
1732005
Removal of arsenates from contaminated water by coagulation–direct filtration
A Zouboulis, I Katsoyiannis
Separation Science and Technology 37 (12), 2859-2873, 2002
1662002
Arsenic speciation and uranium concentrations in drinking water supply wells in Northern Greece: correlations with redox indicative parameters and implications for groundwater …
IA Katsoyiannis, SJ Hug, A Ammann, A Zikoudi, C Hatziliontos
Science of the Total Environment 383 (1-3), 128-140, 2007
1632007
Distribution of arsenic in groundwater in the area of Chalkidiki, Northern Greece
A Kouras, I Katsoyiannis, D Voutsa
Journal of Hazardous materials 147 (3), 890-899, 2007
1402007
Critical review of the effects of glyphosate exposure to the environment and humans through the food supply chain
V Torretta, IA Katsoyiannis, P Viotti, EC Rada
Sustainability 10 (4), 950, 2018
1372018
Kinetics of bacterial As (III) oxidation and subsequent As (V) removal by sorption onto biogenic manganese oxides during groundwater treatment
IA Katsoyiannis, AI Zouboulis, M Jekel
Industrial & Engineering Chemistry Research 43 (2), 486-493, 2004
1362004
Geo-accumulation and enrichment of trace metals in sediments and their associated risks in the Chenab River, Pakistan
N Hanif, SAMAS Eqani, SM Ali, A Cincinelli, N Ali, IA Katsoyiannis, ...
Journal of Geochemical Exploration 165, 62-70, 2016
1332016
Removal of humic acids by flotation
AI Zouboulis, W Jun, IA Katsoyiannis
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 231 (1-3 …, 2003
1232003
Removal of uranium from contaminated drinking water: a mini review of available treatment methods
IA Katsoyiannis, AI Zouboulis
Desalination and water treatment 51 (13-15), 2915-2925, 2013
1142013
Sulfate radical technologies as tertiary treatment for the removal of emerging contaminants from wastewater
M Brienza, IA Katsoyiannis
Sustainability 9 (9), 1604, 2017
1132017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20