Παρακολούθηση
Roi Blanco
Roi Blanco
Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα udc.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast and space-efficient entity linking for queries
R Blanco, G Ottaviano, E Meij
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and …, 2015
2112015
Graph-based term weighting for information retrieval
R Blanco, C Lioma
Information retrieval 15 (1), 54-92, 2012
2062012
Keyword search over RDF graphs
S Elbassuoni, R Blanco
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
1632011
Entity recommendations in web search
R Blanco, BB Cambazoglu, P Mika, N Torzec
International semantic Web conference, 33-48, 2013
1572013
Effective and efficient entity search in RDF data
R Blanco, P Mika, S Vigna
International semantic web conference, 83-97, 2011
1572011
Repeatable and reliable search system evaluation using crowdsourcing
R Blanco, H Halpin, DM Herzig, P Mika, J Pound, HS Thompson, ...
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
1142011
Temporal information retrieval
N Kanhabua, A Anand
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
902016
Caching search engine results over incremental indices
R Blanco, E Bortnikov, F Junqueira, R Lempel, L Telloli, H Zaragoza
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
822010
Lightweight multilingual entity extraction and linking
A Pappu, R Blanco, Y Mehdad, A Stent, K Thadani
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data …, 2017
802017
Entity search evaluation over structured web data
R Blanco, H Halpin, DM Herzig, P Mika, J Pound, HS Thompson, TT Duc
Proceedings of the 1st international workshop on entity-oriented search …, 2011
782011
Part of speech based term weighting for information retrieval
C Lioma, R Blanco
European Conference on Information Retrieval, 412-423, 2009
732009
Evaluating ad-hoc object retrieval.
H Halpin, DM Herzig, P Mika, R Blanco, J Pound, H Thompon, DT Tran
IWEST@ ISWC, 2010
692010
Searching through time in the New York Times
M Matthews, P Tolchinsky, R Blanco, J Atserias, P Mika, H Zaragoza
Proc. of the 4th Workshop on Human-Computer Interaction and Information …, 2010
632010
Method and system for displaying content relating to a subject matter of a displayed media program
GDF Morales, R Blanco, F Silvestri
US Patent 9,817,911, 2017
622017
Finding support sentences for entities
R Blanco, H Zaragoza
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
592010
Efficient cost-aware cascade ranking in multi-stage retrieval
RC Chen, L Gallagher, R Blanco, JS Culpepper
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
582017
Enhanced results for web search
K Haas, P Mika, P Tarjan, R Blanco
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
582011
Focused crawling for structured data
R Meusel, P Mika, R Blanco
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
542014
Overview of NTCIR-11 Temporal Information Access (Temporalia) Task.
H Joho, A Jatowt, R Blanco, H Naka, S Yamamoto
NTCIR, 2014
512014
Energy-price-driven query processing in multi-center web search engines
E Kayaaslan, BB Cambazoglu, R Blanco, FP Junqueira, C Aykanat
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
512011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20