Παρακολούθηση
Yimeng Zhang (张义萌)
Yimeng Zhang (张义萌)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic calculation of ship exhaust emissions based on real-time AIS data
L Huang, Y Wen, Y Zhang, C Zhou, F Zhang, T Yang
Transportation Research Part D: Transport and Environment 80, 102277, 2020
522020
Automatic ship route design between two ports: A data-driven method
Y Wen, Z Sui, C Zhou, C Xiao, Q Chen, D Han, Y Zhang
Applied Ocean Research 96, 102049, 2020
462020
Semantic modelling of ship behavior in harbor based on ontology and dynamic bayesian network
Y Wen, Y Zhang, L Huang, C Zhou, C Xiao, F Zhang, X Peng, W Zhan, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 8 (3), 107, 2019
362019
Autonomous visual perception for unmanned surface vehicle navigation in an unknown environment
W Zhan, C Xiao, Y Wen, C Zhou, H Yuan, S Xiu, Y Zhang, X Zou, X Liu, ...
Sensors 19 (10), 2216, 2019
352019
Preference-based multi-objective optimization for synchromodal transport using Adaptive Large Neighborhood Search
Y Zhang, B Atasoy, RR Negenborn
Transportation Research Record 2676 (3), 71-87, 2022
162022
Synchromodal transport planning with flexible services: Mathematical model and heuristic algorithm
Y Zhang, W Guo, RR Negenborn, B Atasoy
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 140, 103711, 2022
112022
Collaborative planning for intermodal transport with eco-label preferences
Y Zhang, A Heinold, F Meisel, RR Negenborn, B Atasoy
Transportation Research Part D: Transport and Environment 112, 103470, 2022
62022
Synchromodal transport planning considering heterogeneous and vague preferences of shippers
Y Zhang, X Li, E van Hassel, RR Negenborn, B Atasoy
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 164, 102827, 2022
52022
Pickup and delivery problem with transshipment for inland waterway transport
Y Zhang, B Atasoy, D Souravlias, RR Negenborn
Computational Logistics: 11th International Conference, ICCL 2020, Enschede …, 2020
52020
基于语义的船舶行为动态推理机制
文元桥, 张义萌, 黄亮, 周春辉, 肖长诗, 张帆
中国航海 42 (3), 34-39, 2019
52019
Semantic model of ship behaviour based on ontology engineering
Y Zhang, Y Wen, F Zhang, C Zhou, L Du, L Huang, C Xiao
The Journal of Engineering 2018 (16), 1746-1752, 2018
32018
Dynamic synchromodal transport planning under uncertainty: A reinforcement learning approach
Y Zhang, RR Negenborn, B Atasoy
INFORMS transportation science and logistics workshop, 2022
12022
Synchromodal freight transport re-planning under service time uncertainty: An online model-assisted reinforcement learning
Y Zhang, RR Negenborn, B Atasoy
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 156, 104355, 2023
2023
Flexible, Dynamic, and Collaborative Synchromodal Transport Planning Considering Preferences
Y Zhang
2023
基于 AIS 数据的船舶领域建模
文元桥, 王玉宾, 张帆, 张义萌, 黄亮, 周春辉
中国航海 41 (4), 1-6, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15