Παρακολούθηση
Nianwen Xue
Nianwen Xue
Professor, Computer Science Department, Brandeis University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα brandeis.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CoNLL-2012 shared task: Modeling multilingual unrestricted coreference in OntoNotes
S Pradhan, A Moschitti, N Xue, O Uryupina, Y Zhang
Joint conference on EMNLP and CoNLL-shared task, 1-40, 2012
9332012
The penn chinese treebank: Phrase structure annotation of a large corpus
N Xue, F Xia, FD Chiou, M Palmer
Natural language engineering 11 (2), 207-238, 2005
8192005
Chinese word segmentation as LMR tagging
N Xue, L Shen
Proceedings of the second SIGHAN workshop on Chinese language processing …, 2003
749*2003
The CoNLL-2009 shared task: Syntactic and semantic dependencies in multiple languages
J Hajic, M Ciaramita, R Johansson, D Kawahara, MA Martí, L Màrquez, ...
Proceedings of the Thirteenth Conference on Computational Natural Language …, 2009
6902009
Towards robust linguistic analysis using ontonotes
S Pradhan, A Moschitti, N Xue, HT Ng, A Björkelund, O Uryupina, Y Zhang, ...
Proceedings of the Seventeenth Conference on Computational Natural Language …, 2013
4562013
Calibrating features for semantic role labeling.
N Xue, M Palmer
EMNLP, 88-94, 2004
4552004
Ontonotes release 4.0
R Weischedel, S Pradhan, L Ramshaw, M Palmer, N Xue, M Marcus, ...
LDC2011T03, Philadelphia, Penn.: Linguistic Data Consortium 17, 2011
4402011
Conll-2011 shared task: Modeling unrestricted coreference in ontonotes
S Pradhan, L Ramshaw, M Marcus, M Palmer, R Weischedel, N Xue
Proceedings of the fifteenth conference on computational natural language …, 2011
4292011
Semantic role labeling
MS Palmer, D Gildea, N Xue
Morgan & Claypool Publishers, 2010
4082010
Ontonotes release 5.0 ldc2013t19
R Weischedel, M Palmer, M Marcus, E Hovy, S Pradhan, L Ramshaw, ...
Linguistic Data Consortium, Philadelphia, PA 23, 170, 2013
4062013
A transition-based algorithm for AMR parsing
C Wang, N Xue, S Pradhan
Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the …, 2015
2152015
Labeling Chinese predicates with semantic roles
N Xue
Computational linguistics 34 (2), 225-255, 2008
1982008
OntoNotes: A large training corpus for enhanced processing
R Weischedel, E Hovy, M Marcus, M Palmer, R Belvin, S Pradhan, ...
Handbook of Natural Language Processing and Machine Translation. Springer 3 …, 2011
1942011
Building a large-scale annotated chinese corpus
N Xue, FD Chiou, M Palmer
COLING 2002: The 19th International Conference on Computational Linguistics, 2002
1792002
The conll-2015 shared task on shallow discourse parsing
N Xue, HT Ng, S Pradhan, R Prasad, C Bryant, A Rutherford
Proceedings of the Nineteenth Conference on Computational Natural Language …, 2015
1722015
Developing Guidelines and Ensuring Consistency for Chinese Text Annotation.
F Xia, M Palmer, N Xue, ME Okurowski, J Kovarik, FD Chiou, S Huang, ...
LREC, 2000
1612000
Conll 2016 shared task on multilingual shallow discourse parsing
N Xue, HT Ng, S Pradhan, A Rutherford, B Webber, C Wang, H Wang
Proceedings of the CoNLL-16 shared task, 1-19, 2016
1542016
PDTB-style discourse annotation of Chinese text
Y Zhou, N Xue
Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2012
1462012
Adding semantic roles to the Chinese Treebank
N Xue, M Palmer
Natural Language Engineering 15 (1), 143-172, 2009
1422009
Automatic semantic role labeling for Chinese verbs
N Xue, M Palmer
IJCAI 5, 1160-1165, 2005
1422005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20