Παρακολούθηση
Lorraine Goeuriot
Lorraine Goeuriot
Université Grenoble Alpes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imag.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the ShARe/CLEF eHealth evaluation lab 2013
H Suominen, S Salanterä, S Velupillai, WW Chapman, G Savova, ...
Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and …, 2013
3182013
Overview of the share/clef ehealth evaluation lab 2014
L Kelly, L Goeuriot, H Suominen, T Schreck, G Leroy, DL Mowery, ...
Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and …, 2014
1632014
Share/clef ehealth evaluation lab 2014, task 3: User-centred health information retrieval
L Goeuriot, L Kelly, W Li, J Palotti, P Pecina, G Zuccon, A Hanbury, ...
Proceedings of CLEF 2014, 2014
1152014
Overview of the CLEF eHealth evaluation lab 2019
L Kelly, H Suominen, L Goeuriot, M Neves, E Kanoulas, D Li, L Azzopardi, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 10th …, 2019
1142019
Sentiment lexicons for health-related opinion mining
L Goeuriot, JC Na, WY Min Kyaing, C Khoo, YK Chang, YL Theng, JJ Kim
Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium …, 2012
1052012
CLEF 2017 eHealth evaluation lab overview
L Goeuriot, L Kelly, H Suominen, A Névéol, A Robert, E Kanoulas, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 8th …, 2017
962017
Overview of the CLEF eHealth evaluation lab 2015
L Goeuriot, L Kelly, H Suominen, L Hanlen, A Névéol, C Grouin, J Palotti, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 6th …, 2015
922015
Task 2: ShARe/CLEF eHealth evaluation lab 2014
DL Mowery, S Velupillai, BR South, L Christensen, D Martinez, L Kelly, ...
Proceedings of CLEF 2014, 2014
892014
Clinical information extraction at the CLEF eHealth evaluation lab 2016
A Névéol, KB Cohen, C Grouin, T Hamon, T Lavergne, L Kelly, L Goeuriot, ...
CEUR workshop proceedings 1609, 28, 2016
792016
ShARe/CLEF eHealth Evaluation Lab 2013, Task 3: Information retrieval to address patients' questions when reading clinical reports
L Goeuriot, GJF Jones, L Kelly, J Leveling, A Hanbury, H Müller, ...
CLEF 2013 online working notes, 2013
792013
Overview of the CLEF eHealth evaluation lab 2018
H Suominen, L Kelly, L Goeuriot, A Névéol, L Ramadier, A Robert, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 9th …, 2018
772018
Clef ehealth evaluation lab 2015, task 2: Retrieving information about medical symptoms.
JRM Palotti, G Zuccon, L Goeuriot, L Kelly, A Hanbury, GJF Jones, ...
CLEF (Working notes) 9, 2015
702015
Adaptation of machine translation for multilingual information retrieval in the medical domain
P Pecina, O Dušek, L Goeuriot, J Hajič, J Hlaváčová, GJF Jones, L Kelly, ...
Artificial intelligence in medicine 61 (3), 165-185, 2014
672014
The IR Task at the CLEF eHealth evaluation lab 2016: user-centred health information retrieval
G Zuccon, J Palotti, L Goeuriot, L Kelly, M Lupu, P Pecina, H Mueller, ...
602016
Medical information retrieval: introduction to the special issue
L Goeuriot, GJF Jones, L Kelly, H Müller, J Zobel
Information Retrieval Journal 19, 1-5, 2016
562016
Overview of the CLEF eHealth evaluation lab 2020
L Goeuriot, H Suominen, L Kelly, A Miranda-Escalada, M Krallinger, Z Liu, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2020
522020
Ranking health web pages with relevance and understandability
J Palotti, L Goeuriot, G Zuccon, A Hanbury
Proceedings of the 39th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
502016
CLEF eHealth Evaluation Lab 2015 Task 1b: Clinical Named Entity Recognition.
A Névéol, C Grouin, X Tannier, T Hamon, L Kelly, L Goeuriot, ...
CLEF (Working Notes), 2015
502015
Overview of the CLEF 2016 cultural micro-blog contextualization workshop
L Goeuriot, J Mothe, P Mulhem, F Murtagh, E SanJuan
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 7th …, 2016
312016
Overview of the CLEF 2018 consumer health search task
J Jimmy, G Zuccon, J Palotti, L Goeuriot, L Kelly
CLEF 2018 Working Notes 2125, 2018
302018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20