Παρακολούθηση
Athanasios Velentzas
Athanasios Velentzas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The use of thought experiments in teaching physics to upper secondary-level students: Two examples from the theory of relativity
A Velentzas, K Halkia
International Journal of Science Education 35 (18), 3026-3049, 2013
982013
Thought experiments in the theory of relativity and in quantum mechanics: Their presence in textbooks and in popular science books
A Velentzas, K Halkia, C Skordoulis
Science & Education 16, 353-370, 2007
632007
The ‘Heisenberg’s Microscope’as an example of using thought experiments in teaching physics theories to students of the upper secondary school
A Velentzas, K Halkia
Research in Science Education 41, 525-539, 2011
472011
From earth to heaven: using ‘Newton’s Cannon’thought experiment for teaching satellite physics
A Velentzas, K Halkia
Science & Education 22, 2621-2640, 2013
292013
Exploring the music: a teaching-learning sequence about sound in authentic settings
G Iliaki, A Velentzas, E Michailidi, D Stavrou
Research in science & technological education 37 (2), 218-238, 2019
242019
Possible Technical Problems Encountered by The Teacher in The Incorporation of Mobile Phone Sensors in The Physics Lab
VA Kateris Alexandros, Lazos Panagiotis, Tsoukos Serafeim, Tzamalis Pavlos
European Journal of Physics Education 11 (2), 1309-7202, 2020
15*2020
Scientific explanations in Greek upper secondary physics textbooks
A Velentzas, K Halkia
International Journal of Science Education 40 (1), 90-108, 2018
122018
Teaching diffraction of light and electrons: Classroom analogies to classic experiments
A Velentzas
The Physics Teacher 52 (8), 493-496, 2014
102014
An educational proposal for students’ experimentation in a distance learning environment
PG Tzamalis, A Kateris, P Lazos, S Tsoukos, A Velentzas
Physics Education 56 (6), 065010, 2021
92021
How Effectively Can Students' Personal Smartphones be Used as Tools in Physics Labs?
S Tsoukos, P Lazos, P Tzamalis, A Kateris, A Velentzas
International Journal of Interactive Mobile Technologies 15 (14), 2021
52021
The use of thought and hands-on experiments in teaching physics
A Velentzas, K Halkia
M. Kalogiannakis, D. Stavrou, PG Michaelides, 2010
52010
The use of thought experiments in Greek physics textbooks in the field of Newtonian mechanics
A Velentzas, K Halkia, C Skordoulis
E-Proceedings IOSTE International Meeting, 7-10, 2007
32007
Supporting laboratory work with virtual experiments: A case study during the COVID-19 quarantine
A Velentzas, I Theodonis
Fostering scientific citizenship in an uncertain world (Proceedings of ESERA …, 2021
22021
THE DIFFICULTIES STUDENTS FACE IN PREDICTING THE OUTCOME OF AN EXPERIMENT
A Velentzas, K Halkia
ESERA 2013, 10th, 2013
22013
Exploring fullerenes and nanotubes in the classroom
A Velentzas, D Stavrou
Chemistry Teacher International 3 (1), 45-55, 2021
12021
Thought experiments in physics theories of the 20th century: A tool for popularization and teaching in secondary education
A Velentzas, K Halkia, C Skordoulis
Proceedings of the ESERA 2005 conference, Barcelona, 2005
12005
Research Article Dental Stem Cell Migration on Pulp Ceiling Cavities Filled with MTA, Dentin Chips, or Bio-Oss
S Lymperi, V Taraslia, IN Tsatsoulis, A Samara, AD Velentzas, A Agrafioti, ...
2015
PHYSICS EXPERIMENTS AT HOME. A CASE STUDY IN THE ERA OF COVID-19 QUARANTINE
P Lazos, A Kateris, S Tsoukos, P Tzamalis, A Velentzas
Part 4/Strand 4 Digital Resources for Science Teaching and Learning 297, 256, 0
EXPLORING DIFFICULTIES IN THE USE OF MOBILE DEVICE SENSORS IN THE SCIENCE CLASSROOM: THE CASE OF ACCELEROMETERS
P Tzamalis, A Kateris, P Lazos, T Serafeim, A Velentzas
THOUGHT EXPERIMENTS: ATool FOR TEACHING PHYSICS THEORIES IN SECONDARY EDUCATION THE CASE OF “HEISENBERG’S MICROSCOPE”.
A Velentzas, K Halkia, C Skordoulis
CONTEMPORARY SCIENCE EDUCATION RESEARCH: TEACHING, 337, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20