Παρακολούθηση
Evangelos Ververas
Evangelos Ververas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Retinaface: Single-shot multi-level face localisation in the wild
J Deng, J Guo, E Ververas, I Kotsia, S Zafeiriou
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
8362020
Deep neural network augmentation: Generating faces for affect analysis
D Kollias, S Cheng, E Ververas, I Kotsia, S Zafeiriou
International Journal of Computer Vision 128, 1455-1484, 2020
123*2020
The menpo benchmark for multi-pose 2d and 3d facial landmark localisation and tracking
J Deng, A Roussos, G Chrysos, E Ververas, I Kotsia, J Shen, S Zafeiriou
International Journal of Computer Vision 127, 599-624, 2019
972019
Towards a complete 3D morphable model of the human head
S Ploumpis, E Ververas, E O'Sullivan, S Moschoglou, H Wang, N Pears, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 43 (11), 4142 …, 2020
892020
3D reconstruction of “in-the-wild” faces in images and videos
J Booth, A Roussos, E Ververas, E Antonakos, S Ploumpis, Y Panagakis, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (11), 2638 …, 2018
652018
The 3d menpo facial landmark tracking challenge
S Zafeiriou, GG Chrysos, A Roussos, E Ververas, J Deng, G Trigeorgis
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2017
562017
Slidergan: Synthesizing expressive face images by sliding 3d blendshape parameters
E Ververas, S Zafeiriou
International Journal of Computer Vision 128 (10-11), 2629-2650, 2020
232020
Learning to generate customized dynamic 3D facial expressions
RA Potamias, J Zheng, S Ploumpis, G Bouritsas, E Ververas, S Zafeiriou
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
182020
Recovering joint and individual components in facial data
C Sagonas, E Ververas, Y Panagakis, S Zafeiriou
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (11), 2668 …, 2017
132017
Free-headgan: Neural talking head synthesis with explicit gaze control
MC Doukas, E Ververas, V Sharmanska, S Zafeiriou
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023
82023
Multi-attribute robust component analysis for facial uv maps
S Moschoglou, E Ververas, Y Panagakis, MA Nicolaou, S Zafeiriou
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 12 (6), 1324-1337, 2018
72018
Mimicme: A large scale diverse 4d database for facial expression analysis
A Papaioannou, B Gecer, S Cheng, G Chrysos, J Deng, E Fotiadou, ...
European Conference on Computer Vision, 467-484, 2022
52022
Machine learning methods for facial attribute editing
E Ververas
Imperial College London, 2023
2023
Weakly-Supervised Gaze Estimation from Synthetic Views
E Ververas, P Gkagkos, J Deng, J Guo, MC Doukas, S Zafeiriou
arXiv preprint arXiv:2212.02997, 2022
2022
Generalizing Gaze Estimation with Weak-Supervision from Synthetic Views
E Ververas, P Gkagkos, J Deng, J Guo, MC Doukas, S Zafeiriou
arXiv e-prints, arXiv:2212.02997, 2022
2022
Free-HeadGAN: Neural Talking Head Synthesis with Explicit Gaze Control
M Christos Doukas, E Ververas, V Sharmanska, S Zafeiriou
arXiv e-prints, arXiv: 2208.02210, 2022
2022
Learning to Generate Customized Dynamic 3D Facial Expressions
R Alexandros Potamias, J Zheng, S Ploumpis, G Bouritsas, E Ververas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 2007.09805, 2020
2020
Recovering Joint and Individual Components in Facial Data-Supplementary Material
C Sagonas, E Ververas, Y Panagakis, S Zafeiriou
Supplementary Materials for: RetinaFace: Single-shot Multi-level Face Localisation in the Wild
J Deng, J Guo, E Ververas, I Kotsia, S Zafeiriou
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19