Παρακολούθηση
Ioannis Rekleitis
Ioannis Rekleitis
Associate Professor at the Computer Science and Engineering, University of South Carolina
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.sc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-robot collaboration for robust exploration
I Rekleitis, G Dudek, E Milios
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 31, 7-40, 2001
3762001
A particle filter tutorial for mobile robot localization
IM Rekleitis
Centre for Intelligent Machines, McGill University 3480, 2004
346*2004
Limited communication, multi-robot team based coverage
I Rekleitis, V Lee-Shue, AP New, H Choset
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings …, 2004
2762004
Efficient boustrophedon multi-robot coverage: an algorithmic approach
I Rekleitis, AP New, ES Rankin, H Choset
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 52, 109-142, 2008
2522008
Multi-robot exploration of an unknown environment, efficiently reducing the odometry error
IM Rekleitis, G Dudek, EE Milios
International Joint Conference on Artificial Intelligence 15, 1340-1345, 1997
2431997
Multi-robot cooperative localization: a study of trade-offs between efficiency and accuracy
IM Rekleitis, G Dudek, EE Milios
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 3, 2690-2695, 2002
2262002
A visually guided swimming robot
G Dudek, M Jenkin, C Prahacs, A Hogue, J Sattar, P Giguere, A German, ...
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
1732005
Autonomous capture of a tumbling satellite
I Rekleitis, E Martin, G Rouleau, R L'Archevêque, K Parsa, E Dupuis
Journal of Field Robotics 24 (4), 275-296, 2007
1692007
Autonomous capture of a tumbling satellite
I Rekleitis, E Martin, G Rouleau, R L'Archevêque, K Parsa, E Dupuis
Journal of Field Robotics 24 (4), 275-296, 2007
1692007
Autonomous capture of a tumbling satellite
I Rekleitis, E Martin, G Rouleau, R L'Archevêque, K Parsa, E Dupuis
Journal of Field Robotics 24 (4), 275-296, 2007
1692007
Autonomous capture of a tumbling satellite
I Rekleitis, E Martin, G Rouleau, R L'Archevêque, K Parsa, E Dupuis
Journal of Field Robotics 24 (4), 275-296, 2007
1692007
Autonomous capture of a tumbling satellite
I Rekleitis, E Martin, G Rouleau, R L'Archevêque, K Parsa, E Dupuis
Journal of Field Robotics 24 (4), 275-296, 2007
1692007
Autonomous capture of a tumbling satellite
G Rouleau, I Rekleitis, R L'Archeveque, E Martin, K Parsa, E Dupuis
Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. Proceedings 2006 IEEE …, 2006
169*2006
Optimal complete terrain coverage using an unmanned aerial vehicle
A Xu, C Viriyasuthee, I Rekleitis
Robotics and Automation (ICRA), 2011 IEEE International Conference on, 2513-2519, 2011
1492011
Multi-Domain Monitoring of Marine Environments using a Heterogeneous Robot Team
F Shkurti, A Xu, M Meghjani, JCG Higuera, Y Girdhar, P Giguere, BB Dey, ...
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 1447--1753, 2012
1472012
Distributed coverage with multi-robot system
CS Kong, NA Peng, I Rekleitis
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
1442006
Propagation of uncertainty in cooperative multirobot localization: Analysis and experimental results
SI Roumeliotis, IM Rekleitis
Autonomous Robots 17 (1), 41-54, 2004
1422004
Efficient complete coverage of a known arbitrary environment with applications to aerial operations
A Xu, C Viriyasuthee, I Rekleitis
Autonomous Robots 36, 365-381, 2014
1342014
Optimal coverage of a known arbitrary environment
R Mannadiar, I Rekleitis
2010 IEEE International conference on robotics and automation, 5525-5530, 2010
1292010
Probabilistic cooperative localization and mapping in practice
I Rekleitis, G Dudek, E Milios
2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No …, 2003
1112003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20