Παρακολούθηση
Stavros Kotsopoulos
Stavros Kotsopoulos
Professor at Dep. of Electrical and Computer Engineering, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the multivariate Nakagami-m distribution with exponential correlation
GK Karagiannidis, DA Zogas, SA Kotsopoulos
IEEE Transactions on Communications 51 (8), 1240-1244, 2003
2282003
Nonregenerative dual-hop cooperative links with selection diversity
TA Tsiftsis, GK Karagiannidis, PT Mathiopoulos, SA Kotsopoulos
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2006, 1-8, 2006
2032006
Energy efficient and perceived QoS aware video routing over wireless multimedia sensor networks
D Kandris, M Tsagkaropoulos, I Politis, A Tzes, S Kotsopoulos
Ad Hoc Networks 9 (4), 591-607, 2011
1652011
An efficient approach to multivariate Nakagami-m distribution using Green's matrix approximation
GK Karagiannidis, DA Zogas, SA Kotsopoulos
IEEE Transactions on wireless communications 2 (5), 883-889, 2003
1562003
Diversity reception over generalized-K (KG) fading channels
PS Bithas, PT Mathiopoulos, SA Kotsopoulos
IEEE Transactions on Wireless Communications 6 (12), 4238-4243, 2007
1432007
Site-specific validation of ITU indoor path loss model at 2.4 GHz
T Chrysikos, G Georgopoulos, S Kotsopoulos
2009 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2009
1152009
Enhancing SDN security for IoT-related deployments through blockchain
C Tselios, I Politis, S Kotsopoulos
2017 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined …, 2017
1142017
BER analysis of collaborative dual-hop wireless transmissions
TA Tsiftsis, GK Karagiannidis, SA Kotsopoulos, FN Pavlidou
Electronics Letters 40 (11), 1, 2004
1122004
Equal-gain and maximal-ratio combining over nonidentical Weibull fading channels
GK Karagiannidis, DA Zogas, NC Sagias, SA Kotsopoulos, GS Tombras
IEEE Transactions on Wireless Communications 4 (3), 841-846, 2005
1082005
Power efficient video multipath transmission over wireless multimedia sensor networks
I Politis, M Tsagkaropoulos, T Dagiuklas, S Kotsopoulos
Mobile Networks and Applications 13, 274-284, 2008
862008
Equal gain combining over Nakagami-n (Rice) and Nakagami-q (Hoyt) generalized fading channels
DA Zogas, GK Karagiannidis, SA Kotsopoulos
IEEE Transactions on Wireless Communications 4 (2), 374-379, 2005
832005
New results on turbulence modeling for free-space optical systems
ND Chatzidiamantis, HG Sandalidis, GK Karagiannidis, SA Kotsopoulos, ...
2010 17th International Conference on Telecommunications, 487-492, 2010
812010
Performance analysis of triple selection diversity over exponentially correlated Nakagami-m fading channels
GK Karagiannidis, DA Zogas, SA Kotsopoulos
IEEE Transactions on Communications 51 (8), 1245-1248, 2003
772003
BER performance of dual predetection EGC in correlative Nakagami-m fading
GK Karagiannidis, DA Zogas, SA Kotsopoulos
IEEE transactions on communications 52 (1), 50-53, 2004
582004
Performance analysis of a class of GSC receivers over nonidentical Weibull fading channels
PS Bithas, GK Karagiannidis, NC Sagias, PT Mathiopoulos, ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 54 (6), 1963-1970, 2005
562005
User selection and resource allocation algorithm with fairness in MISO-OFDMA
VD Papoutsis, IG Fraimis, SA Kotsopoulos
IEEE Communications Letters 14 (5), 411-413, 2010
542010
On the end-to-end delay analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function
JS Vardakas, I Papapanagiotou, MD Logothetis, SA Kotsopoulos
Second International Conference on Internet Monitoring and Protection (ICIMP …, 2007
542007
An obstacle-aware human mobility model for ad hoc networks
C Papageorgiou, K Birkos, T Dagiuklas, S Kotsopoulos
2009 IEEE International Symposium on Modeling, Analysis & Simulation of …, 2009
492009
Optimizing the handover call blocking probability in cellular networks with high speed moving terminals
K Ioannou, S Louvros, I Panoutsopoulos, S Kotsopoulos, ...
IEEE Communications letters 6 (10), 422-424, 2002
482002
Wireless channel characterization for a home indoor propagation topology at 2.4 GHz
T Chrysikos, G Georgopoulos, S Kotsopoulos
2011 Wireless Telecommunications Symposium (WTS), 1-10, 2011
472011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20