Παρακολούθηση
Tibor Hartel
Tibor Hartel
Associate Professor, Babeș-Bolyai University, Faculty of Environmental Science and Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ubbcluj.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conservation policy in traditional farming landscapes
J Fischer, T Hartel, T Kuemmerle
Conservation letters 5 (3), 167-175, 2012
4482012
The role of cultural ecosystem services in landscape management and planning
T Plieninger, C Bieling, N Fagerholm, A Byg, T Hartel, P Hurley, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 14, 28-33, 2015
3922015
Wood-pastures of Europe: Geographic coverage, social–ecological values, conservation management, and policy implications
T Plieninger, T Hartel, B Martin-Lopez, G Beaufoy, E Bergmeier, K Kirby, ...
Biological Conservation 190, 70-79, 2015
3322015
Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe
P Tryjanowski, T Hartel, A Báldi, P Szymański, M Tobolka, I Herzon, ...
Acta Ornithologica 46 (1), 1-12, 2011
2942011
Harnessing the biodiversity value of Central and Eastern European farmland
LME Sutcliffe, P Batáry, U Kormann, A Báldi, LV Dicks, I Herzon, D Kleijn, ...
Diversity and Distributions 21 (6), 722-730, 2015
2672015
The effect of fish and aquatic habitat complexity on amphibians
T Hartel, S Nemes, D Cogălniceanu, K Öllerer, O Schweiger, CI Moga, ...
Hydrobiologia 583, 173-182, 2007
2112007
Agroforestry systems of high nature and cultural value in Europe: provision of commercial goods and other ecosystem services
G Moreno, S Aviron, S Berg, J Crous-Duran, A Franca, SG de Jalón, ...
Agroforestry systems 92, 877-891, 2018
1812018
Conservation: Limits of Land Sparing
J Fischer, P Batáry, K Bawa, L Brussaard, MJ Chappell, Y Clough, G Daily, ...
Science 334 (6056), 593-593, 2011
1782011
Wood-pastures in a traditional rural region of Eastern Europe: Characteristics, management and status
T Hartel, I Dorresteijn, C Klein, O Máthé, CI Moga, K Öllerer, M Roellig, ...
Biological Conservation 166, 267-275, 2013
1742013
The importance of ecosystem services for rural inhabitants in a changing cultural landscape in Romania
T Hartel, J Fischer, C Câmpeanu, AI Milcu, J Hanspach, I Fazey
Ecology and society 19 (2), 2014
1702014
Comparing three body condition indices in amphibians: a case study of yellow-bellied toad Bombina variegata
RI Băncilă, T Hartel, R Plăiaşu, J Smets, D Cogălniceanu
Amphibia-Reptilia 31 (4), 558-562, 2010
1532010
A holistic approach to studying social-ecological systems and its application to southern Transylvania
J Hanspach, T Hartel, AI Milcu, F Mikulcak, I Dorresteijn, J Loos, ...
Ecology and Society, 2014
1522014
European wood-pastures in transition: A social-ecological approach
T Hartel, T Plieninger
Routledge, 2014
149*2014
Amphibian distribution in a traditionally managed rural landscape of Eastern Europe: probing the effect of landscape composition
T Hartel, O Schweiger, K Öllerer, D Cogălniceanu, JW Arntzen
Biological Conservation 143 (5), 1118-1124, 2010
1472010
Integrating rural development and biodiversity conservation in Central Romania
F MIKULCAK, J NEWIG, AI MILCU, T HARTEL, J FISCHER
Environmental Conservation 40 (2), 129-137, 2013
1442013
Cross-site analysis of perceived ecosystem service benefits in multifunctional landscapes
N Fagerholm, G Moreno, M Girardello, V Măcicăsan, M Torralba, T Hartel, ...
Global Environmental Change, 2019
1222019
Species, habitats, society: an evaluation of research supporting EU's Natura 2000 network
VD Popescu, L Rozylowicz, IM Niculae, AL Cucu, T Hartel
PloS one 9 (11), e113648, 2014
1142014
Amphibian pond loss as a function of landscape change–a case study over three decades in an agricultural area of northern France
N Curado, T Hartel, JW Arntzen
Biological Conservation 144 (5), 1610-1618, 2011
1112011
Perceived ecosystem services synergies, trade-offs, and bundles in European high nature value farming landscapes
T Plieninger, M Torralba, T Hartel, N Fagerholm
Landscape Ecology, 2019
1062019
Europe's changing woods and forests: from wildwood to managed landscapes
K Kirby, C Watkins
CABI, 2015
1062015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20