Παρακολούθηση
Sofia Nerantzaki
Sofia Nerantzaki
PhD, University of Saskatchewan, Technical University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling suspended sediment transport and assessing the impacts of climate change in a karstic Mediterranean watershed
SD Nerantzaki, GV Giannakis, D Efstathiou, NP Nikolaidis, IΑ Sibetheros, ...
Science of the Total Environment 538, 288-297, 2015
832015
Tails of extremes: Advancing a graphical method and harnessing big data to assess precipitation extremes
SD Nerantzaki, SM Papalexiou
Advances in Water Resources 134, 103448, 2019
512019
The response of three Mediterranean karst springs to drought and the impact of climate change
SD Nerantzaki, NP Nikolaidis
Journal of Hydrology 591, 125296, 2020
402020
Assessing extremes in hydroclimatology: A review on probabilistic methods
SD Nerantzaki, SM Papalexiou
Journal of Hydrology 605, 127302, 2022
372022
Extreme precipitation in China: a review on statistical methods and applications
X Gu, L Ye, Q Xin, C Zhang, F Zeng, SD Nerantzaki, SM Papalexiou
Advances in Water Resources 163, 104144, 2022
352022
Estimation of the uncertainty of hydrologic predictions in a karstic Mediterranean watershed
SD Nerantzaki, DT Hristopulos, NP Nikolaidis
Science of The Total Environment 717, 137131, 2020
302020
Continuous hydrologic modelling for small and ungauged basins: A comparison of eight rainfall models for sub-daily runoff simulations
S Grimaldi, E Volpi, A Langousis, SM Papalexiou, DL De Luca, ...
Journal of Hydrology 610, 127866, 2022
232022
Climate change impact on the hydrological budget of a large Mediterranean island
SD Nerantzaki, D Efstathiou, GV Giannakis, M Kritsotakis, MG Grillakis, ...
Hydrological Sciences Journal 64 (10), 1190-1203, 2019
192019
Vision-based decision-making methodology for riparian forest restoration and flood protection using nature-based solutions
MA Lilli, SD Nerantzaki, C Riziotis, M Kotronakis, D Efstathiou, ...
Sustainability 12 (8), 3305, 2020
162020
Assessing the impact of climate change on sediment loads in a large Mediterranean watershed
SD Nerantzaki, GV Giannakis, NP Nikolaidis, I Zacharias, GP Karatzas, ...
Soil Science 181 (7), 306-314, 2016
162016
Changes in the risk of extreme temperatures in megacities worldwide
CR Rajulapati, HM Abdelmoaty, SD Nerantzaki, SM Papalexiou
Climate Risk Management 36, 100433, 2022
142022
Exacerbated heat in large Canadian cities
CR Rajulapati, RK Gaddam, SD Nerantzaki, SM Papalexiou, AJ Cannon, ...
Urban Climate 42, 101097, 2022
112022
Detailed investigation of discrepancies in Köppen-Geiger climate classification using seven global gridded products
S Hobbi, SM Papalexiou, CR Rajulapati, SD Nerantzaki, Y Markonis, ...
Journal of Hydrology 612, 128121, 2022
102022
Sediment transport in the Koiliaris river of Crete
IA Sibetheros, S Nerantzaki, D Efstathiou, G Giannakis, NP Nikolaidis
Procedia Technology 8, 315-323, 2013
52013
A multi-disciplinary approach to understand hydrologic and geochemical processes at koiliaris critical zone observatory
MA Lilli, D Efstathiou, D Moraetis, J Schuite, SD Nerantzaki, NP Nikolaidis
Water 12 (9), 2474, 2020
42020
Color characteristics for the evaluation of suspended sediments
K Moirogiorgou, S Nerantzaki, G Livanos, M Antonakakis, NP Nikolaidis, ...
2015 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-5, 2015
22015
Πιθανοτικές κατανομές ακραίων βροχοπτώσεων-Εφαρμογή σε παγκόσμια κλίμακα
ΣΔ Νεραντζάκη
12012
The 2021 heatwave results in simultaneous but different hydrological responses over Canada west of 100° W
PH Whitfield, H Abdelmoaty, S Nerantzaki, SM Papalexiou
Journal of Hydrology, 130824, 2024
2024
Nonstationarity in High and Low‐Temperature Extremes: Insights From a Global Observational Data Set by Merging Extreme‐Value Methods
SD Nerantzaki, SM Papalexiou, CR Rajulapati, MP Clark
Earth's Future 11 (11), e2023EF003506, 2023
2023
Estimation of global extreme temperature trends by merging Annual Maxima and Peaks Over Threshold
S Nerantzaki, SM Papalexiou, C Rupa Rajulapati, M Clark
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU-12596, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20