Παρακολούθηση
Sofia Nerantzaki
Sofia Nerantzaki
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling suspended sediment transport and assessing the impacts of climate change in a karstic Mediterranean watershed
SD Nerantzaki, GV Giannakis, D Efstathiou, NP Nikolaidis, IΑ Sibetheros, ...
Science of the Total Environment 538, 288-297, 2015
692015
Tails of extremes: Advancing a graphical method and harnessing big data to assess precipitation extremes
SD Nerantzaki, SM Papalexiou
Advances in Water Resources 134, 103448, 2019
302019
The response of three Mediterranean karst springs to drought and the impact of climate change
SD Nerantzaki, NP Nikolaidis
Journal of Hydrology 591, 125296, 2020
222020
Estimation of the uncertainty of hydrologic predictions in a karstic Mediterranean watershed
SD Nerantzaki, DT Hristopulos, NP Nikolaidis
Science of The Total Environment 717, 137131, 2020
182020
Assessing the impact of climate change on sediment loads in a large Mediterranean watershed
SD Nerantzaki, GV Giannakis, NP Nikolaidis, I Zacharias, GP Karatzas, ...
Soil Science 181 (7), 306-314, 2016
142016
Climate change impact on the hydrological budget of a large Mediterranean island
SD Nerantzaki, D Efstathiou, GV Giannakis, M Kritsotakis, MG Grillakis, ...
Hydrological Sciences Journal 64 (10), 1190-1203, 2019
132019
Vision-based decision-making methodology for riparian forest restoration and flood protection using nature-based solutions
MA Lilli, SD Nerantzaki, C Riziotis, M Kotronakis, D Efstathiou, ...
Sustainability 12 (8), 3305, 2020
72020
Assessing extremes in hydroclimatology: A review on probabilistic methods
S Nerantzaki, SM Papalexiou
Journal of Hydrology, 127302, 2021
52021
Sediment transport in the Koiliaris river of Crete
IA Sibetheros, S Nerantzaki, D Efstathiou, G Giannakis, NP Nikolaidis
Procedia Technology 8, 315-323, 2013
52013
Exacerbated heat in large Canadian cities
CR Rajulapati, RK Gaddam, SD Nerantzaki, SM Papalexiou, AJ Cannon, ...
Urban Climate 42, 101097, 2022
32022
A multi-disciplinary approach to understand hydrologic and geochemical processes at koiliaris critical zone observatory
MA Lilli, D Efstathiou, D Moraetis, J Schuite, SD Nerantzaki, NP Nikolaidis
Water 12 (9), 2474, 2020
32020
Continuous hydrologic modelling for small and ungauged basins: A comparison of eight rainfall models for sub-daily runoff simulations
S Grimaldi, E Volpi, A Langousis, SM Papalexiou, DL De Luca, ...
Journal of Hydrology 610, 127866, 2022
12022
Changes in the risk of extreme temperatures in megacities worldwide
CR Rajulapati, HM Abdelmoaty, SD Nerantzaki, SM Papalexiou
Climate Risk Management 36, 100433, 2022
12022
Color characteristics for the evaluation of suspended sediments
K Moirogiorgou, S Nerantzaki, G Livanos, M Antonakakis, NP Nikolaidis, ...
2015 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-5, 2015
12015
Πιθανοτικές κατανομές ακραίων βροχοπτώσεων-Εφαρμογή σε παγκόσμια κλίμακα
ΣΔ Νεραντζάκη
12012
Detailed Investigation of Discrepancies in Köppen-Geiger Climate Classification Using Seven Global Gridded Products
S Hobbi, SM Papalexiou, CR Rajulapati, SD Nerantzaki, Y Markonis, ...
Journal of Hydrology, 128121, 2022
2022
Global analysis of extreme precipitation changes in the Köppen-Geiger climate classification
S Hobbi, S Nerantzaki, SM Papalexiou, CR Rajulapati
EGU22, 2022
2022
Extreme Precipitation in China: A Review
X Gu, L Ye, Q Xin, C Zhang, F Zeng, SD Nerantzaki, SM Papalexiou
Advances in Water Resources, 104144, 2022
2022
Temperature Extremes Under Global Warming Using the SC-Earth Dataset
S Nerantzaki, SM Papalexiou, C Rajulapati, G Tang, M Clark
AGU Fall Meeting Abstracts 2021, H32I-08, 2021
2021
Extreme Temperature Trends in Megacities Worldwide
C Rajulapati, H Abdelmoaty, S Nerantzaki, SM Papalexiou
AGU Fall Meeting Abstracts 2021, A45I-1955, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20