Παρακολούθηση
Andrzej Pelc
Andrzej Pelc
Professor of Computer Science, Universite du Quebec en Outaouais
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uqo.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power consumption in packet radio networks
LM Kirousis, E Kranakis, D Krizanc, A Pelc
Theoretical Computer Science 243 (1-2), 289-305, 2000
4762000
Deterministic broadcasting in ad hoc radio networks
BS Chlebus, L Gasieniec, A Gibbons, A Pelc, W Rytter
Distributed computing 15 (1), 27-38, 2002
3152002
Exploring unknown undirected graphs
P Panaite, A Pelc
Journal of Algorithms 33 (2), 281-295, 1999
2621999
Searching games with errors—fifty years of coping with liars
A Pelc
Theoretical Computer Science 270 (1-2), 71-109, 2002
2462002
Graph exploration by a finite automaton
P Fraigniaud, D Ilcinkas, G Peer, A Pelc, D Peleg
Theoretical Computer Science 345 (2-3), 331-344, 2005
2112005
Dissemination of information in communication networks: broadcasting, gossiping, leader election, and fault-tolerance
J Hromkovič, R Klasing, A Pelc, P Ruzicka, W Unger
Springer Science & Business Media, 2005
2112005
Broadcasting in undirected ad hoc radio networks
DR Kowalski, A Pelc
Proceedings of the twenty-second annual symposium on Principles of …, 2003
1992003
Gathering asynchronous oblivious mobile robots in a ring
R Klasing, E Markou, A Pelc
Theoretical Computer Science 390 (1), 27-39, 2008
1882008
Tree exploration with little memory
K Diks, P Fraigniaud, E Kranakis, A Pelc
Journal of Algorithms 51 (1), 38-63, 2004
1862004
Gathering few fat mobile robots in the plane
J Czyzowicz, L Gasieniec, A Pelc
Theoretical Computer Science 410 (6-7), 481-499, 2009
1832009
Deterministic rendezvous in graphs
A Dessmark, P Fraigniaud, DR Kowalski, A Pelc
Algorithmica 46, 69-96, 2006
1812006
Collective tree exploration
P Fraigniaud, L Gasieniec, DR Kowalski, A Pelc
Networks: An International Journal 48 (3), 166-177, 2006
1722006
Solution of Ulam's problem on searching with a lie
A Pelc
Journal of Combinatorial Theory, Series A 44 (1), 129-140, 1987
1591987
Asynchronous deterministic rendezvous in graphs
G De Marco, L Gargano, E Kranakis, D Krizanc, A Pelc, U Vaccaro
Theoretical Computer Science 355 (3), 315-326, 2006
1572006
Broadcasting with locally bounded byzantine faults
A Pelc, D Peleg
Information Processing Letters 93 (3), 109-115, 2005
1562005
Fault‐tolerant broadcasting and gossiping in communication networks
A Pelc
Networks: An International Journal 28 (3), 143-156, 1996
1561996
The wakeup problem in synchronous broadcast systems
L Gąsieniec, A Pelc, D Peleg
Proceedings of the nineteenth annual ACM symposium on Principles of …, 2000
1392000
Power consumption in packet radio networks
LM Kirousis, E Kranakis, D Krizanc, A Pelc
STACS 97: 14th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science …, 1997
1311997
Searching with known error probability
A Pelc
Theoretical Computer Science 63 (2), 185-202, 1989
1311989
How to meet asynchronously (almost) everywhere
J Czyzowicz, A Pelc, A Labourel
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 8 (4), 1-14, 2012
1282012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20