Παρακολούθηση
Stella Cosio
Stella Cosio
Professore associato di Chimica degli Alimenti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluation of the antioxidant power of honey, propolis and royal jelly by amperometric flow injection analysis
S Buratti, S Benedetti, MS Cosio
Talanta 71 (3), 1387-1392, 2007
2132007
Evaluation of different storage conditions of extra virgin olive oils with an innovative recognition tool built by means of electronic nose and electronic tongue
MS Cosio, D Ballabio, S Benedetti, C Gigliotti
Food Chemistry 101 (2), 485-491, 2007
2032007
Prediction of Italian red wine sensorial descriptors from electronic nose, electronic tongue and spectrophotometric measurements by means of Genetic Algorithm regression models
S Buratti, D Ballabio, S Benedetti, MS Cosio
Food Chemistry 100 (1), 211-218, 2007
1972007
Geographical origin and authentication of extra virgin olive oils by an electronic nose in combination with artificial neural networks
MS Cosio, D Ballabio, S Benedetti, C Gigliotti
Analytica Chimica Acta 567 (2), 202-210, 2006
1942006
Use of an electrochemical method to evaluate the antioxidant activity of herb extracts from the Labiatae family
MS Cosio, S Buratti, S Mannino, S Benedetti
Food chemistry 97 (4), 725-731, 2006
1792006
A new method for the evaluation of the ‘antioxidant power’of wines
S Mannino, O Brenna, S Buratti, MS Cosio
Electroanalysis: An International Journal Devoted to Fundamental and …, 1998
1521998
Preliminary study on application of mid infrared spectroscopy for the evaluation of the virgin olive oil “freshness”
N Sinelli, MS Cosio, C Gigliotti, E Casiraghi
Analytica chimica acta 598 (1), 128-134, 2007
1162007
Evaluation of the physicochemical and functional properties of Colombian bee pollen
C Fuenmayor B, C Zuluaga D, C Díaz M, M Quicazán de C, M Cosio, ...
Revista MVZ Córdoba 19 (1), 4003-4014, 2014
1092014
Amperometric electronic tongue for food analysis
M Scampicchio, D Ballabio, A Arecchi, SM Cosio, S Mannino
Microchimica Acta 163, 11-21, 2008
1092008
Encapsulation of volatiles in nanofibrous polysaccharide membranes for humidity-triggered release
E Mascheroni, CA Fuenmayor, MS Cosio, G Di Silvestro, L Piergiovanni, ...
Carbohydrate polymers 98 (1), 17-25, 2013
942013
Electrospun nonwoven nanofibrous membranes for sensors and biosensors
M Scampicchio, A Bulbarello, A Arecchi, MS Cosio, S Benedetti, ...
Electroanalysis 24 (4), 719-725, 2012
752012
Evaluation of the ‘antioxidant power’of olive oils based on a FIA system with amperometric detection
MS Cosio
Analyst 124 (7), 1115-1118, 1999
731999
High performance liquid chromatography of phenolic compounds in virgin olive oils using amperometric detection
S Mannino, MS Cosio, M Bertuccioli
Italian journal of food science 5 (4), 363-370, 1993
691993
Electronic noses and tongues
MS Cosio, M Scampicchio, S Benedetti
Chemical analysis of food: techniques and applications, 219-247, 2012
652012
A simple hydroxylated multi-walled carbon nanotubes modified glassy carbon electrode for rapid amperometric detection of bisphenol A
MS Cosio, A Pellicano, B Brunetti, CA Fuenmayor
Sensors and Actuators B: Chemical 246, 673-679, 2017
582017
Sensitive and selective magnetoimmunosensing platform for determination of the food allergen Ara h 1
VRV Montiel, S Campuzano, A Pellicanò, RM Torrente-Rodríguez, ...
Analytica Chimica Acta 880, 52-59, 2015
472015
Simultaneous determination of glucose and galactose in dairy products by two parallel amperometric biosensors.
S Mannino, MS Cosio, S Buratti
431999
Polymer composites containing gated mesoporous materials for on-command controlled release
C Acosta, E Pérez-Esteve, CA Fuenmayor, S Benedetti, MS Cosio, J Soto, ...
ACS applied materials & interfaces 6 (9), 6453-6460, 2014
362014
Determination of peroxide value in vegetable oils by an organic-phase enzyme electrode
S Mannino, MS Cosio, J Wang
Analytical letters 27 (2), 299-308, 1994
361994
Determination of ascorbic acid in foodstuffs by microdialysis sampling and liquid chromatography with electrochemical detection
S Mannino, MS Cosio
Analyst 122 (10), 1153-1154, 1997
351997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20