Lucy Ellen Lwakatare
Lucy Ellen Lwakatare
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chalmers.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Continuous deployment of software intensive products and services: A systematic mapping study
P Rodríguez, A Haghighatkhah, LE Lwakatare, S Teppola, ...
Journal of Systems and Software 123, 263-291, 2017
1982017
Dimensions of devops
LE Lwakatare, P Kuvaja, M Oivo
International conference on agile software development, 212-217, 2015
1412015
Performance engineering for microservices: research challenges and directions
R Heinrich, A van Hoorn, H Knoche, F Li, LE Lwakatare, C Pahl, S Schulte, ...
Proceedings of the 8th ACM/SPEC on International Conference on Performance …, 2017
882017
Towards DevOps in the Embedded Systems Domain: Why is It so Hard?
LE Lwakatare, T Karvonen, T Sauvola, P Kuvaja, HH Olsson, J Bosch, ...
49th Hawaii International Conference on System Sciences, 5437-5446, 2016
812016
DevOps adoption benefits and challenges in practice: a case study
L Riungu-Kalliosaari, S Mäkinen, LE Lwakatare, J Tiihonen, T Männistö
International conference on product-focused software process improvement …, 2016
752016
An Exploratory Study of DevOps: Extending the Dimensions of DevOps with Practices
LE Lwakatare, P Kuvaja, M Oivo
The Eleventh International Conference on Software Engineering Advances …, 2016
632016
Relationship of DevOps to agile, lean and continuous deployment
LE Lwakatare, P Kuvaja, M Oivo
International conference on product-focused software process improvement …, 2016
582016
A taxonomy of software engineering challenges for machine learning systems: An empirical investigation
LE Lwakatare, A Raj, J Bosch, HH Olsson, I Crnkovic
International Conference on Agile Software Development, 227-243, 2019
492019
DevOps in practice: A multiple case study of five companies
LE Lwakatare, T Kilamo, T Karvonen, T Sauvola, V Heikkilä, J Itkonen, ...
Information and Software Technology 114, 217-230, 2019
402019
Advances in using agile and lean processes for software development
P Rodríguez, M Mäntylä, M Oivo, LE Lwakatare, P Seppänen, P Kuvaja
Advances in Computers 113, 135-224, 2019
302019
Towards customer-centric software development: a multiple-case study
T Sauvola, LE Lwakatare, T Karvonen, P Kuvaja, HH Olsson, J Bosch, ...
2015 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced …, 2015
282015
Toward an improved understanding of agile project governance: A systematic literature review
T Lappi, T Karvonen, LE Lwakatare, K Aaltonen, P Kuvaja
Project Management Journal 49 (6), 39-63, 2018
242018
Hitting the target: practices for moving toward innovation experiment systems
T Karvonen, LE Lwakatare, T Sauvola, J Bosch, HH Olsson, P Kuvaja, ...
International Conference of Software Business, 117-131, 2015
162015
An empirical study of portfolio management and Kanban in agile and lean software companies
MO Ahmad, LE Lwakatare, P Kuvaja, M Oivo, J Markkula
Journal of Software: Evolution and Process 29 (6), e1834, 2017
142017
Large-scale machine learning systems in real-world industrial settings: A review of challenges and solutions
LE Lwakatare, A Raj, I Crnkovic, J Bosch, HH Olsson
Information and Software Technology 127, 106368, 2020
72020
DevOps adoption and implementation in software development practice : concept, practices, benefits and challenges
LE Lwakatare
University of Oulu, 2017
62017
Feedback from operations to software development—a devops perspective on runtime metrics and logs
J Cito, J Wettinger, LE Lwakatare, M Borg, F Li
International Workshop on Software Engineering Aspects of Continuous …, 2018
52018
Empirical challenges in the implementation of IT portfolio management: a survey in three companies
LE Lwakatare, P Kuvaja, H Haapasalo, A Tolonen
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 453-467, 2015
32015
Software Challenges in Heterogeneous Computing: A Multiple Case Study in Industry
H Andrade, LE Lwakatare, I Crnkovic, J Bosch
2019 45th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced …, 2019
22019
Towards customer-centric software development
T Sauvola, LE Lwakatare, T Karvonen, P Kuvaja, H Holmström Olsson, ...
A multiple-case study, 0
1
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20